Actievoorwaarden Kimono winactie - Happinez

Actievoorwaarden Kimono winactie

Actievoorwaarden Happinez winactie ‘‘1 maal kans op 2 kimono’s Flowerpower t.w.v. €179,90”

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘‘1 maal kans op 2 kimono’s Flowerpower t.w.v. €179,90”,hierna: ‘de Actie’. De kimono’s worden weggegeven door het magazine Happinez, een uitgave van B.V. Weekbladpershierna: ‘Happinez’. Deze winactie wordt georganiseerd ter promotie van de Happinez webshop.
 2. Door deelname aan de Actie verklaren de deelnemers deze actievoorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname staat open voor inwoners van Nederland en België. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van B.V. Weekbladpers, WPG Uitgevers B.V. en van alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partners.
 4. De Actie loopt van 19 september 10.00 uur tot maandag 24 september 9.59 uur.
 5. Deelname vindt plaats op de daarvoor door Happinez aangegeven wijze.
  a) Tag degene met wie je de prijs wilt delen in een reactie én like de Instagram post over deze winactie om kans te maken op de kimono’s
  b) Deelname is alleen mogelijk op woensdag 19 september van 10.00 uur tot maandag 24 september 9.59 uur.
  c) De winnaar wordt bekend gemaakt op maandag 24 september vanaf 14.00 uur.
 6. Het prijzenpakket van deze Actie bestaat uit: 1 maal 2 kimono’s Flowerpower t.w.v. €179,90.
 7. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Happinez zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
 8. Als de winnaar bekend is gemaakt, gaan we ervan uit dat de uitslag helder is. Happinez zal daarover niet op een andere manier met je corresponderen. Als je een klacht hebt, kan je die natuurlijk wel indienen op het volgende e-mailadres: happinez.service@weekbladpers.nl of bij de Kansspelautoriteit.
 9. Happinez heeft te allen tijde het recht de inhoud van de Actie en/of de prijzen aan te passen en om deze voorwaarden aan te passen. In geval van een wijziging wordt een nieuwe versie van de voorwaarden zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.
 10. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Happinez het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen
 11. Wij maken u er op attent dat de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens zoals naam en Instagram alias worden opgenomen in het gegevensbestand van WPG Uitgevers BV. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de Actie en de uitreiking van de eventuele prijzen. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van WPG Uitgevers of haar dochterondernemingen. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit per e-mail melden bij happinez.service@weekbladpers.nl of schriftelijk bij onze klantenservice, Havingastraat 28, 1817 DA Alkmaar. Voor meer informatie verwijzen wij naar https://www.wpg.nl/wpg-privacy-statement
 12. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer ermee akkoord om mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie.
 13. Happinez heeft het recht om de winnaar met volledige naam en Instagram alias bekend te maken op het Instagram account van Happinez.
 14. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Happinez.
 15. De prijs kan niet worden ingewisseld voor contanten of voor een andere prijs.
 16. Happinez is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze Actie. Happinez is ook niet aansprakelijk voor opgave door een deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van deelnemers.
 17. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Happinez.
 18. Deze Actie wordt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 georganiseerd door B.V. Weekbladpers, Wibautstraat 133 te Amsterdam. Op deze voorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Vragen over deze Actie kunnen worden gesteld aan Happinez via Het Customer Care Center (HCCC) , telefoon 085 0293187 of per mail via happinez.service@weekbladpers.nl Klachten over deze Actie kunnen worden gericht aan Happinez (zie gegevens hierboven) of aan Kansspelautoriteit (zie voor meer informatie www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/).