Abonnementsvoorwaarden Happinez

Geniet als abonnee van extra voordelen

Happinez abonnees genieten van een aantal extra voordelen. Naast korting op het nummer, profiteren zij van korting op de Happinez e-cursussen en Happinez evenementen. Ook winkelen zij met abonneekorting in de Happinez Webshop en kunnen zij de digitale editie van het magazine gratis downloaden op iPad. In Nederland ontvangen abonnees het nieuwe nummer daarnaast een aantal dagen eerder dan dat deze in de winkel ligt.


Abonnementenservice

De abonnementenservice van Happinez wordt verzorgd door:

Nederland / Buitenland
Happinez KlantenServiceCentrum
Postbus 1567
1000 BN Amsterdam
Op werkdagen bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur

Telefoon: +31 20-5518707 of e-mail: happinez.service@weekbladpers.nl
Bij correspondentie duidelijk naam- en adresgegevens vermelden s.v.p.

België
Happinez Lezersservice België / Abonnementenland
Diependaalweg 6
3020 Herent

Telefoon: 02 8085523 of e-mail: happinez@abonnementenland.be


Abonnementsvoorwaarden

• Abonnementsaanbieding zijn geldig tot aangegeven datum en zolang de voorraad strekt voor diegenen die in het afgelopen halfjaar geen abonnement op Happinez hadden.
• Betaling van een abonnement voor een postadres in Nederland verloopt door middel van automatische incasso of acceptgirokaart (toeslag van € 2,-). Voor België verloopt betaling via een overschrijvingsformulier dat u na aanmelding ontvangt. Voor overige buitenlandse adressen verloopt betaling via een nota of afschrijving van een Nederlands rekeningnummer.
• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld. Indien het welkomstgeschenk niet meer op voorraad is, ontvangt u automatisch de eenmalige korting.
• Het welkomstgeschenk geldt niet voor buitenlandse abonnementen.
• Cadeau- en proefabonnementen stoppen automatisch.
• Voor het beëindigen van een abonnement geldt een opzegtermijn van één maand vóór afloop van de abonnementsperiode. Zonder wederopzegging worden abonnementen na de eerste abonnementsperiode omgezet in een abonnement voor onbepaalde tijd. Inning van het abonnementsgeld geschiedt vanaf dit moment in termijnen van een jaar. Vervolgens geldt een opzegtermijn van drie maanden vanaf de dag dat de opzegging Happinez heeft bereikt. In geval van betaling per automatische incasso wordt eventueel te veel vooruitbetaald abonnementsgeld teruggestort zodra de storneringstermijn is verstreken.
• Opzeggen kan schriftelijk, telefonisch of per e-mail. Opzeggingen worden onzerzijds schriftelijk of per e-mail bevestigd. Vermeld bij opzegging het adres waarop Happinez wordt bezorgd.
• Indien u verhuist of Happinez liever op een ander adres ontvangt, uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor de gewenste ingansdatum doorgeven aan het KlantenServiceCentrum
• Prijswijzigingen voorbehouden.Privacy

We maken u erop attent dat aan ons verstrekte gegevens worden opgenomen in ons gegevensbestand. Dit bestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens door WPG Uitgevers, de verantwoordelijke voor uw gegevens. Uw gegevens worden gebruikt voor onze abonnementenadministratie, voor de uitvoering van met ons gesloten overeenkomsten en om u op de hoogte te houden van producten en diensten van WPG Uitgeverijen. U kunt uw eigen gegevens opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen een e-mail sturen aan: happinez.service@weekbladpers.nl


Standaardtarieven

De standaardtarieven voor Happinez abonnementen zijn als volgt:

  • jaarabonnement (8 nummers): € 42,50 (€ BE: € 45,-)
  • halfjaarabonnement (4 nummers): € 22,50 (BE: € 23,50)
  • plusabonnement (8 nummers + extra producten): € 57,50