Alles over tarot

Een tarotdeck is een spiritueel kaartspel, waarmee je dankzij symbolische afbeeldingen inzicht kunt krijgen en antwoord kunt vinden op levensvragen. Tarotkaarten voorspellen geen toekomst, maar helpen je op weg. Je eigen intuïtie is daarbij leidend. De kaarten nodigen je uit om lessen te zien in alles wat op je pad komt en geven je zo de kans om te groeien.

Lees over:
Hoe werkt tarot?
Test: wat weet jij over tarot?
Tarotdeck
De Grote Arcana
De Kleine Arcana
Hoe lees je tarotkaarten?
De oorsprong van Tarot
Geschiedenis van tarot
Zo doe je een legging - voor jezelf of een ander
Tips voor het leggen van tarotkaarten
Persoonlijke kaarten: zielskaart en groeikaart
Happinez tarotdeck

Deel met vrienden:

Hoe werkt tarot?

De Keizerin, De Gehangene, De Praalwagen, De Wereld, Het Oordeel…. Als je ze voor het eerst ziet, lijken tarotkaarten mysterieus en ondoorgrondelijk. Maar als je de tijd neemt om deze miniatuurkunstwerkjes goed te bekijken en de symbolen op je in laat werken, dan herken je menselijke thema’s en dilemma’s waar we allemaal mee te maken krijgen. Zoals de keuze tussen goed en kwaad, geestelijke en materiële rijkdom, liefde en eenzaamheid, bevrijding of vastzitten. De rijke symboliek van tarotkaarten kan een grote inspiratie zijn en richting geven als je die nodig hebt.

Via tarotkaarten krijgen we inzichten van een ‘hogere orde’, net als bij numerologie en handlezen. Dat kan door tussenkomst van een tarotlezer (een medium) maar ook door zelf de kaarten te leggen en te bestuderen. Die inzichten kunnen ons verder helpen op ons levenspad.

Je zou kunnen zeggen dat de tarotkaarten het gesprek helpen voeren tussen ons ego dat voortdurend uit is op de weg van de minste weerstand en ons hogere zelf, dat de dingen vanuit een spiritueel perspectief bekijkt.

Dat een tarotkaart zo ontzettend diep kan raken, zou je kunnen zien als het wonder van de kosmos: alles is met elkaar verbonden. Wij zien meestal alleen de afzonderlijke stukjes, maar als er iets gebeurt op één van de niveaus van werkelijkheid – lichamelijk, emotioneel of mentaal – gebeurt het ook op de andere niveaus, want alles is één.

In de online training Tarot, maak je kennis met tarot en leer je eenvoudig leggingen duiden. Met als cadeau het exclusieve Happinez tarotdeck.

 

Test: wat weet jij over tarot?

Steeds meer mensen raken bekend met de wereld van tarot. Hoe zit het eigenlijk met jouw kennis over dit eeuwenoude kaartenspel? Ontdek met deze test je kennis, en leer meer over de betekenissen van de tarot.

Tarotdeck

Een tarotdeck heeft 78 kaarten: 22 kaarten van de grote Arcana en 56 kaarten van de kleine Arcana. Arcanum komt uit het Latijn en betekent ‘geheim’ of ‘mysterie’. 22 kaarten van de Grote Arcana stellen de verschillende levensstadia op aarde voor, van de geboorte tot de dood en vertegenwoordigen de belangrijke veranderingen in ons leven. Bij de 56 kaarten van de kleine arcana gaat het over alledaagse dingen gebeurtenissen.

Kies voor een tarotdeck dat bij je past, dat je mooi vindt en je aanspreekt. Tip: je koopt de mooiste tarotkaarten in de Happinez webshop.

De grote arcana

Van geboren worden tot doodgaan, en heel veel stappen daartussenin: elk mensenleven is als een pad. De 22 kaarten van de Grote Arcana symboliseren de levensstadia die ieder mens doormaakt. Het zijn de grote lessen die op je weg komen, waardoor je je kunt ontwikkelen. Alle kaarten hebben een titel en een getal: van 0, de Dwaas, tot en met 21, de Wereld.

