freelance, Author at Happinez

Of je elkaar nu drie keer per jaar of drie keer per week spreekt; vriendschap is een van de mooiste, wonderbaarlijkste relaties die een mens kan hebben (en het maakt ons nog gelukkiger en gezonder ook).

Vriendschap is een van de mooiste dingen die er is. Tegelijkertijd heeft het ook iets ongrijpbaars. Wat bepaalt wanneer iemand een echt goede vriend is? Wanneer begint een vriendschap? Wanneer stopt het? Voor vrijwel alle relaties die wij om ons heen verzamelen, hebben wij een kader. Het huwelijk is een duidelijk kader voor een partnerrelatie. Überhaupt ‘verkering’ is al een kader. Met collega’s werk je binnen een bepaalde organisatie. En ook familie is een duidelijk afgebakend begrip. Vriendschap is in die zin een vreemde eend in de bijt.

Vriendschap overwint verschillen

Natuurlijk ontmoet je elkaar op enig punt in je leven, waarna een band wordt gevormd. Toch werken vrienden doorgaans niet samen, wonen ze op heel verschillende locaties, doen ze aan andere sporten en hebben ze misschien wel andere hobby’s of ze bevinden zich in een andere levensfase. Een alleenstaande vrouw en een moeder met twee jonge kinderen bijvoorbeeld. Of een student en iemand die fulltime werkt. En juist dat maakt vriendschap zo bijzonder.

Intensiteit van vriendschap

Beate Volker is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en deed onderzoek naar vriendschappen. Zij ontdekte dat de meeste mensen zo’n drie à vier echt goede vrienden hebben. “Daarnaast is er een zogenoemde tweede schil van zo’n tien tot twaalf mensen die ze regelmatig zien,” vertelt ze in een interview met New Scientist. Wat een vriend ‘echt goed’ maakt? Dat heeft vooral te maken met de intensiteit van de vriendschap, zegt Volker. “De hoge mate van vertrouwen, het feit dat je helemaal kunt zijn wie je bent zonder het gevoel te hebben dat je iets moet waarmaken of dat je je beter moet voordoen.”

Een paar keer per jaar

Waar het in elk geval niet mee te maken heeft: hoe vaak je iemand wel of niet ziet en spreekt. Volker sprak in haar onderzoek verschillende mensen die vrienden die ze slechts een paar keer per jaar zagen beschouwden als hun beste vrienden. Goede vriendschap betekent dat je iemand ooit in je hart gesloten hebt en de sleutel van de uitgang hebt weggegooid. Mocht er iets heel naars gebeuren, dan kan die deur van je hart heus wel open gebeukt worden (al doet dat wel pijn), maar liever blijft diegene daar lekker zitten.

Samen sta je sterk

En dat is fijn, want verschillende studies hebben aangetoond dat mensen met vriendschappen gezonder en langer leven. Volker: “Zo is er onderzoek gedaan naar verkoudheid en vriendschappen. Met veel mensen om je heen zou je verwachten dat je eerder verkouden wordt, maar het tegendeel blijkt waar. Een netwerk van vrienden beschermt je juist tegen ziektes: het hebben van vrienden verlaagt stress, waardoor je weerstand wordt verhoogd. Bovendien helpt het je bij herstel, waardoor je sneller op de been bent. Je staat samen dus letterlijk sterker.”

Leve de vriendschap

En ook op mentaal vlak is vriendschap een letterlijke steun. Vrienden geven ons het gevoel dat we ergens bijhoren. Volker: “Mensen die depressies hebben en eenzaam zijn, zeggen het gevoel te hebben dat ze niemand om hen heen hebben, dat het leeg is.” Vrienden geven ons daarentegen het gevoel dat we ingebed zijn. Dankzij goede vrienden worden we letterlijk omringd door liefde.

Meer lezen over vriendschap?

We omringen onszelf vaak met mensen die op ons lijken, maar wat als we juist het contrast opzoeken en ons omringen met onze tegenpolen? Zulke vrienden zijn een verrijking van het leven.

Hoe veel lijk jij op je goede vrienden? De kans is groot dat er nogal wat overeenkomsten zijn. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, denk: een ouder stel dat bevriend is met een student, een academicus die bevriend is met een stratenmaker, een man en een vrouw die één op één beste vrienden zijn of mensen van verschillende etniciteiten. Dat is natuurlijk geweldig, maar toch zijn zulke relaties vaak uitzonderingen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat vrienden vaak op elkaar lijken met betrekking tot sociaaldemografische kenmerken (bijvoorbeeld opleiding, etniciteit, leeftijd en geslacht).

