Terug naar overzicht

Harten zonder grenzen

Categorie
Harten zonder grenzen

Op Derde Kerstdag spreekt de stilte. Op pleinen, in stadsparken en op stations steken we een kaars aan als symbool van de liefde die ons verbindt. We openen het hart en zijn samen stil – vijf minuten, een half uur, of langer. In de stilte zijn we verbonden – met onszelf en met de ander.

Grote geheel

In een tijd waarin mensen over elkaar heen vallen met meningen lijkt Kerstmis de ideale tijd om een ander geluid te laten horen: stilte. In stilte voelen we ons weer verbonden – met onszelf, elkaar en het grote geheel. De eenheid achter de verscheidenheid wordt voelbaar en oplossingen dienen zich aan.

Laat de stilte spreken

Op Derde Kerstdag (zondag 27 december, 20.00 uur) laten we de stilte spreken op pleinen, in stadsparken en andere openbare plekken in ons land. We komen samen en steken een kaars aan als symbool van het licht dat ons verbindt. Vervolgens zijn we samen stil – vijf minuten, een kwartier, een half uur, of langer.

Deze uitnodiging gaat niet alleen uit naar mensen die gewend zijn om te mediteren, maar ook naar mensen die het momenteel hard kunnen gebruiken en tussen wal en schip vallen. Laten we met z’n allen samenkomen: jong, oud, rechts, links, rijk, dakloos, staatloos. Iedereen is welkom.

Zet je hart open

Organiseer in jouw dorp of stad om 20.00 uur een bijeenkomst op het dorpsplein, stadspark of ander centraal punt (zonder dat je het verkeer ontregelt). Vraag of iedereen een kaars meeneemt en eventueel een kussen om op te zitten als je langer dan vijf minuten gaat mediteren. Het aansteken van de kaarsjes verloopt in stilte evenals de meditatie die volgt. Het is niet bedoeld als protest bijeenkomst. We zijn nergens tegen en vechten tegen niets en niemand. Het gevoel dat we willen uitstralen is te vangen in de woorden ‘harten zonder grenzen’. Zet je hart open en laat de liefde stromen.

Harmoniserend en opwekkend

Kerstverlichting komt voort uit Stadsverlichting, een initiatief van Tijn Touber om steden in een meditatieflow te brengen. Sinds Stadsverlichting in 2011 werd gelanceerd zijn er ruim 870 huiskamers die meedoen in 23 landen. Het effect van mensen die samen stil zijn is harmoniserend en opwekkend – niet alleen op degenen die mediteren, maar ook op de grotere omgeving. In steden waar regelmatig wordt gemediteerd, is het minder druk op de spoedeisende hulp, is er minder geweld op straat en wordt er meer gelachen. Vind een huiskamer bij jou in de buurt op www.stadsverlichting.nu

Doe je ook mee aan het initiatief kerstverlichting? Kijk voor meer informatie op www.tijntouber.com/kerstverlichting.

Door anderen gelezen