wennen

Veranderingen vragen om gewenning, ook als je er zelf voor gekozen hebt

Gun jezelf de tijd om aan de nieuwe situatie te wennen.