Wil je meer inzicht in je gedragspatronen? Neem je familie onder de loep - Happinez
Terug naar overzicht

Wil je meer inzicht in je gedragspatronen? Neem je familie onder de loep

Categorie
Fotografie
Tekst: Bianca Bartels
Wil je meer inzicht in je gedragspatronen? Neem je familie onder de loep

Inzicht krijgen in je persoonlijke problemen door je familie eens onder de loep te nemen – tot wel zeven generaties terug. Het klinkt mysterieus, maar het werkt volgens velen heel helend. 

Hóe het ‘technisch’ werkt is niet duidelijk, maar dát het werkt, daar zijn steeds meer mensen van overtuigd. Familieopstellingen. Er zijn veel verschillende vormen. De bekendste is die waarbij mensen die elkaar niet (goed) kennen in een bepaalde formatie worden opgesteld door iemand met een vraag of terugkerend thema in zijn of haar leven.

Heb jij een terugkerend thema in je leven?

Een vrouw wil bijvoorbeeld weten waarom zij altijd zo boos wordt als iemand haar tegenspreekt, of waarom zij zo’n slecht contact heeft met haar moeder. Tijdens een opstelling vraagt zij dan of mensen in de ruimte de plekken willen innemen van haar moeder en vader, haarzelf, haar broers en zussen, et cetera. Die personen zet ze dan neer zoals zij hen in relatie tot elkaar beleeft. Zo ontstaat een soort levende stamboom.

Deze mensen en hun onderlinge afstanden bekijken, kan al inzicht geven in hoe ze zich tot elkaar verhouden en waar verbindingen lopen. Maar dat is niet alles. Zodra de deelnemers geplaatst zijn, gebeuren er ook dingen die niet ‘logisch’ te verklaren zijn: de plaatsvervangers voelen krachten en energieën zoals de werkelijke personen ze (onbewust) ervaren.

De deelnemers tunen onbewust in op een soort ‘wetend veld’

Dat iemand het vervelend vindt om met zijn rug naar anderen toe te staan, kun je je nog wel voorstellen. Maar mensen die opgesteld zijn kunnen ook aangeven dat iemand te ver weg of te dichtbij voelt. Of het gevoel hebben dat ze iemand niet aan kunnen kijken. Ze kunnen gevoelens en onderlinge betrekkingen ervaren die in een bepaalde familie – vaak onderhuids – voorkomen. Ze kunnen zelfs lichamelijke veranderingen voelen: ze gaan wankelen, krijgen knikkende knieën, buikpijn of móeten even gaan zitten of liggen.

Wat is jouw plek in je familie?

In de loop van de sessie stelt de begeleider vragen aan de representanten, waardoor de onderlinge verhoudingen en verstoringen in het familiesysteem zichtbaar en voelbaar worden. De opstelling verandert tot er een passende herordening ontstaat waarin ieders plek en lot wordt erkend. Een overleden kind waar niet over gesproken werd, wordt weer gezien, een verstoten oom krijgt zijn plek in het gezin terug.

Ook de band tussen familieleden uit verschillende generaties kan worden herijkt. Een dochter die na de vroege dood van haar moeder haar plaats is gaan innemen door als kind al volwassen zorgen op zich te nemen, kan afstand doen van de moederplek en weer in de kinderrij gaan staan, waardoor ook haar vader weer haar vader kan zijn.

In het eindbeeld van die constellatie is er een nieuwe ordening zichtbaar, die opening geeft naar de toekomst. Het bijzondere is dat dit ook in het werkelijke leven vaak tot verschuivingen leidt.

Alles wat gebeurt heeft invloed

Wibe Veenbaas, oprichter en docent van Phoenix Opleidingen vertelt in de nieuwe Happinez ‘I am me’ hoe je om kunt gaan met patronen die in je gedrag zijn ontstaan.

Zo zegt hij: ‘Het gaat erom dat je je realiseert dat álles invloed heeft op een mensenleven. Alles wat in het verleden is gebeurd, wat goed was, wat pijn deed, wat weggestopt is, heeft invloed op hoe je je ontwikkelt.

Dit vind je vast ook leuk