dualiteit

We hechten veel waarde aan innerlijke schoonheid, en dit is waarom

Werken aan je innerlijk wordt gezien als iets verhevens.

Susan Smit over dualiteit en polariteit

'Ze worden vaak door elkaar heen gebruikt, maar ze betekenen iets heel anders.'