Vriendschap is: op elkaar lijken

We komen onszelf dus tegen in onze vrienden. Totdat het leven een andere wending neemt dan, want wanneer vrienden zich niet langer in dezelfde levensfase bevinden, groeien ze vaak uit elkaar. Dat zie je bijvoorbeeld bij veel mensen die hun eerste kind krijgen. Na een paar jaar bestaat een groot deel van de vriendenkring dan uit mensen die óók kinderen hebben. Socioloog Beate Volker doet onderzoek naar vriendschap en noemt dat een normale ontwikkeling: “Het komt deels omdat je andere interesses hebt dan je vrienden zonder kinderen, maar ook omdat je opeens op andere plekken komt waar je nieuwe mensen tegenkomt: in de crèche en in de speeltuin. Vriendschappen die ondanks dit soort verschillen toch stand houden, zijn heel puur,” zegt ze in een interview met New Scientist.

Van een andere kant bekijken

Door vrienden om ons heen te verzamelen die praktisch hetzelfde zijn als wijzelf komen we nauwelijks in aanraking met andere wereldbeelden, andere perspectieven en andere meningen. Ook die vriendschappen kunnen geweldig en verrijkend zijn, maar wat levert de andere kant ons op? “Stel: je zit met een dilemma. Dikke kans dat je vrienden die op jou lijken daar ook mee worstelen. Het kan dan nut hebben om andere mensen uit je omgeving te raadplegen, die anders tegen de zaak aankijken. Een buurman of zwakke vriendschap kan je mogelijk verder helpen dan die hele hechte vriend die een kopie van jou is. Vraag jezelf dus vaker af: wil ik een nieuw inzicht of alleen bevestiging krijgen door naar mijn spiegelbeeld te kijken?”

Succes trekt succes aan

Ook de Engelse psychologe Lynda Field zegt iets soortgelijks. Zij deed onderzoek naar mensen met weinig zelfvertrouwen en ontdekte dat zij zich vaak bedreigd voelen door succesvolle personen. Liever gaan ze om met mensen die het minder goed doen dan zijzelf, zodat ze zich niet vervelend hoeven te voelen. Maar je kunt het ook anders bekijken: dat je van die succesvolle mensen kunt leren, zonder dat jij je minder hoeft te voelen. Iedereen is immers waardevol en goed, precies zoals hij of zij is. Field zegt: ‘Succes trekt succes aan, net zoals negativiteit meer negativiteit aantrekt. Ga om met mensen die je bewondert en je wordt gestimuleerd om zelf succes tot stand te brengen.’

Een verrijking van het leven

Beide wetenschappers zeggen eigenlijk: jezelf omringen met mensen die anders zijn dan jij is een verrijking voor je leven. Doordat ze je iets kunnen leren, een ander inzicht kunnen bieden of een oplossing weten voor problemen waar jij en de mensen die op je lijken massaal tegenop lopen. Omring je met mensen die je stimuleren het beste uit jezelf te halen en je inspireren en motiveren dat alles mogelijk is. Omring je met mensen die al verder zijn in het leven dan jij, zodat jullie van elkaars visie en denkwijze kunnen leren. Op die manier worden vriendschappen een nóg grotere verrijking van je leven.

Meer lezen over vriendschap?

We spenderen vaak meer tijd met onze collega’s dan met onze beste vrienden. Dan spreekt het vanzelf dat goede collega’s heel belangrijk zijn voor ons geluk, op het werk én daarbuiten.

Een lieve opmerking van een fijne collega kan je op slechte dagen net dat steuntje in de rug geven dat je nodig hebt. Collega’s waarmee je kan lachen tot de tranen over je wangen lopen, zorgen ervoor dat werk voelt als een gezellig uitje, maar dan naar kantoor. En een collega die oog heeft voor jou en zo nu en dan ongevraagd een helpende hand uitsteekt, kan honderd procent het verschil maken in tijden van stress.

Als je fijne collega’s hebt, betekent dat natuurlijk niet dat elke dag meteen een feestje is. Ook dan zullen er dagen zijn dat je hevig terugverlangt naar de tijd dat iemand anders de juf/meester (nu: baas) belde, om te vertellen dat “Pietje vandaag niet kan komen omdat hij ziek is”. Toch is het belangrijk. Want collega’s die niet zo fijn zijn kunnen de werksfeer goed verpesten. Soms zo erg dat je elke dag met lood in de schoenen naar je werk vertrekt.

Positieve werkomgeving

In hoeverre we onze collega’s als ‘vrienden’ beschouwen, kan namelijk flink beïnvloeden hoe gelukkiger we ons voelen op het werk. En als we gelukkig zijn op het werk zijn we automatisch ook blijer in ons privéleven. Hoe onze werkdag is verlopen, bepaalt immers ook hoe we weer huiswaarts keren. Vol energie en tevreden met een productieve dag, of chagrijnig, teleurgesteld of, nog erger, wanhopig (want morgen moet je weer). Het klinkt bijna als een luxe: fijne collega’s en een goede werksfeer, maar dat is het absoluut niet. Onderschat nooit het belang van een positieve werkomgeving, zeker niet in tijden dat er zoveel stress is en de burn-outcijfers de pan uitrijzen.

