oplossingen

Onoplosbare problemen bestaan niet. Dit is waarom

Kruip jij in de slachtofferrol of zet jij je schouders eronder?