Actievoorwaarden - Win een jaar lang geluk - Happinez
 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘Gelukkiger leven’ (hierna: ‘de Actie’) ter promotie van de jubileumeditie van het magazine Happinez, een uitgave van V. Weekbladpers, onderdeel van WPG Uitgevers BV, hierna ook te noemen ‘Happinez’. Deze winactie wordt georganiseerd in samenwerking met diverse partners.
 2. Door deelname aan de Actie verklaren de deelnemers deze actievoorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.
 3. Deelname staat open voor inwoners van Nederland en België. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van V. Weekbladpers, WPG Uitgevers BV en van alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partners.
 4. De actie loopt van 18 oktober 2018 tot en met 30 november 2018.
 5. Deelname vindt plaats op de daarvoor door Happinez aangegeven wijze.
  a) De deelnemer kan op happinez.nl/gelukkigerleven meedoen aan de winactie door zich in te schrijven. Ook dient deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden middels een opt-in.
  b)Het deelnameformulier is te vinden via happinez.nl/gelukkigerleven
  c)Deelnemers die een prijs hebben gewonnen ontvangen hierover begin december bericht per e-mail.
 6. Alle informatie over de Actie alsmede deze actievoorwaarden zijn te vinden op happinez.nl/gelukkigerleven
 7. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Happinez zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.
  Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit één hoofdprijs en meerdere troostprijzen. Er zijn zeven trekkingen, die op onafhankelijke wijze zullen plaatsvinden. De hoofdprijs wordt aan één winnaar. De troostprijzen worden in zes trekkingen uitgereikt aan 136 individuele winnaars.

De hoofdprijs bestaat uit een totale waarde van € 6766,09

 • 1x Kenkô Essentials kit t.w.v. € 29,99.
 • 1x  Een joggingpak van Goat Organic Apparel bestaande uit 3 onderdelen t.w.v. € 150,-.
 • 1x 2 toegangskaarten voor het Happinez festival 2019 – The Now Age t.w.v. € 49,- per stuk.
 • 1x 2 overnachtingen in de COCO-MAT loft aan het Haarlemmerplein, waarna je 1x COCO-MAT hoofdkussen en 1x COCO-MAT bedlinnen mag uitzoeken in de COCO-MAT winkel t.w.v.  € 550,-.
 • 1x Rock Starter Kit, bestaande uit 8 kristallen en een spray van Rock Your Worldw.v. € 39,95.
 • 1x Handleesconsult van Ellen Duim t.w.v. € 115,-.
 • 1x Ayurvedisch Detox Deal bij Dayspa Amsterdam van 2 uur en 15 minuten t.w.v. €273,-.
 • 1x Best Basics packet van 10Days: voor een totale waarde van € 1500,- mag je een jaar lang elke maand iets shoppen uit de Best Basics-collectie van 10days.
 • 1x VIP weekend weg in Zuid-Limburg t.w.v. € 650,-bestaande uit: 1x Twee overnachtingen in een Natuurloft® op Landgoed Moerslag, 1x Ontspannende massage in Spa & Wellness St. Gerlach, 1x Salade met een drankje in Burgemeester Quicx, Coffee & More, 1x Tongstrelend diner bij L’Appetito Gran Gusto, Steptocht door de binnenstad,  1x Chocoladeproeverij bij DARQ Maastricht en 1x Diner bij Restaurant Derlon en 2 kaarsjes om op te steken.
 • 1x € 250,- shoptegoed bij Happinez, te besteden via happinez.nl/shop (niet geldig op boeken).
 • 12x boek van Kosmos uitgeverds t.w.v. €240,-
 • 1x Een jaar lang gratis boodschappen bij Odin: 52 waardebonnen ter waarde van €35,- (totale waarde € 1820,-).
 • 1x Waardebon van € 250,- om uit te geven bij één van de Intratuin winkels.
 • 1x 2 Yogasetjes van I Love Yoga t.w.v. €100,- per set.
 • 1x Veloretti Robyn inclusief voorrek, mandje, bel, verlichting en slot t.w.v. € 600,15.

De afzonderlijke troostprijzen bestaan uit:

 • 6x individuele prijs ‘Ayurvedic Wassage’ t.w.v. € 103,-.
 • 1x indivuele prijs van 2 Yogasetjes van I Love Yoga t.w.v. € 100,-.
 • 5x individuele prijs Rock Starter Kit, bestaande uit 8 kristallen en een spray van Rock Your World t.w.v. € 39,95.
 • 4x individuele prijs Kenkô Essentials kit t.w.v. € 29,99.
 • 20x individuele prijs Happinez Agenda 2019 t.w.v. € 16,95.
 • 100x individuele prijs ‘shoptegoed t.w.v. €10,- in de Happinez webshop’.
 1. Wij maken u er op attent dat de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden opgenomen in het gegevensbestand van WPG Uitgevers Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de Actie en de uitreiking van de eventuele prijzen. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van WPG Uitgevers of haar dochterondernemingen. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit per e-mail melden bij klantenservice@wpg.nl of schriftelijk bij onze klantenservice, Postbus 3036, 1801 GA Alkmaar. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons privacy statement.
 2. Happinez heeft te allen tijde het recht de inhoud van de Actie en/of de prijzen aan te passen en om deze voorwaarden aan te passen. Een eventuele wijziging zal niet in het nadeel van deelnemers zijn. In geval van een wijziging wordt een nieuwe versie van de voorwaarden zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.
 3. Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Happinez het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten
 4. De contactgegevens van de prijswinnaars worden na verzending van de prijs tot maximaal 3 maanden daarna bewaard door de desbetreffende partners.
 5. Prijzen kunnen ingewonnen worden tot 23.59 uur op 31 december 2019.
 6. Happinez heeft het recht om de winnaars met initialen, achternaam en woonplaats op de website van Happinez bekend te Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer ermee akkoord om mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie.
 7. De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Happinez.
 8. Over de uitslag kan niet worden De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten of voor een andere prijs en zijn niet overdraagbaar aan derden.
 9. Happinez is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze Actie. Happinez is ook niet aansprakelijk voor opgave door een deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van deelnemers.
 10. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Happinez.
 11. Deze actie wordt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 georganiseerd door V. Weekbladpers, Wibautstraat 133 te Amsterdam. Op deze voorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen over deze actie kunnen worden gesteld aan Happinez via de klantenservice, of per mail via happinez.service@weekbladpers.nl

Klachten over deze actie kunnen worden gericht aan Happinez (zie gegevens hierboven) of aan Kansspelautoriteit (zie voor meer informatie www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/).