Geluk op het werk

In haar boek ‘How to be happy at work’ omschrijft auteur Annie Mckee hoe je weer met een goed gevoel naar je werk gaat én er zelfs gelukkig van wordt. Aan BusinessInsider legt ze uit dat dit aan de hand van drie aspecten gaat. Ten eerste draait het om zingeving. Mensen die gelukkig zijn op hun werk hebben vaak een doel voor ogen en het gevoel dat ze meewerken aan iets groots. Daarnaast is het belangrijk dat er ruimte is voor hun persoonlijke visie. Dat wil zegen: dat ze niet alleen maar onder hoge druk precies moeten doen wat de baas zegt, op de manier die zij zegt en wanneer zij het zegt. Maar dat ze ook zelf mogen meedenken over de invulling van hun werk en er naar hen geluisterd wordt. Het laatste aspect dat Mckee aanstipt zijn de vriendschappelijke band met collega’s.

Nu hoeven we natuurlijk niet per se massaal beste vrienden met onze collega’s te worden (mag wel), maar een zekere vriendschappelijke basis is wel zo prettig. Een vriend-collega kan lange dagen in een grijs kantoorcomplex net wat kleurrijker maken. Een te veeleisende baas wordt net wat draaglijker als je er af en toe met iemand die jou volledig snapt over kan spuien. En de nieuwjaarsborrel? Die wordt er ook een stuk gezelliger van.

Meer lezen over geluk op je werk?

Omgaan met jaloezie in een relatie kan lastig zijn. In zijn boek ‘The jealousy cure: Learn to trust, overcome possessiveness & save your relationship’ deelt relatietherapeut en psycholoog Robert Leahy een aantal adviezen om met jaloezie om te leren gaan.

1. Accepteer dat je soms jaloers bent

Wie beseft dat hij of zij jaloers is én dat dit geen helpende emotie is, heeft eigenlijk al de eerste stap richting de overwinning gezet. Want wanneer je je bewust bent van je jaloezie, ben je kennelijk mindful genoeg om je eigen negatieve staat van zijn te herkennen. Dan is het alleen nog zaak om deze emotie zonder oordeel te accepteren. Het kan helpen om te beseffen dat jaloezie vanuit evolutionair oogpunt logisch is. In de prehistorie had het immers een nuttige functie. Elke indringer in jouw ‘gemeenschap’ kon direct gevaar voor je bestaan opleveren. Wanneer we ons bedreigd voelen (omdat we bang zijn dat er iemand anders knapper, grappiger of liever is dan wij) worden we instinctief jaloers. Dáár kun je dus niet zoveel aan doen. Wél aan de manier waarop je er vervolgens mee omgaat.

2. Probeer de jaloezie niet weg te drukken

Als mensen een negatieve emotie voelen opkomen, is de eerste ingeving om deze onder controle te krijgen. Je probeert te voorkomen dat de emotie compleet bezit van je neemt en prompt ruzie zoekt met je partner, bijvoorbeeld. Het probleem is dat emoties juist sterker worden zodra je ze probeert weg te drukken, met als gevolg dat jij dagenlang piekert en maalt over de mogelijke misstappen die jouw partner kan (hebben) begaan. Dan ontplof je vroeg of laat, waarschijnlijk ook nog eens op een moment dat het helemaal niet uitkomt. Dat wil je niet. Probeer emoties niet weg te drukken, maar ze te benoemen en op te merken zonder dat ze bezit van je nemen. Misschien helpt het door het gevoel met je partner te delen. Niet op een aanvallende, agressieve manier, maar juist op een eerlijke, kwetsbare manier, waarbij je niemand beschuldigd.

3. Word vrienden met de jaloezie

Probeer bij jezelf te ontdekken wat er achter jouw jaloezie schuilt. Is het angst om verlaten te worden? Angst dat een ander je achter jou rug om voor schut zet? Probeer kalm en zonder oordeel naar je eigen emotie te kijken. Op die manier wordt je vanzelf rustiger. Hoe vaker je dit doet, hoe beter je erin wordt. Uiteindelijk merk je dat je niet meer heen en weer wordt geslingerd door jouw jaloezie. Je begrijpt waar het vandaan komt, observeert het en laat het dan weer los. De jaloezie wordt een voorbijdrijvende wolk in plaats van iets om vast te klampen en jezelf mee te identificeren. Wees geen willoos slachtoffer van je eigen emoties, maar een vriend van je emoties.

4. Neem jezelf voor vertrouwen te hebben

Mocht het gedrag van jouw partner reden zijn voor twijfel aan zijn/haar trouw, dan gaat deze vlieger natuurlijk niet op. Maar als de jaloezie puur in jou zit en je partner hier eigenlijk geen aanleiding toe geeft, moet je aan de slag. Iedere keer dat je de jaloezie voelt opborrelen kies je er bewust voor om je partner te vertrouwen (en blijf je die keuze herhalen). Alles wat je aandacht geeft groeit, dus ook jouw vertrouwen in de ander zal groeien wanneer jij hier heel bewust op focust.

