Hoe staat het met jouw relatie? Doe de test

Hoe staat het met jouw relatie? Doe de test Hoe staat het met jouw relatie? Doe de test Hoe staat het met jouw relatie? Doe de test

Wil je je relatie in kaart brengen? Weten welke aspecten goed werken, waar het misschien minder gaat? Ingeborg Bosch bewerkte voor Happinez de relatietest uit haar laatste boek ‘Onze Liefde’.

Scoor elk item met een schoolcijfer van 1-10, van zeer slecht (1) tot uitstekend (10).
1 zeer slecht, 2 slecht, 3 ruim onvoldoende, 4, onvoldoende, 5 twijfelachtig/zwak, 6 voldoende, 7 ruim voldoende, 8 goed, 9 zeer goed, 10 uitstekend

A. Zielsverbinding

1. We hebben vaak telepathie
2. Onze lichamelijke intimiteit is ondanks het verstrijken van de jaren sterk gebleven
3. Als we samen zijn, zijn we in staat alles en iedereen te vergeten en hebben we genoeg aan elkaar
4. Samenzijn is onze favoriete tijdsbesteding
5. We vinden het naar om langere tijd van elkaar gescheiden te zijn
6. Als we niet samen zijn, spreken we urenlang via de telefoon of het internet met elkaar
7. We sturen elkaar voortdurend sms-berichten
8. Als ik zonder hem/haar zou moeten leven, zou mijn hart breken
9. Als we lichamelijk intiem zijn, lijken onze lichamen met elkaar te versmelten
10. We lopen vaak hand in hand, raken elkaar veel aan, en slapen dicht naast elkaar

B. Vertrouwen

11. Mijn partner moedigt me van ganser harte aan de dingen te doen die ik graag doe
12. Ik weet dat mijn partner er voor me is als ik hem nodig heb
13. Mijn partner liegt niet tegen me
14. Ook als we het samen moeilijk hebben, weet ik dat zij zal doen wat ze kan om ons probleem op te lossen
15. Onze relatie kan een zware storm weerstaan
16. We vertrouwen allebei wat de ander zegt, ook als het om gevoelige onderwerpen gaat
17. Ik weet dat zijn intenties naar mij goed zijn
18. Ik ben niet bang dat zij mij zal verlaten
19. Als hij niet bij mij is, weet ik dat hij mij niet ontrouw zal zijn
20. Zij is de eerste die ik om hulp vraag als ik in de problemen zit

C. Emotionele intimiteit

21. We delen onze intieme gedachten en gevoelens met elkaar
22. Ik heb geen geheimen voor mijn partner
23. We nemen minstens enkele keren per week tijd om echt samen te praten
24. Als ik mijn partner over mijn gevoelens vertel, begrijpt zij mij
25. Mijn partner zal proberen mijn gevoelens werkelijk te begrijpen
26. Mijn partner is echt geïnteresseerd in mijn gevoelens, mijn leven, mijn gedachten
27. Mijn partner geeft mij genegenheid wanneer ik die nodig heb
28. Als zij ziet dat ik het moeilijk heb, zal zij daar ook door geraakt worden en proberen mij te troosten, gerust te stellen of te helpen
29. Als ik over mijn problemen in onze relatie praat, zal hij zich dat aantrekken en luisteren
30. Het is niet moeilijk mijn partners onverdeelde aandacht te krijgen

