chaos

Ode aan de chaos

Een pleidooi voor een beetje rommel.

Hoe lijstjes kunnen helpen om orde te scheppen in de chaos

En nog handiger is daarbij de ABCDE-methode.

Als je met kleine stapjes niet verder komt

‘Goh, laten we dát eens proberen, misschien pakt het wel leuk uit.’