5. Wees niet te hard voor jezelf

Vaak komt jaloezie voort uit angst. Angst om niet leuk/goed/slim/mooi genoeg te zijn en angst om jouw geliefde kwijt te raken aan de eerste de beste die dat – in jouw ogen – wél is. Het kan flink frustrerend zijn om die jaloezie keer op keer te voelen. Het zou zelfs kunnen dat je een beetje boos op jezelf wordt, omdat je vind dat je je niet moet aanstellen. Bedenk op zulke momenten dat de jaloezie voortkomt uit kwetsbaarheid. Het voelen van de jaloezie is al een last op zich. Niemand heeft er wat aan als je ook nog eens kwaad wordt op jezelf omdát je jaloers bent.

Meer lezen?

Hoogtepunten in het leven zijn leuk, maar veel belangrijker is dat je gelukkig bent met het alledaagse wat daaromheen gebeurt (dat beslaat namelijk veel meer van je tijd).

Regelmatig lees ik interviews waarin mensen trots vertellen over hun actieve levenshouding. Meestal staat er iets in de trant van: ‘een avondje in joggingbroek op de bank hangen? Dat is niks voor mij’. Ik moet er altijd een beetje om gniffelen, omdat er toch een bepaald waardeoordeel in doorklinkt. In onze samenleving zetten we mensen die ondernemend zijn, van aanpakken weten en een groots en meeslepend leven leiden op een voetstuk. Alsof het leven pas interessant is als het aan elkaar hangt van hoogtepunten. Maar voor heel veel mensen bestaat het leven nu eenmaal voor een groot deel uit sleur en een eindeloze herhaling van dezelfde dingen. Is dat erg? Ik vind van niet. Hoewel ik er heus van hou om mijn routines af en toe te doorbreken, gedij ik goed bij sleur en vind ik het heerlijk dat mijn leven grotendeels volgens hetzelfde patroon voortkabbelt.

Vooral aandacht voor de hoogtepunten

Uiteraard zijn mensen per definitie verschillend. Zoveel mensen, zoveel smaken, zoveel meningen. Het kan dus heel goed dat persoon A het heerlijk vind om zeven dagen per week op de bank te hangen en persoon B daarvan gruwt. Toch zal persoon A in een hypothetisch interview niet snel vertellen: ‘ik ben het gelukkigst als ik gewoon lekker op de bank mijn favoriete Netflix-serie kan kijken’. We leven nu eenmaal in een samenleving waarin het leven vooral groots, spannend en meeslepend moet lijken. Het saaie en alledaagse benoemen we niet. Dat is immers niet iets om trots op te zijn.

Leer sleur waarderen

Social media is daarin een belangrijke factor. Online delen we vooral de bijzondere momenten met elkaar. De momenten dat we met glazen champagne en een bups vrienden het nieuwe jaar inluiden. Of het moment dat we ergens aan een tropisch strand liggen met een kokosnoot met een rietje erin. Dure ervaringen, vakanties, feest, romantische kiekjes met je lover tijdens een ondergaande zon. Dat zijn doorgaans de zaken die we met anderen willen delen. Nu is daar in principe natuurlijk niets mis mee, als we maar niet vergeten dat het leven geen aaneenschakeling van hoogtepunten is. De kunst van het leven is misschien wel om juist die alledaagse, ‘saaie’ momenten van sleur te leren waarderen (dat beslaat immers het grootste deel van onze tijd) en juist dáár trots op te zijn.

Allesverslindende hartstocht

Ook in de liefde zijn we voornamelijk op zoek naar ‘groots en meeslepend’. We willen allesverslindende passie, hartstocht en spanning. In het begin van een relatie – als de vlinders nog wild rondvliegen – is dat vanzelfsprekend. Grote kans dat een pril stel veel onderneemt, vaak uit eten gaat en veel uitgaat. En de kans is net zo groot dat dit na een tijdje afneemt. Zowel de spannende, nieuwe activiteiten als de vlinders. Dat kan verwarrend zijn. We wilden toch een grootse liefde? Zo eentje waar liedjes over worden geschreven? Is dit het dan?

De ‘prachtigheid’ van ‘gewoonheid’ (in liefde en leven)

Psychiater Dirk de Wachter ziet regelmatig mensen in zijn praktijk die hier tegenaan lopen. Het is het lot van de romanticus. Juist daarom pleit hij voor een herwaardering van het alledaagse. Want liefde is niet die wild rondvliegende vlinders op momenten dat het allemaal nog spannend is. Net zoals het leven niet enkel in hoogtepunten geleefd kan worden. Leer juist het ‘saaie’ en alledaagse waarderen. “Liefde gaat over doodgewone dingen die ongelofelijk zijn, het is reaching for the sky just to surrender,” zegt De Wachter in een interview met Brainwash Radio.