0 De dwaas – Onschuldig, een vrije geest zijn, een nieuw begin maken

1 De Magiër – Goddelijke liefde en zielsreinheid, meester zijn over je eigen lot

2 De Hogepriesteres – Intuïtieve, vrouwelijke kracht

3 De Keizerin – Moeder natuur, warmte, creativiteit, vruchtbaarheid

4 De Keizer – Zelfbewustzijn, zekerheid, stabiliteit. Realisme, kracht, leiderschap

5 De Hogepriester – Bescherming, toegang tot geheimen van bewuste en onbewuste. Het zoeken van verlichting, openbaring.

6 De Geliefden – De zuivere of ware liefde, kennis van goed en kwaad, evenwicht

7 De Praalwagen – Succes na lange inspanning; begaafdheid, triomf, overwinning (op jezelf)

8 Kracht – Het dierlijke overstijgen, morele kracht en zelfdiscipline

9 De Kluizenaar – Een verlichte geest, zelfkennis, wijsheid, intelligentie.

10 Het Rad van Fortuin – Een keerpunt, een karmische gebeurtenis, je lotsbestemming

11 Gerechtigheid – De waarheid, het vellen van een oordeel, de wet van oorzaak en gevolg

12 De gehangene – Overgave, loslaten, een offer brengen, een pauze nemen, twijfelen

13 De dood – Einde en een nieuwe begin, een ingrijpende overgang

14 Gematigdheid – Evenwicht, geduld en doelmatigheid, maat (kunnen) houden

15 De Duivel – Afhankelijkheid, verslaving, gehecht zijn aan wat niet goed voor je is

16 De Toren – Ontwaken van bewustzijn, een openbaring, plotselinge verandering

17 De Ster – Hoop en vertrouwen, spiritualiteit, luisteren naar de innerlijke stem

18 De Maan – Intuïtie, onderbewustzijn, meegesleept worden door emoties

19 De Zon – Verbonden het met het innerlijk kind, optimisme, succes, plezier

20 Het Oordeel – Gehoor geven aan een roeping, wedergeboorte, zelfkritiek

21 De Wereld – Het afsluiten van een belangrijke fase of missie, een prestatie leveren, reizen

De kleine arcana

De 56 kaarten van de Kleine Arcana hebben meer te maken met alledaagse gebeurtenissen. Ze bestaan uit 4 sets van 14 kaarten: aas, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien, page, ridder, koningin en koning. Die laatsten hebben in de legging vaak de betekenis van personen.

  • Pentakels – ook wel munten of pentagrammen, horen bij het element aarde, dat wil zeggen ‘hebben of doen’. Ze gaan meestal over materiële zaken: geld, carrière en succes, maar kunnen ook duiden op emotionele welvaart.
  • Staven – of stokken, vertegenwoordigen het vuur, het willen. Ze gaan over enthousiasme, beweging, groei en een nieuwe begin. Staan voor je carrière of het doel in je leven.
  • Kelken (of bekers) – staan voor het element water, het voelen. Ze gaan over emoties, relaties en eigenlijk alle zielenroerselen. Deze kaarten vertellen je hoe je je voelt, en hoe anderen over ons denken.
  • Zwaarden – staan voor het element lucht, het denken. Deze kaarten kunnen gaan over (interne) conflicten en uitdagingen. Ze raken vaak de kern en hebben betrekking op beslissingen.

Hoe lees je tarotkaarten?

Niet alleen het uiterlijk van tarotkaarten verandert, ook de interpretatie ervan heeft flinke veranderingen doorgemaakt. Logisch, ze gaan gelijk op met onze eigen, geestelijke evolutie. Vroeger ging het vooral om het voorspellen van de toekomst. Menigeen die de kaarten liet leggen werd bang gemaakt voor naderend onheil of werd gouden bergen beloofd – die overigens meestal uitbleven.

Onder invloed van Freud en vooral Jung kwam de nadruk steeds meer te liggen op het inzicht in iemands drijfveren en persoonlijkheid. Vooral Jung geloofde dat de tarot (en astrologie) ons inzicht kon verschaffen in wat er verstopt zit in ons onderbewustzijn. De Gehangene, De Zon, De Toren, De Dwaas – het zijn één voor één archetypes of ‘oer-stukjes’ van onszelf die we in de kaarten terugzien.

Tarotdeskundige én coach Ingrid de Bruijn zegt hierover:  ‘De kaarten vertellen een verhaal, leggen het onbewuste bloot van waar je in je bewustzijn mee worstelt. Een gesloten vraag vind ik lastig, kan ik ook niet beantwoorden. Dan moet je denken aan vragen als: ‘wanneer ontmoet ik mijn ware liefde’. Maar open vragen, gericht op zelfonderzoek, kunnen heel mooi beantwoord worden door middel van tarot. Dus bijvoorbeeld: ik probeer al meer los te laten in mijn leven, minder de controle te houden, maar ik merk dat ik een bepaald stuk blijf blokkeren, dat het niet lukt. Wat speelt er wat ik niet zie?’ Bij sessies kiest ze er soms ook voor om alleen de kaarten van de Grote Arcana te gebruiken, die staan voor de grote levensvragen, en zijn daarin ook heel duidelijk. ‘Dat werkt heel prettig, zeker in combinatie met bijvoorbeeld numerologie.’ Lees hier het interview met Ingrid de Bruijn.

