Susan Smit schreef een brief aan 2022

Susan Smit schreef een brief aan 2022 Susan Smit schreef een brief aan 2022 Susan Smit schreef een brief aan 2022

Lief jaar 2022,

Ik schrijf je deze brief in de laatste dagen van het oude jaar. Het jaarwiel rolt verder, alsmaar verder, met alles wat ontstaat, zich ontwikkelt, wordt afgebroken, sterft en weer geboren wordt.

Ik weet dat je niet alleen een kringloop zult zijn, een cirkel waarin alles zich herhaalt, maar ook een spiraal die het ons mogelijk maakt om steeds dichter bij onze kern te komen. Ik weet dat je zult uitnodigen om te groeien, oude pijn in nieuwe vormen zult presenteren zodat we ermee aan de slag moeten en ruimte zult bieden om op adem te komen.

Een jaar van toenadering en verbinding

Lief 2022, wil je een jaar zijn van toenadering en verbinding? Laat ons toch niet verder uit elkaar scheuren met alles wat we vinden en voelen, afwijzen en denken te weten. Laat ons van onze plek komen en ons richting de ander bewegen, met de wens om te zoeken naar overeenkomsten en het laten bestaan van verschillen. Laat ons net zozeer twijfelen aan onze eigen overtuigingen als aan die van de ander, zodat er wat lucht geblazen wordt in strikte standpunten. Laat onze identiteit niet bestaan uit die standpunten, die steeds feller geuit worden, maar uit de liefde en verdraagzaamheid die we bereid zijn te geven – juist aan andersdenkenden.

Ontdek ook ‘Kristallen by Happinez’

De speciale editie (102 pagina’s!) met alles wat je ooit wilde weten over kristallen:
  • Chakra’s in balans: zo gaat je levensenergie weer stromen

  • Handige kristallenindex: de betekenis van 67 kristallen

  • En nog veel meer

Wees een jaar van verzoening, niet van verwijdering; van beweging, niet van onverzettelijkheid; van respect voor ieders keuze, niet van dwang en verzet. Wees een jaar van betrokkenheid bij de samenleving als geheel, niet van het afwenden daarvan en het opsluiten in een cirkel van gelijkgestemden. Laat ons zien dat we allemaal verbonden zijn en uniek, dat onze grootste kracht in onze verscheidenheid ligt en dat onze persoonlijke vrijheid slechts reikt tot waar het anderen geen schade toebrengt.

Ruimte maken voor het nieuwe

Mag de sluier tussen de werelden in jouw looptijd weer wat dunner worden? Mogen we de andere wereld, die door de onze stroomt als stoom uit een fluitketel, steeds meer ervaren als een werkelijkheid? Mag er in een groeiend aantal mensen een hartgedragen, innerlijk weten worden aangestoken, dat nooit bedoeld is om mee te koketteren, maar om als eigen leidraad in gebruik te nemen?

Ik weet dat jij, 2022, niet alleen groei, maar ook afbraak in je draagt. De systemen en instituten zoals we die nu ingericht hebben, zullen langzaam uit elkaar vallen wanneer blijkt dat ze niet toereikend zijn om de grote problemen waar we ons voor gesteld zien aan te pakken. Dogma’s zullen bezwijken als ze niet langer houdbaar zijn. Mensen en dieren zullen sterven als hen een rol wacht vanaf de andere kant. Geef ons vertrouwen dat afbraak en afscheid noodzakelijk zijn om ruimte te maken voor het nieuwe. Help om onze handen los te maken van wat we tegen beter weten in willen conserveren. Laat ons niet in de val trappen om, als zekerheden wankelen, in de greep van verkeerde partijen te vallen: geef ons onderscheidingsvermogen om alles wat angst voedt af te wijzen en alles wat liefde voedt te verwelkomen.

Persoonlijke ontwikkeling

We zullen jouw dagen wijs proberen te vullen, want elk uur waarin we bezig zijn met angst en boosheid om hoe de wereld in elkaar zit, kunnen we niet gebruiken om aan een nieuwe wereld te bouwen. We zullen proberen te vertrouwen op wat zich aandient, of dit nu pijnlijk of vreugdevol is. We zijn dankbaar voor wat we van je zullen ontvangen, wetend dat niets ons toe komt en niets ons ontzegd wordt, maar dat alles dient om ons tot persoonlijke ontwikkeling te verleiden.

Ik weet dat we te doen hebben wat jij, 2022, van ons vraagt.

Met eerbied voor alles wat mijn verstand en geest te boven gaat, in vertrouwen dat het jaar 2022 als altijd in dienst zal staan van het grotere plan,

Susan Smit

Meer lezen van Susan Smit?

Waarom iets loslaten niet mogelijk is volgens Susan Smit

Volgend artikel
Een symbolisch boeket samenstellen: zo doe je dat
Een symbolisch boeket samenstellen: zo doe je dat