“Dat is een paradox, maar het gaat over gewoon samen een ritje maken in de auto, samen stil staan en naar de bladeren luisteren. Het klinkt melig, maar dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait. De ongelofelijke vervulling van de liefdevolheid van mensen, die zit niet in dure ervaringen. Ware liefde vind je niet op een tropisch eiland in een bubbelbad. Daar wordt je huid rimpelig van en je hersenen tot moes. Ik pleit niet voor de saaiheid van de dingen, maar de prachtigheid van de gewoonheid. Dankbaar en aandachtig zijn. De kunst van het leven is om in de doodgewone dingen de grootse schoonheid te vinden.”

Meer lezen?

Het kan ongemakkelijk zijn om geconfronteerd te worden met andermans verdriet, maar zet juist dan dat ongemak opzij en maak ruimte voor de ander.

Wanneer een goede vriend(in) een zware tijd doormaakt, is het soms lastig om er écht voor diegene te zijn. Misschien omdat je het gevoel hebt dat je niet kan geven wat de ander vraagt. Misschien wordt je ongemakkelijk van andermans kwetsbaarheid. Of misschien voel je je machteloos omdat je het verdriet of het probleem van de ander simpelweg niet kan oplossen. Toch is het juist op de momenten dat je jezelf eigenlijk wil terugtrekken belangrijk om er wél te zijn voor de ander. Desnoods door te zeggen dat je geen idee hebt hoe. Op die momenten wordt namelijk ware vriendschap gesmeed.

Verdriet is normaal

We leven in een samenleving waarin mensen het moeilijk vinden met verdriet om te gaan. Dat zegt klinisch psycholoog Manu Keirse in een online college van Knack over verdriet. Keirse is doctor in de geneeskunde en expert op het gebied van rouwverwerking. In zijn talk vertelt hij dat over mensen die antidepressiva krijgen voorgeschreven op het moment dat ze verdriet hebben om het verlies van een dierbare, bijvoorbeeld.
Volgens Keirse vinden wij (artsen net zo veel als jij en ik) het moeilijk om met andermans verdriet om te gaan en proberen we het daardoor weg te stoppen. We nemen pillen die ons vrolijker moeten maken en houden onze mond tegen vrienden, uit angst dat zij ons verdriet ook wel een keer zat zullen zijn. En dat terwijl verdriet juist iets is waar we ruimte voor zouden moeten maken, omdat het onlosmakelijk verbonden is het met het leven. “Verdriet is normaal gedrag van normale mensen die in staat zijn om liefde te geven en te ontvangen,” zegt Keirse daarover.

Niet altijd feest

Ook psychiater Dirk de Wachter heeft een soortgelijke boodschap. We leven volgens hem in social media-gedreven tijden waarin we vooral ruimte hebben voor successen en geluk. Online werkt het misschien om alleen daar aandacht aan te geven, maar de realiteit is anders. “Af en toe is het leven lastig, dat kán niet anders,” zegt De Wachter in een interview op Brainwash Radio. “Als we onszelf in staat zouden stellen om die lastigheid te benoemen en met elkaar te delen, zou dat veel psychiatrische problemen voorkomen. De meest wezenlijke verbindingen tussen mensen komen op lastige momenten, als het minder goed gaat. We krijgen een band met elkaar op de momenten dat het belangrijk is dat we in elkaars aanwezigheid zijn en iemand hebben die naar ons luistert.”

Ware vriendschap

Er voor iemand zijn in tijden dat het iedereen voor de wind gaat is niet zo moeilijk. Maar vriendschap wordt pas echt waardevol op de momenten dat alles mis gaat. Juist dan vraagt vriendschap van ons dat we onze eigen ongemakkelijkheid opzij zetten om ruimte te maken voor het verdriet van de ander. Net zoals wij dat andersom ook van onze vrienden zouden verwachten. De Wachter: “De sleutel voor de moderne mens ligt in het samen dragen van de lastigheden van het leven. En dan niet alleen de zware lastigheden, maar juist ook de gewone, alledaagse lastigheden, zoals problemen met je kinderen, baas of religie. Die moeten we onder ogen durven zien en samen durven aangaan.”

Meer lezen over vriendschap?

Strooi vriendelijkheid rond alsof het confetti is – het is misschien een dijk van een cliché -maar als we het allemaal zouden doen, maken we de wereld wel net een stukje liever, leuker en vrolijker.

Wie zich weleens op Instagram of Pinterest bevindt, heeft de quote ongetwijfeld regelmatig voorbij zien komen: ‘spread love around like confetti’ of ‘throw kindness around like confetti’. Ik weet niet wie de afzender is van deze zin, en of die überhaupt nog te achterhalen is, maar gelijk heeft hij/zij wel.

Vriendelijk zijn voor anderen is één van de allermakkelijkste dingen om te doen. Het kost niks, iedereen kan het en het is een instant boost voor jouw humeur én dat van een ander. Een glimlach naar een vreemde op straat. Een praatje aanknopen met de persoon achter de kassa in de supermarkt. Iemand helpen met zware tassen wanneer je ziet dat diegene het moeilijk heeft. Een moeilijk kijkende toerist vragen of je hem/haar ergens mee kan helpen.