De oorsprong van Tarot

Tarotkaarten komen oorspronkelijk uit China, maar zijn door de eeuwen heen qua uiterlijk sterk veranderd. En nog steeds geeft elke nieuwe generatie tarotleggers en kunstenaars er een eigen draai aan. Tegenwoordig kun je uit tientallen prachtige en kleurrijke tarotsets kiezen om jezelf te bekwamen in de kunst van het tarotleggen.

Ook Happinez ontwikkelde een eigen tarotdeck, met prachtige illustraties van kunstenares Ez Silva, en uitleg van tarotdeskundige Ingrid de Bruijn. Ook zijn er allerlei alternatieve decks omloop, engelenkaarten bijvoorbeeld, ook een vorm van divinatie waarbij je een kaartje trekt en zo een boodschap van de engelen ontvangt.

Het bekendst zijn de kaarten van Rider-Waite (uit 1909) of de Tarot de Marseille (uit de 17e eeuw).

Geschiedenis van tarot

Oorspronkelijk werden gewone speelkaarten gebruikt om de toekomst te voorspellen. Dat gewone kaartspel ontstond in de 9e eeuw in China tijdens de Tang-dynastie, bedoeld om te gokken en om de tijd te verdrijven. In de veertiende eeuw verscheen het kaartspel in Europa, waarschijnlijk door handel. Het traditionele kaartspel is verdeeld in klavers, schoppen, ruiten en harten. Dat werden in de tarot staven, zwaarden, pentakels en bekers – symbolen die stonden voor de belangrijke standen in de samenleving: boeren, edelen, handelslui en geestelijken.

In 1672 ontwierp François Chosson voor het eerst een kaartendeck, speciaal om de toekomst te voorspellen en goddelijke boodschappen door te geven. Dat bestond uit de kleine Arcana, die in grote lijnen overeenkwam met wat daarvoor de speelkaarten waren. In elke kleur zitten de kaarten 1 (Aas) tot en met 10, Koning, Koningin, Ridder en Page. Aan dit kaartspel voegde hij de 22 kaarten van de grote Arcana toe, de ‘plaatjes’ die een diepere betekenis hebben en staan voor iemands psychologische en spirituele ontwikkeling.

Later kreeg een deck met een grote en kleine Arcana de naam Tarot de Marseille. Deze tarot heeft veel symbolen en gedachtes ontleend aan het werk van de hermetische orde. De Brits-Amerikaanse tarotist Arthur Edward Waite (1857-1942), die de wereldberoemde Rider-Waite kaarten heeft ontworpen, was lid en later leider van het Hermetische gezelschap Golden Dawn. Hij maakte in 1909 een nieuwe versie van het tarotspel, samen met illustratrice Pamela Coleman Smith.

Het bijzondere van deze tarotkaarten is dat ook de getalskaarten zoals harten vijf of schoppen zes een eigen illustratie kregen (zie kader). Coleman Smith maakte bij elke kaart een kleine voorstelling, die een verhaal vertelde. Dat gaf de gebruiker houvast bij het onder woorden brengen van de betekenis van de kaarten. Bij de kaarten verscheen ook een boek waarin Waite uitvoerig inging op de esoterische betekenis van de symbolen die hij gebruikte. De kaarten heten overigens Rider-Waite naar de uitgever, William Rider & Son.

Zo doe je een legging: voor jezelf of een ander

Er zijn verschillende manieren waarop je de kaarten kunt leggen. Bekend zijn het Rad van fortuin, het Keltisch kruis, Heden, verleden en toekomst. Je kunt ook simpelweg een Dagkaart trekken: een kaart die een boodschap geeft voor vandaag.

Voorafgaand aan de legging schud je de kaarten grondig. Er zijn verschillende methodes om te schudden, het maakt niet zoveel uit hoe je het doet, maar houd tijdens het schudden wél de vraag of intentie in gedachten. Vervolgens trek je de benodigde kaarten uit de stapel.

