control freak

Over deze 5 dingen heb je wél controle

Zelfs in een leven waarin niets te controleren is.