Eén moment...

Retouren

Ondanks de hoge kwaliteit van de artikelen die wij in ons assortiment hebben, kan het voorkomen dat u een artikel ontvangt dat niet aan de eisen voldoet. In dat geval bieden wij u graag zo snel mogelijk een passende oplossing.

Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering in oorspronkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking, in een andere verpakking zoals een doos of plastic zak zodat de originele verpakking onbeschadigd blijft, te retourneren met factuur/pakbon met op achterzijde reden van retour en de overeenkomst te ontbinden. (Als u de pakbon niet meer heeft, kunt u dit formulier printen en invullen.)

Productgroepen die buiten deze regeling vallen zijn reizen, tijdsgebonden producten (waaronder tijdschriften en kranten) en CD's en DVD's waarvan de verzegeling is verbroken. Beddengoed wordt om hygiënische redenen niet geruild of retour genomen.

Retourzendingen dienen, voldoende gefrankeerd, gericht te worden aan de fulfillmentpartij:

Centraal Boekhuis
o.v.v. Happinez
Postbus 262
4100 AG Culemborg

Beschadigd of onjuist product

Als bij aflevering blijkt dat uw bestelling niet correct is (schade of onjuist product), kunt u kiezen om alsnog een correcte bestelling te ontvangen of uw geld teruggestort** te krijgen. Op de achterkant van de pakbon staat een formulier, de retourbon (of print dit formulier). Stuur uw bestelling binnen veertien dagen in de oorspronkelijke verpakking in een andere verpakking zoals een doos of plastic zak zodat de originele verpakking onbeschadigd blijft, met ingevulde retourbon of formulier naar onderstaand adres (voor bestellingen binnen Nederland).

Centraal Boekhuis
o.v.v. Happinez
Antwoordnummer 2074
4100 VB Culemborg

Bij niet correcte bestellingen vanuit het buitenland (schade of onjuist product) kunt u voor de juiste afhandeling contact opnemen met het
KlantenServiceCentrum via email happinez.service@weekbladpers.nl of telefoon +31 20 5518707.

Vermeld s.v.p. duidelijk de reden van retourzending en al uw contactgegevens (inclusief het telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent). De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer. Door de uitgever met betrekking tot de retour gezonden producten eventueel reeds ontvangen betalingen worden na de ontbinding terugbetaald.

Schade en garantie

Wij streven ernaar uw bestelling zo goed mogelijk te verpakken en te verzenden. U dient de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te controleren.
Indien er dan sprake is van breuk o.i.d, heeft de afnemer het recht het product binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering in oorspronkelijke staat en in de oorspronkelijke verpakking in een andere verpakking zoals een doos of plastic zak zodat de originele verpakking onbeschadigd blijft, te retourneren met factuur/pakbon met op achterzijde reden van retour en de overeenkomst te ontbinden (of print dit retourformulier en voeg het ingevuld bij het terug te sturen product). Frankeren is dan niet nodig. Defecte producten vergezeld van ingevulde pakbonnen/facturen kunt u sturen naar:

Centraal Boekhuis
o.v.v. Happinez
Antwoordnummer 2074
4100 VB Culemborg

Vermeld s.v.p. op de achterzijde van de pakbon (de retourbon) duidelijk een omschrijving van het defect en of de redenen van de retourzending. Wilt u naast uw contactgegevens graag ook het telefoonnummer waar u overdag bereikbaar bent vermelden. Als wij alles correct ontvangen hebben, zenden wij u een nieuw exemplaar van het bestelde artikel, indien voorradig. Als u geen nieuw exemplaar wilt ontvang, geeft u dit s.v.p. aan, wij restitueren vervolgens het aankoopbedrag.

Fabrieksgarantie

Wanneer een artikel kapot gaat terwijl u dit al langer dan veertien (14) kalenderdagen in uw bezit heeft, dan valt dit wellicht nog onder (fabrieks)garantie van de producent/leverancier. U kunt daarvoor direct contact opnemen met de producent van uw artikel. Ook kunnen wij u uiteraard bijstaan bij het verkrijgen van die garantie. Let wel: de garantie(duur) is afhankelijk van uw artikel en de producent. In geval van twijfel kunt u contact opnemen met ons KlantenServiceCentrum (zie Contact).

Winkelwagen

Een ogenblik geduld...

Blijf op de hoogte