Vriendelijkheid geeft kleur

Elke keer dat je iets vriendelijks voor een ander hebt gedaan, voel je je gegarandeerd een stukje vrolijker dan daarvoor. Die ene glimlach zal het verschil tussen een goede en een geweldige dag niet maken, maar stel je eens voor dat je de hele dag door net wat vriendelijker bent dan normaal? En dat anderen dat ook tegen jou zijn? Reken maar dat het leven meer kleur zou hebben.

Alles wat je aandacht geeft, groeit

In het begin kost het misschien wat moeite of voelt het onnatuurlijk om vriendelijk te doen tegen onbekenden. Want wat als ze er helemaal niet op zitten te wachten? Of wat als ze zich afvragen waarom je zo overdreven aardig doet? Maar wanneer je jezelf een tijdje dwingt om met een open, liefdevolle blik naar de wereld om je heen te kijken, wordt het vanzelf normaal. Alles wat je aandacht geeft groeit, dus ook liefde en vriendelijkheid om je heen als je daar wat meer op focust.

Neem niet voor lief wat je dierbaar is

Nu is vriendelijk zijn voor onbekenden leuk, maar liefdevol en vriendelijk zijn voor wie je wél kent is minstens zo belangrijk. Hoe vaak nemen we degenen die om ons heen zijn niet voor lief? Hoe vaak bedanken we een vriend of vriendin echt uitgebreid voor de lekkere maaltijd die hij/zij heeft gekookt? Voor het feit dat hij/zij haar huis open stelt en naar je wil luisteren wanneer dat nodig is. Hoe vaak zeggen we tegen onze partner hoe blij we met hem/haar zijn? Of bedanken we een huisgenoot/partner voor het opruimen van de was of het uitruimen van de vaatwasser? Het klinkt stom, zeker als het normale alledaagse dingen zijn, maar het leven wordt gewoon veel leuker als we vaker laten blijken wat we waarderen.

2019: het jaar van de vriendelijkheid

Vriendelijk zijn en laten merken hoe erg je een ander waardeert is zo makkelijk, maar daardoor ook iets wat we vaak vergeten. Al helemaal als we een beetje chagrijnig zijn, onze dag niet hebben of onze eigen angsten en onzekerheden op anderen projecteren. Dan kan het zomaar gebeuren dat we gedachteloos langs een hulpbehoevend iemand lopen. Of dat we geen ‘dank je wel’ zeggen bij de kassa. Of dat we denken dat een voorbijganger naar ons kijkt om een vervelende reden, waardoor we zelf ook boos terug kijken.

Juist op die momenten dat we eigenlijk niet vriendelijk willen zijn, moeten we onszelf trainen dat wél te zijn. Niet omdat we maar alles van onszelf moeten geven zonder ooit iets terug te verwachten, maar juist omdat we terugkrijgen wat we zelf aan het universum geven. Als we allemaal strooien met die vriendelijkheid alsof het confetti is, wordt 2019 het mooiste jaar ooit.

Januari is niet de meest populaire maand van het jaar. De maand wordt gekenmerkt door een grijze lucht en het gemis van opbeurende feestverlichting, wat het soms moeilijk maakt om na de kerstvakantie weer te starten met school, studie of werk. Maar januari wordt ook gekenmerkt door deze elf positieve eigenschappen, die de maand al meteen wat leuker maken.

Elke dag lichter

De kortste dag van het jaar is ieder jaar op 21 december. Dat betekent dat het vanaf die dag elke dag een stukje lichter is. Als dat geen reden is om de vlag uit te hangen!

Frisse motivatie

De maand januari is een uitgelezen kans om het jaar gezond en fit te beginnen. Na de drank- en eetfestijnen in de decembermaand is het heerlijk om weer even terug naar de basis te gaan.  Geen alcohol en louter voedzame, gezonde maaltijden zorgen dat je vol frisse motivatie het nieuwe jaar ingaat.

Vooruit kijken

Januari is bij uitstek een maand om vooruit te kijken naar wat komen gaat. Heb je in 2018 nare ervaringen gehad of momenten dat je het even niet meer zag zitten? Laat ze achter in het oude jaar en kijk vooruit, naar een jaar waarin alle mogelijkheden nog open liggen.

Cocoonen

Na alle feestdrukte en december-verplichtingen lijkt het alsof iedereen zich in januari thuis opsluit om heerlijk te cocoonen. Ideaal, want jij hoeft je dus niet meer druk te maken om ‘fear of missing out’, of dat je iemand beledigt als je niet op een borrel/diner/feestje komt. Focus je gewoon lekker op jezelf, goede vrienden en gezin. De rest komt later wel weer.

Geniet van je cadeaus

December is dan misschien de maand waarin we veel cadeaus ontvangen, maar in januari kunnen we ook daadwerkelijk van die cadeaus gaan genieten. Of je nu een nieuwe trui, een tegoedbon of een goed boek hebt gehad – je hebt nu eindelijk de tijd om er ook echt gebruik van te maken.

