Terug naar overzicht

Maak deze 5 afspraken met jezelf, en maak je leven mooier

Categorie
Maak deze 5 afspraken met jezelf, en maak je leven mooier

Ontdek de Vijf Inzichten van de Tolteken, wijzen uit het vroegere Mexico. Houd je hieraan, is hun boodschap, en je maakt je eigen leven en de wereld om je heen mooier.

Volgens de Tolteken is het leven een collectieve droom die we met z’n allen door middel van onze gedachten hebben gecreëerd. We hebben afspraken gemaakt over alles wat we om ons heen waarnamen: dit is een boom, oké? Dit noemen we water, en dat lucht. Zo hebben we alles om ons heen gelabeld.

Maar we maken ook afspraken met onszelf: over hoe we zelf zijn, wat we vinden en hoe het leven in elkaar zit. Maar soms spreken die afspraken elkaar tegen of ontstaan ze uit angst. Vooral die innerlijke, angstige stemmen, kosten ons veel energie: ben ik wel goed genoeg? Kan ik dit wel?

De 5 afspraken met jezelf

Als je een vreugdevol leven wilt leiden, een leven dat voldoening schenkt, zul je de moed moeten vinden díe afspraken, díe inzichten te verbreken die op angst zijn gebaseerd en die dus je persoonlijke kracht aantasten.

Volgens de Mexicaanse sjamaan Don Miguel Ruiz zijn er vijf belangrijke afspraken die je met jezelf kunt maken.

Afspraak 1: Wees onberispelijk in je woorden

Onberispelijk zijn in je woorden houdt in de eerste plaats in dat je geen dingen zegt – en denkt – die tegen jezelf zijn gericht. Je vertelt jezelf niet: ik ben lelijk, ik ben dik, ik ben oud, ik ben niet goed genoeg. Ook wanneer je een ander negatief benadert, beschadig je in feite jezelf, want alles wat je uitzendt, komt naar je terug. Roddelen is in die zin emotioneel gif van de ergste soort.

Bedenk steeds dat je de schepper van je eigen levensverhaal bent. Houd het verhaal voor ogen dat je wilt creëren – let dus op je woorden. En op je gedachten, want die gaan vooraf aan je woorden. Zorg dat wat je zegt zich richt op het goede, het mooie, het opbouwende, het inspirerende, het verbindende.

Afspraak 2: Vat niets persoonlijk op

Zoals jij in gedachten je wereld schept, zo doen alle andere mensen dat ook. Dit is de reden waarom het niet nodig is om andermans gedachten of woorden over jou persoonlijk op te vatten. Een ander kent je niet werkelijk, dus wat hij of zij tegen of over je zegt, kán niet over jou gaan. Het is slechts een uiting van de wereld van de ander. Vat dus niets persoonlijk op.

Of iemand je nu beledigt of de hemel in prijst of over je roddelt: vat het niet persoonlijk op. Dit inzicht kan je enorme vrijheid geven. Als je je niets meer hoeft aan te trekken van wat anderen van je denken of zeggen, kun je je leven naar hartelust gaan inrichten zoals je zelf wilt.

Afspraak 3: Ga niet uit van veronderstellingen

Wij mensen hebben een grote behoefte aan verklaringen en aan kennis: als we weten hoe iets in elkaar zit, geeft dat een gevoel van controle. Iets waarin we kunnen geloven biedt ons ‛veiligheid’. Kunnen we iets niet labelen of weten we het niet zeker, dan bedenken we er graag ons eigen antwoord op. Maar die veronderstellingen zorgen voor het grootste drama en lijden.

Als je niet meer van veronderstellingen uitgaat, ga je het leven zien zoals het is, in plaats van zoals je dacht dat het is. De energie die je stopte in het bedenken van aannames zal dan naar je terugkeren. En die energie kun je goed gebruiken om je nieuwe droom te scheppen.

Afspraak 4: Doe altijd je best

Voor elke verandering is in de eerste plaats bewustzijn nodig, en daarna vooral oefening. Een nieuwe koers gaan varen vraagt erom je best te doen om je de voorgaande inzichten eigen te maken. Af te leren jezelf te verzwakken en aan te leren goed voor jezelf te zijn.

Je ‘beste best’ ziet er niet elke dag hetzelfde uit. Soms kun je tachtig procent van jezelf geven aan je voornemen, soms twintig. Dat geeft niet. Elke dag is een nieuw begin. Je zult jezelf ongetwijfeld weleens betrappen op een roddel of een vooroordeel. Dat geeft niet: steeds opnieuw kun je je best doen om zuiver te zijn in je woorden, te vragen in plaats van aan te nemen, niets persoonlijk te nemen en jezelf onvoorwaardelijk te accepteren.

Afspraak 5: Wees kritisch, maar leer te luisteren

Stap je in dit proces, dan zul je vraagtekens gaan zetten bij veel van de dingen die je over jezelf of anderen geloofde. Wees kritisch, is het eerste deel van het vijfde inzicht. Luister goed naar wat je wordt verteld (of wat je jezelf vertelt). Is het wel waar? Sluit dit aan bij wie je ten diepste bent? Bouwt het je op of breekt het je af?

Leer te luisteren, is het tweede deel. Wat anderen je vertellen, weerspiegelt hun persoonlijke droom. Door goed te luisteren, weet je wanneer hun woorden uit waarheid voortkomen. Door te luisteren toon je ook respect voor de droom die de ander heeft gecreëerd – je hoeft het er niet mee eens te zijn, het hoeft niet aan te sluiten bij jouw waarheid.

Door anderen gelezen