7 goede redenen om een optimist te blijven (ondanks al het verdriet in de wereld)

7 goede redenen om een optimist te blijven (ondanks al het verdriet in de wereld) 7 goede redenen om een optimist te blijven (ondanks al het verdriet in de wereld) 7 goede redenen om een optimist te blijven (ondanks al het verdriet in de wereld)

Een gevoel van onmacht kan je bekruipen als je hoort over alles wat er misgaat in de wereld. Je wilt je niet afsluiten of je kop in het zand steken. Je wilt positief blijven -maar niet naïef. Hoe houd je het licht in je brandend?

Het gaat niet goed in de wereld, vertellen nieuwslezers ons elke dag. Veel mensen zijn bang, voelen zich machteloos. Wat kun je doen tegen die gigantische machten, die almaar dóór kletteren over het brede pad van egoïsme en geweld? Je kunt natuurlijk je ogen sluiten, geen krant meer lezen, geen journaal meer kijken en je van de wereld afkeren. Maar spiritueel leven moet toch ook mogelijk zijn terwijl je op de hoogte blijft?

Zeven redenen om een optimist te blijven:

1. Besef: het nieuws is nooit het hele verhaal

Nieuwsmedia zijn gespitst op slecht nieuws en oké, dat is hun taak, maar bedenk dat er in elke reportage vele kanten onbelicht blijven. Want overal zijn óók goedwillende, vredige en behulpzame mensen en instanties die proberen er het beste van te maken. Het goede is er ook, en het is overal aanwezig. Soms alleen zichtbaar voor het innerlijke oog.

2. Crisis betekent ontwikkeling

De crisis: het verlies van zekerheid en veiligheid, de milieucrisis, de voedselcrisis, de energiecrisis – stimuleren onze innerlijke transformatie. Veel mensen vragen Charles Eisenstein, spreker en schrijver over de transformaties van deze tijd, wat ze moeten doen in barre tijden. Maar je kunt je beter afvragen, zegt hij, wat het mooiste is wat je kunt doen. Het antwoord is volgens hem: geven.

3. Je eigen leven is wat je bijdraagt aan het geheel

Alles is met alles verbonden, alles wat je zelf doet, in je eigen leven, invloed heeft op het geheel. Je innerlijke ontwikkeling is je belangrijkste bijdrage aan de wereld: elk beetje goedheid, schoonheid en waarheid dat jij in je eigen leven doet opbloeien, in je huis, je gezin, je werk, je vriendenkring, voeg je toe aan de hele mensheid, aan de wereld. Richt je op wat er hier en nu is, voor je ogen, in je huis. Doe het werk dat je handen vinden, voel wat er hier en nu te voelen valt.

4. Angst heeft een functie

Waar komt al die angst vandaan? Er zijn vele mogelijke spirituele antwoorden op die vraag. Misschien is het lijden in de wereld er om ons te toetsen, sterker te maken, te zuiveren in het vuur. Of misschien is het er om ons wakker te maken, bewust van ons eigen gedrag, onze gedachten, onze oordelen en uiteindelijk de bron van liefde die dit alles overstijgt. Misschien kunnen we alleen naar het goede streven als we het slechte kennen…  ‘Angst is alleen maar de afwezigheid van liefde,’ zei de Indiase wijsgeer Osho Rajneesh. ‘Liefde is licht, angst is donker. Als je het donker niet wilt hebben, doe dan het licht aan. Iedereen kent angst, maar niemand hoeft in de angst te blijven hangen. Voel de pijn die achter de angst schuilt, en je angst transformeert tot liefde.’

5. De mensheid als geheel wordt steeds vrijer en liefdevoller

We worden minder gewelddadig, steeds beschaafder, democratischer en welvarender, en er komt steeds meer vrijheid in de wereld. Er heerst kennelijk een diepe, oude overtuiging dat het allemaal steeds slechter gaat in de wereld en dat alles uiteindelijk fout zal aflopen. Dat komt misschien doordat de laatste inzichten in de wetenschap nog niet zijn doorgedrongen tot het grote publiek. Daarnaast zijn er nog meer redenen waarom we meer op negativiteit gericht zijn dan op positiveit. Volgens de evolutietheorie hebben we ons zo goed gehandhaafd, als mens, omdat we voortdurend alert waren op gevaar. Nog altijd gedragen we ons alsof we op de Savanne leven en letten we angstvallig op elke schaduw van een schijn van mogelijk gevaar.

6. De wereld is een illusie

Er zijn ook talloze bijna-dood-ervaringen van mensen die al bezig waren uit het leven te stappen en plotseling beseften: maar wacht eens, hierboven in de geestelijke wereld, is alles pas écht echt! Op aarde is het allemaal maar een spel.Er zijn heel veel mythen en sprookjes waarin een held of heldin afdaalt in een onderwereld. Dat beeld is in ons gelegd, met ons meegereisd naar de aarde, om ons aan de waarheid te helpen herinneren.

7. De wereld is perfect – voor bewustzijnsontwikkeling

De wereld is perfect zoals ze is. Op het dagelijkse niveau kun je er niet zoveel mee, kun je er zelfs boos om worden. Maar diep in je ziel kan het een bodem leggen van vertrouwen. Misschien is pijn en alles wat pijn doet, wel een soort geestelijk goud, een kostbare schat. Omdat we daardoor wakker worden en tot groter, dieper, rijker bewustzijn komen.

Over auteur
Vanaf het allereerste begin was Lisette Thooft bij Happinez betrokken. Hoewel ze ooit Engelse literatuur studeerde zelfs een blauwe maandag lerares Engels was, waart ze ondertussen al tientallen jaren met hartstocht, nieuwsgierigheid en verwondering rond in de wereld van de spiritualiteit. Ze vertaalt alles wat ze meemaakt in artikelen, boeken, liedjes die ze zingt met haar gitaar en online cursussen die ze persoonlijk begeleidt.
Volgend artikel
Dit is een ode aan de strijdsters, de koninginnen en de slachtoffers
Dit is een ode aan de strijdsters, de koninginnen en de slachtoffers