Internationale Knuffeldag

Wist je dat 21 januari bekend staat als ‘Internationale Knuffeldag’? Maak van de gelegenheid gebruik om je dierbaren even extra stevig beet te pakken en hen te laten weten hoe erg je hen waardeert. De bedenker van de ‘feestdag’ schijnt deze datum gekozen te hebben omdat het precies tussen Oudjaarsavond en Valentijnsdag in zou vallen. Op deze manier zou niemand een dip hoeven voelen tussen deze twee data.

Binge watchen

Toegegeven, naar buiten gaan is niet bepaald een pretje in deze koude, grijze maand. Maar gelukkig is er binnen genoeg te doen (lees: Netflix). Als er al een maand is dat we ons niet schuldig hoeven te voelen dat we een heel weekend lang niks anders doen dan onder een dekentje op de bank onze favoriete series binge watchen, is het januari wel.

Naar buiten

Durf je toch naar buiten? Dat betekent dat je heerlijke winter-activiteiten kunt ondernemen zonder de drukte die de decembermaand vaak met zich meebrengt (lees: schaatsen op de schaatsbaan zonder dat je aan alle kanten omver wordt geschaatst).

Sparen

Na de big spending in december is een maandje waarin er niet zoveel geld wordt uitgegeven méér dan welkom.

Doelen halen

Niet alleen jij gaat met frisse moed het nieuwe jaar in, maar vrijwel iedereen voelt zich in januari opnieuw gemotiveerd (en dat werkt besmettelijk). Maak gebruik van deze energie om doelen te stellen én te halen.

Snoepen

Last but not least: er zijn nog genoeg oliebollen, pepernoten en kerstkransjes over om de hele maand van te genieten. En ook daar is helemaal niets mis mee.

Meer lezen over de winter?

Wat betekent het nou echt om jezelf open te stellen? Het is de moed om een stukje van jouw kern te laten zien.

In je schulp

Veel mensen zouden graag meer open willen zijn naar andere mensen. Het is fijn om verlangens, emoties en gevoelens te delen, zodat er een beetje lucht bijkomt en het makkelijker wordt om te relativeren. Maar open zijn is voor veel mensen ook ontzettend moeilijk. Zeker wanneer we in het verleden weleens gekwetst zijn, of wanneer onze openheid op de een of andere manier werd afgekeurd. Het gevolg is dat we in onze schulp kruipen en anderen niet meer vertrouwen met onze diepste gevoelens en verlangens.

Je kern laten zien

Wat is ‘open zijn’ eigenlijk? Het betekent dat je iets van jouw kern, iets van wie jij werkelijk bent, toont in de manier waarop je praat en je gedraagt. Die kern is niet eenduidig of oppervlakkig, maar complex en vol gevoelens en gedachten die soms zelfs tegenstrijdig zijn met elkaar. Wanneer je die gevoelens en gedachten deelt met anderen, stel je je open en kwetsbaar op. Dat nodigt anderen uit om zelf ook open te zijn, waardoor er écht contact ontstaat.

Vijf adviezen voor meer openheid

Jezelf open stellen is niet altijd makkelijk. Het is kwetsbaar en gaat vaak gepaard met een hoop onzekerheid, twijfel en angst. Om die reden verbergen we vaak onze diepste gedachten en gevoelens, want ‘wat zullen mensen anders wel niet denken’. En dat is zo zonde. Door niet open te zijn, ontnemen we anderen namelijk ook de kans om het tegendeel te bewijzen. Om te bewijzen dat ze jou en jouw kwetsbaarheid wél serieus nemen. Vind jij het moeilijk om jezelf open te stellen? Deze vijf adviezen helpen je.

1. Weerspiegeling

Zorg dat de buitenkant altijd overeen komt met de binnenkant. Met andere woorden: dat je gedrag een weerspiegeling is van je gevoelens. Van mooi weer spelen en net doen alsof vervelende dingen er niet zijn, is nog nooit iemand beter geworden.

2. Focus op je gevoel

Harde meningen delen of gedachten eruit floepen is vrij makkelijk, het wordt vaak pas lastig als er oprechte gevoelens gedeeld moeten worden. Probeer jezelf aan te leren om dieper te graven bij jezelf (en bij anderen). Is iemand boos? Boosheid komt vaak voort uit verdriet, teleurstelling of pijn. Echte openheid is eerlijk durven zijn over gevoelens die we liever niet zouden hebben.

3. Zeg wat je voelt

Probeer je vragen te veranderen in stellingen. Veel mensen die bang zijn om hun oprechte gevoelens te delen, veranderen hun gevoel in een vraag. In plaats van te zeggen ‘ik hou van jou’ vragen we ‘hou je nog van mij’?

4. De eerste persoon

Aanvullend aan punt drie is het proberen te spreken vanuit de eerste persoon. Zeg bijvoorbeeld ‘ik ben blij dat je hier bent’ in plaats van ‘ben je blij om hier te zijn?’ Dat laatste voelt misschien kwetsbaar, maar uiteindelijk zet je iemand daarmee voor het blok. Door zelf de eerste stap in openheid te zetten, geef je de ander de kans dat ook te doen, zonder druk uit te oefenen.

