Engelensteen, oftewel celestien, zorgt ervoor dat je je veilig en geborgen voelt.