Susan Smit schreef een brief aan 2023

Door Susan Smit
Susan Smit schreef een brief aan 2023 Susan Smit schreef een brief aan 2023 Susan Smit schreef een brief aan 2023

Lief jaar 2023,

Je zult voor ons allemaal iets anders gaan betekenen; bij ieder mens zul je verschillende dingen aanbieden, naar boven halen, beëindigen en geboren laten worden. In jouw loop, jouw complete draaiing van het jaarwiel, zullen er mogelijkheden tot onze beschikking staan, niet zelden aangezwengeld door uitdagingen, en het is mijn wens dat deze mogelijkheden ons dieper naar binnen zullen brengen. Naar ons midden, onze kern, waar het rustig is en kalm. Waar we ons herinneren wat ons hier te doen staat, wat bij ons past, wat onze rol is en hoe we met de wereld in contact willen treden. Het is mijn wens dat we gedurende de cyclus die je zult bestrijken – in de vorm van de eeuwige ritmen van de vier seizoenen, dertien manen en driehonderdvijfenzestig zonsopkomsten – een beweging naar binnen mogen maken.

Deze stevige verankering met ons binnenste binnen zullen we nodig hebben om jouw vraagstukken aan te kunnen en jouw kansen ten volle te kunnen benutten. Gedurende je looptijd zullen dingen op een bepaalde manier erger lijken te worden, heb ik zo het gevoel. Zowel in de grotere wereld met haar crises die nog niet op volle sterkte zijn als in ons eigen leven, waarin de schijn niet langer bij machte is om te verhullen en die je dient af te leggen om tot je echte wezen en waarden te komen. 

Het stadium van chaos

De mondiale crises op zoveel gebieden, die al eerder zijn ingezet, zijn zo diepgeworteld en wijdverbreid dat deze niet binnen jouw duur tot een einde kunnen komen. Er lijkt weinig meer zeker en de oplossing is nog niet tastbaar. Toch voelt het alsof dit precies is wat nu nodig is: een logisch stadium in een noodzakelijke wending die we als mensheid moeten maken. Het is het stadium van chaos, verwarring, wankelen, hoop en wanhoop waar we allemaal doorheen moeten, soms met tegenzin. Je zou het kunnen zien als een collectieve inwijding. De kunst om deze chaos te zien als een fase en niet als een afgrond is alleen te verwerven door je regelmatig terug te trekken in je binnenwereld. Voorbij je gedachten en emoties, in je stilste stilte, weet je je verbonden met een hogere waarheid, een grotere orde, waarin alles zijn plek heeft.

Omringd door en doordesemd met innerlijke verstilling zijn we niet langer een speelbal in handen van de chaotische energie van een veranderende wereld. We zijn niet langer vatbaar voor paniek, valse profeten, conservatieve krachten die alles willen houden zoals het is en leugenachtige berichten van bedenkelijke afzenders die de verwarring misbruiken voor hun eigen plannen. We zien dieper, we zien verder, we zien voorbij de chaos.

De roep van binnenuit

Ook in ons eigen leven, onze kleine wereld, helpt het terugtrekken in onszelf om de tekortkomingen van onze tijd – de haastige gerichtheid op prestaties en beloning in welke vorm dan ook – te doorzien en er niet in mee te gaan. De roep van binnenuit beantwoorden maakt ons minder afhankelijk van de buitenwereld. We kunnen waakzaamheid en bezorgdheid inruilen voor geest, intuïtie en visie. Niet langer afgeleid door ruis en verwarring om ons heen, zullen we waarachtiger worden in onze gedachten, woorden en daden. We zullen ons herinneren wat onze hogere doelen zijn om bij te dragen aan het geheel.

En als we dan eenmaal diep in onszelf kijken, zullen we zien dat er vooral werk in onszelf te verrichten is. We dringen door lagen van onszelf heen naar de basis van onze problemen, stuiten op oude wonden die nooit zijn verzorgd, bevrijden trauma dat terug reikt in de tijd en een schaduw vooruitwierp op de toekomst. Onze belangrijkste bijdrage aan een waardevol 2023 is ons ‘eigen huis’ opruimen: veronachtzaamde pijn helen, wat niet meer passend is in ons leven uit elkaar laten vallen en het goede behouden. En om de lege ruimte waarin nog niets nieuws is gekomen te laten bestaan. Het land braak te laten liggen, zodat de bodem weer vruchtbaar kan worden. Zo bereiden we ons voor.

Betere tijden

Lief 2023, wil je ons het vermogen geven om af en toe voorbij jouw dagen te kijken naar betere tijden? Zodat we het vertrouwen kunnen voelen dat iets nieuws zich zal openbaren als het zover is? En wil je, als de energie van de wereld waarop we meedeinen ons te veel wordt, onze aandacht richten op het kleine, het goede, het nabije, de volheid van het huidige moment waaruit jij óók bestaat?

Trek ons in de dagen van jouw jaar dieper het leven in om te luisteren, afscheid te nemen, te wachten, beschikbaar te zijn voor zegeningen en onverwachte oplossingen. Zodat we naar onze diepste aard kunnen leven en op onze eigen unieke manier kunnen bijdragen aan een beter 2023 en alle jaren die jou volgen.

Ik weet dat we te doen hebben wat jij, 2023, van ons vraagt.

Met ontzag voor alles wat mijn verstand en geest te boven gaat, in vertrouwen dat het jaar 2023 als altijd in dienst zal staan van het grotere plan,

Susan Smit

Over auteur
Spiritualiteit en literatuur zijn de grootste passies van onze ‘huisheks’ Susan Smit. Ze was een van de eerste columnisten van Happinez, maakt de boekenrubriek in het blad en schrijft op deze site columns waarin ze deelt wat ze meemaakt en leert.
Volgend artikel
De waarde van verbinding volgens Susan Smit
De waarde van verbinding volgens Susan Smit