D. Invloeden uit het verleden

31. We zijn ons allebei bewust dat onze heftige emoties voor grotendeels voortkomen uit ons verleden
32. Als we boos op elkaar zijn, gaan we eerst na wat in onszelf geraakt is
33. Als we ons door elkaar verwaarloosd, afgewezen of verlaten voelen, gaan we eerst na wat in onszelf geraakt is
34. Als onze partner boos op ons is, realiseren wij ons allebei dat er bij hem een oude pijn uit zijn verleden is geraakt
35. We zijn er ons beiden van bewust dat zich herhalende ruzies het gevolg zijn van percepties die voortkomen uit pijnlijke ervaringen uit onze kindertijd
36. We realiseren ons allebei dat een groot deel van de negatieve eigenschappen die we bij elkaar waarnemen, een reflectie is van onze jeugdervaringen
37. We zijn ons er beiden van bewust dat de behoeftes die we op elkaar projecteren, en die dringend of cruciaal voelen, meer over ons eigen verleden zeggen dan over onze relatie
38. We zijn ons er beiden van bewust dat ware liefde onvoorwaardelijk is, dat wil zeggen, geen voorwaarden stelt en geeft om te geven, niet om te krijgen
39. We realiseren ons beiden dat iedereen behoorlijk veel bewuste en onbewuste bagage uit zijn/haar verleden met zich meesjouwt en dat die ons elke dag beïnvloedt
40. We zijn het er beiden over eens dat de enige wijze om een relatie te creëren die ook op de lange duur werkt, is dat beide partners zowel aan zichzelf als aan de relatie werken

E. Lichamelijke intimiteit

41. We vrijen regelmatig (geen lange periodes van ‘abstinentie’)
42. We vrijen vaak (twee of meer keer per week)
43. We vinden het allebei heerlijk om met elkaar te vrijen
44. Ook door de tijd heen heeft onze lichamelijke intimiteit niet beduidend aan intensiteit ingeboet
45. We vinden elkaar aantrekkelijk, we winden elkaar op
46. Als we vrijen is dat iets gezamenlijks, we zijn er beiden evenzeer bij betrokken
47. We kunnen gemakkelijk met elkaar over seks praten en met elkaar delen waar we van genieten
48. We zijn lichamelijk trouw aan elkaar
49. We zijn mentaal trouw aan elkaar (we denken niet aan anderen) en we hebben geen ‘speciale rekwisieten’ nodig om opgewonden te raken
50. We vinden het allebei fijn om orale seks te geven

F. Levensfilosofie

51. We hebben hetzelfde geloof of ongeloof
52. We zijn het met elkaar eens over de mate van (on)belangrijkheid van materieel comfort
53. We hebben dezelfde prioritieten in het leven (bijvoorbeeld werk, gezin, persoonlijke of spirituele ontwikkeling)
54. We delen dezelfde algemene waarden (bijvoorbeeld over geld, gezin, onderwijs, spirituele ontwikkeling, anderen helpen)
55. We zijn het met elkaar eens over het belang dat we hechten aan (het gebrek aan) wereldlijk succes en status
56. We hebben dezelfde ideeën over voeding (veganistisch, vegetarisch, vlees)
57. We hebben gelijksoortige ideeën over alcohol en drugs (oké, niet oké, met mate)
58. We hebben gelijksoortige politieke ideeën
59. We hebben eenzelfde niveau van verlangen om bewust te leven
60. Over het algemeen houden we van dezelfde boeken, films, gesprekthema’s en vrijetijdsbesteding

Tel steeds per 10 items de punten bij elkaar op en deel dit getal door 10.

Wat betekenen de scores:
Een score van 1 tot 3: Deze dimensie heeft aandacht nodig, jullie verbinding hier is zwak.
Een score van 4 of 5: Dit aspect van jullie relatie aandacht geven is niet urgent, maar op termijn wel wenselijk.
Een score van 6 of 7: Dit aspect loopt best aardig, maar er is ruimte voor groei.
Een score van 8 tot 10: Op dit aspect hebben jullie een prachtige verbinding

Dit geeft je een idee van de sterkte van je verbinding op zes aspecten van je relatie:

A. meet de kracht van de verbinding van jullie zielen

Een verbinding op zielsniveau uit zich vaak in een niet altijd logisch verklaarbare aantrekkingskracht die niet alleen uitonderlijk sterk is maar ook door de tijd blijft duren. Dit heeft heel mooie kanten, maar dit soort relaties kenmerkt zich ook dikwijls door grote beproevingen op het mentaal/emotionele en praktische dagelijkse niveau. Ervaar je een sterke zielsverbinding dan is dat heel fijn, maar maak je geen zorgen; zonder dit aspect kan je ook een vervullende relatie hebben.