5. Klap niet dicht

Wanneer we ongemakkelijk worden van bepaalde vragen zijn we snel geneigd om ‘ik weet het niet’ te antwoorden of een vraag af te wimpelen. Vaak betekent dit niet dat we het antwoord écht niet weten, maar gewoon dat we er niet meer over na willen denken omdat het gesprek te dichtbij komt. Merk je bij jezelf dat je dicht begint te klappen? Probeer je dan in de ander te verplaatsen. Vertrouw jij deze persoon? Heeft hij of zij je al eerder teleurgesteld? Denk je dat jouw kwetsbaarheid veilig is bij deze persoon? Beslis op basis van het rationele antwoord op die vragen of jij wilt delen wat je écht bezig houdt.

Meer lezen?

Lig je vaak urenlang te woelen en malen voordat je eindelijk een keer in slaap valt? ASMR-video’s zijn rustgevende filmpjes, waar mensen rustig in de camera fluisteren. Ze helpen miljoenen internetgebruikers makkelijker in slaap te vallen.

Een zachte stem fluistert kalm in de camera terwijl er met lange nagels rustig tegen een telefoon getikt wordt. Later wordt een boterhamzakje gepakt, waar wat aan gefriemeld wordt. Nog later krast er zachtjes en potlood over een vel papier. Het klinkt misschien gek, maar het zien en horen van deze video helpt duizenden mensen met ontspannen.

ASMR: tintelingen en ontspanning

Het fenomeen heet Autonomous Sensory Meridiaan Response en is rond 2010 ontdekt door mensen op internetfora. Sindsdien zijn er een aantal wetenschappelijke studies naar gedaan, al staat dit onderzoek nog in de kinderschoenen. Mensen ‘met ASMR’ krijgen een tintelend gevoel bij het horen van bepaalde geluiden (fluisteren of tikken bijvoorbeeld) of het zien van bepaalde kalme handbewegingen. Volgens hen is de sensatie vergelijkbaar met het fijne gevoel dat je kan hebben wanneer je licht aangeraakt wordt, doordat iemand over je rug kriebelt of met je haar speelt bijvoorbeeld.

Fluistervideo’s

Wie voor het eerst een ASMR-video kijkt, zal misschien een wenkbrauw optrekken. Het ziet er nu eenmaal wat vreemd uit in het begin. Bovendien werken de video’s lang niet voor iedereen. Toch zijn er miljoenen mensen wereldwijd die wél baat hebben bij de fluistervideo’s. De filmpjes helpen hen ontspannen, de tintelingen voelen aangenaam en zo komen ze langzaam in een rustiger staat van zijn. Voor sommigen werken de video’s zó goed dat het hen helpt beter te slapen, stress te verminderen en minder te piekeren.

Een anders werkend brein

Hoe kan het dat ASMR bij de een werkt en bij de ander niet? Wetenschapper Stephen Smith van de University of Winnipeg deed onderzoek naar ASMR en ontdekte dat een ASMR-brein mogelijk anders werkt dan een ‘gemiddeld’ brein. Hij nam twee groepen mensen en stopte hen in de MRI-scanner. Zo ontdekte hij dat als een gemiddeld persoon ontspannen is, verschillende hersengebieden tegelijk actief worden, als een soort netwerk. In een ASMR-brein werkt dat anders, tijdens totale ontspanning worden bij hen ook hersengebieden actief waar zicht, zintuigelijke informatie en beweging wordt geregeld.

Terug naar toen

Craig Richard van de Shenandoah University deed ook onderzoek naar ASMR. Hij denkt dat mensen die gevoelig zijn voor ASMR sneller de link leggen naar vroeger. Alle ASMR-video’s zijn erop gericht dat er persoonlijke aandacht is voor de kijker. Er wordt op een zorgzame, liefdevolle manier gefluisterd, een beetje zoals een ouder dat voor een kind doet. Volgens Richard zou het kunnen dat mensen zich relaxed voelen als ze naar een ASMR-video kijken doordat het hen mee terugneemt naar een rustgevend patroon van toen.

@gentlewhispering

Hoe het nu precies zit, wordt momenteel volop onderzocht. Tot die tijd blijft het een feit dat miljoenen internetgebruikers zich geholpen voelen door de video’s. Veel mensen zetten een dergelijke video op voordat ze gaan slapen. Voor hen is het een toegankelijke, goedkope manier om de dag af te sluiten en langzaam in slaap te sukkelen. Een beetje zoals je een mindfulness-oefening zou kunnen doen, maar dan net even anders. Zelf ervaren of jij gevoelig bent voor dit fenomeen? Veruit het populairste kanaal op YouTube is @gentlewhispering. Grote kans dat je eerst even over een drempel heen moet, maar als het voor jou werkt, waarom niet?

Meer lezen over slapen?