zweren bij affirmaties

Dit is de kracht van affirmaties

Wat mag je wel en niet wensen voor jezelf?