Heden, verleden, toekomst Leg drie kaarten op een rij: de kaart in het midden staat voor de huidige situatie. Links ligt de kaart die het verleden weerspiegelt en de kaart rechts symboliseert de toekomst.

Keltisch kruis (zie afbeelding) Leg tien kaarten zoals op de afbeelding en in dezelfde volgorde. Elk nummer staat voor een onderdeel van de situatie: 1 is het heden, 2 is de uitdaging, 3 is het verleden, 4 is de toekomst, 5 is het doel, 6 is onderbewustzijn, 7  is het advies, 8 is externe invloed, 9 is hoop en angst en 10 de uitkomst

Nog meer inspiratie voor een tarotegging opdoen?

Stepping Stones legging

Healing Mantra legging

Drie andere bekende leggingen

Tips voor het leggen van tarotkaarten

  • Stel open vragen, geen vragen die je met ja of nee kunt beantwoorden
  • Je kunt de kaarten ook goed gebruiken als je een beslissing wilt nemen
  • Een kaart die uit het deck ‘springt’ of valt, wil je iets vertellen
  • Je kunt ook een kaart voor iemand anders trekken
  • Trek een dagkaart: een kaart die een boodschap geeft voor vandaag, en zet die op een mooie plek waar je hem de hele dag kunt zien staan.
  • Levensvraag? Zo vind je het antwoord met tarotkaarten.

Persoonlijke tarotkaarten: zielskaart en groeikaart

Er zijn twee kaarten die speciaal bij jou horen, die net als een sterrenbeeld je leven lang dezelfde blijven: een zielskaart en een groeikaart. Die komen uit de eerste negen kaarten van de Grote Arcana: Magiër (1) Hogepriesteres (2), Keizerin (3), Keizer (4), Hogepriester (5), Geliefden (6), Praalwagen (7), Kracht (8) en Kluizenaar (9). Kijk voor de uitleg van deze kaarten op pagina xx.

De zielskaart is de speciale kaart die verbonden is met je wezen. Je vindt deze aan de hand van je geboortedatum. Hiervoor tel je de cijfers van je geboortedatum bij elkaar op tot de som een getal onder de 10 is. Numerologie en tarot raken elkaar daarin. Ben je bijvoorbeeld geboren op 27 februari 1983, dan is dat 2+7+2+1+9+8+3=32, 3+2=5. Je zielskaart is dan 5, de Hiërophant.

De groeikaart of jaarkaart: die bereken je door niet je geboortedatum, maar je laatste verjaardag te nemen en die net als in het vorige voorbeeld, terug te brengen tot één getal. Voor iemand geboren op 27 februari 1983 is dat 27 februari 2020, dat is 6, De Geliefde

Happinez Tarotdeck

In het najaar van 2021 lanceerde Happinez een eigen tarotdeck, gemaakt samen met kunstenares Ez Silva. De kaarten zijn vrouwelijk, geïnspireerd op de art deco en jugenstil kunststromingen uit het begin van de 20e eeuw. Het zijn archetypische beelden, omgeven door symboliek uit de kabbala, het christen- en jodendom, astrologie, numerologie en esoterische wijsheid.

Wat opvalt aan de tarotillustraties van Ez, zijn de sierlijke en zelfverzekerde vrouwen die voorbij trekken. Op blote voeten. Het is een bonte stoet aan schoonheden, met lange golvende haren en wapperende jurken. “Mijn vrouwen houden van lichtheid, van ‘zweverige stilstand’. Als dit er niet voldoende in zit, zeg ik altijd: er moet meer poëzie in.” De makers van de traditionele Rider Waite-set, waar het deck van Happinez en de meeste andere op gebaseerd zijn, zouden zich verbazen over deze verfijnde vrouwenpower. Hun deck, uit het begin van de twintigste eeuw, wordt namelijk gedomineerd door mannen. “Het waren andere tijden. Ik vind het heel belangrijk dat dit een modern deck is, van nu. We hebben allemaal mannelijke én vrouwelijke energie in ons. Dus een ridder kan toch zowel een man als een vrouw zijn? Soms laat ik bewust in het midden wat het is, zoals bij De Gehangene uit de Grote Arcana.” Ze voegt eraan toe: “Ik heb er lekker veel vrouwen in gestopt, met een mix aan etniciteiten.

In de webshop vind je naast het Happinez tarotdeck ook het beroemde Rider-Waite deck, en nog veel meer inzichtkaarten: Animal Spirit Cards, Inner Compass Cards, Sjamanen orakel kaarten.