Actievoorwaarden Happinez Puzzelboek winactie

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Happinez Puzzelboek winactie (hierna: ‘de Actie’) ter promotie van het Happinez Puzzelboek.
 2. Door deelname aan de Actie verklaart deelnemer deze actievoorwaarden te hebben gelezen en daarmee akkoord te gaan.
 3. Voor de Actie plaatst de deelnemer een foto via Instagram-story op een originele locatie en tagt @happinezshop of @happinez om kans te maken op Happinez webshop tegoed. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
 4. De Actie loopt van 20 juni tot en met 15 augustus 2023. Deelnemen kan tot en met 15 augustus 2023.
 5. Deelname staat open voor inwoners van [Nederland en België]. Voor deelname door personen onder de 16 jaar is toestemming van een ouder/wettelijke vertegenwoordiger vereist. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van WPG Uitgevers BV, WPG Media en overige tot de WPG Uitgeversgroep behorende ondernemingen alsmede voor alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partners.
 6. De prijzen van deze Actie bestaan uit: 1 keer een Happinez webshop tegoed met een totale waarde van € 50,-. Er is één trekking op woensdag 16 augustus 2023 waarbij uit de alle inzendingen 1 winnaar wordt geselecteerd door Happinez. Happinez selecteert hiervoor de meest originele Instagram-story.
 7. De winnaar(s) ontvangen hierover medio augustus bericht via een Instagram DM bericht. Voor het overige wordt over de uitslag niet gecorrespondeerd.
 8. Prijzen zullen worden uitgereikt via de mail, de Happinez webshop tegoed code zal worden verstuurd naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
 9. Alle informatie over de Actie en deze actievoorwaarden zijn te vinden op www.happinez.nl/winactie-puzzelboek
 10. In geval van fraude behoudt Happinez zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten van verdere deelname en prijzen.
 11. Happinez heeft te allen tijde het recht de inhoud van de Actie, deze voorwaarden en/of de prijzen. In geval van een wijziging wordt een nieuwe versie van de actievoorwaarden zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.
 12. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten of voor een andere prijs.
 13. Happinez is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze Actie. Happinez is ook niet aansprakelijk voor opgave door een deelnemer van onjuiste gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in netwerken, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van deelnemers.
 14. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze Actie, waaronder maar niet uitsluitend alle tekst en beeldmateriaal komen toe aan Happinez. Voor zover deelnemer enig intellectueel eigendomsrecht kan doen gelden op zijn/haar inzending draagt hij/zij deze rechten hierbij over aan Happinez. De deelnemer garandeert dat hij/zij de geposte foto zelf heeft gemaakt, geportretteerden hun portretrecht niet zullen uitoefenen en dat hij/zij door deelname geen rechten van derden schendt.
 15. Eventueel verschuldigde kansspelbelasting zal door WPG worden ingehouden en worden voldaan aan de Belastingdienst.
 16. Alle verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 17. Klachten of vragen over deze Actie kunnen worden (in)gesteld via de klantenservice, telefoon 020 551 87 07 of per e-mail via happinez.service@weekbladpers.nl
 18. Op deze voorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze Actie of deze voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 19. Deze Actie wordt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen georganiseerd door:

Happinez

Wibautstraat 1033

1097 CN Amsterdam