B. meet jullie vertrouwen in elkaar

Vertrouwen gaat over het gevoel dat je op de ander kan rekenen. Dat hij er zal zijn als je hem nodig hebt. Dat zij haar best zal doen om te begrijpen waarom iets zo belangrijk voor jou is. Kortom vertrouwen geeft aan dat je weet dat je er nu en ook straks vanuit kunt gaan dat de ander er voor je is, van je houdt, je niet zal bedriegen, je zal helpen, enz. Dit geeft je relatie wortels, stevigheid, een basis om op verder te groeien.

C. meet jullie emotionele intimiteit

Emotionele intimiteit gaat over het met elkaar delen van je diepere gevoelens, gedachten, ervaringen, wensen, verlangens. Kortom het met de ander delen van jouw binnenwereld. Daar hoort ook bij dat de ander in staat en bereid is om jouw binnenwereld met interesse, begrip en empathie te ontvangen. Emotionele intimiteit is als water voor jullie liefdesboom. Met stevige wortels (vertrouwen) zal hij goed blijven staan bij een storm, en met een goeie stroom water zal hij voorzien worden van voeding en zullen de sappen stromen!

D. meet jullie bewustzijn van de invloed van het verleden op het heden

Als je je bewust bent van de permanente invloed van het verleden op de manier waarop je het heden in het algemeen en je partner in het bijzonder waarneemt, heb je de halve strijd al gewonnen!

Je kunt dan projecties die niet bij hem of haar horen terugnemen. In plaats van tevergeefs de ander te willen veranderen, kan je nu binnen in jezelf de ware oorzaak van lastige gevoelens opsporen en blijvend weghalen. Een hele opluchting, ook voor je partner!

E. meet jullie lichamelijke intimiteit

Een relatie zonder stromende fysieke intimiteit is als pap zonder zout. Het is eetbaar en voedzaam, maar er mist iets wezenlijks.

In veel relaties is het stromend houden van de fysieke intimiteit met de tijd een uitdaging en in 30% van de relaties stokt de seksualiteit helemaal. Het goede nieuws is dat een stromende fysieke relatie die beide partners vervult weer binnen bereik komt wanneer de emotionele intimiteit zich ontwikkelt. Partners die weer van hart-tot-hart hun leven leren delen, zullen elkaar ook op fysiek niveau vinden.

F. meet de verenigbaarheid van jullie levensfilosofie

De levensfilosofie is de basis waarop de andere dimensies van een relatie rusten. Een gedeelde levensfilosofie is dan ook essentieel voor het behouden en verder ontwikkelen van een voor beiden vervullende relatie. De levensfilosofie gaat over jullie normen, waarden, doelen in het leven. Wat is jullie prioriteit?

Hoe kijk je aan tegen werk, opvoeding, de zin van het leven, etc. Min of meer gelijke ideeën hebben over deze fundamentele aspecten van het leven is belangrijk. Dan heb je een stevige basis om de rest van jullie relatie op te bouwen.

En?

Het samen doen van de test (wel afzonderlijk je scores invullen!) en daarna kijken naar jullie overeenkomsten, verschillen en totaalscores is op zich al behulpzaam.

Omdat je een kijkje krijgt in waar jij en je partner tevreden mee zijn, en waar juist minder, geeft het meteen stof om over te praten. Zo’n test is ook handig om erachter te komen waarom je relatie niet meer stroomt, of waarom eerdere relaties verbroken zijn. Het kan je op een dieper niveau helpen begrijpen waarom niet.

Deze test hoort bij het artikel ‘Vrij zijn in de Liefde’ in Happinez ‘Are you happy?’. Een artikel over hoe je elkaar kunt vrijlaten en toch verbonden kunt blijven in een liefdesrelatie.

Volgend artikel
De liefde? Die is helemaal niet zo moeilijk als we denken
De liefde? Die is helemaal niet zo moeilijk als we denken