Terug naar overzicht

Dit is de lifehack die je eindelijk de rust geeft waar je zo naar zoekt

Categorie
Tekst
Anne Wesseling
Dit is de lifehack die je eindelijk de rust geeft waar je zo naar zoekt

Even mailtjes beantwoorden terwijl je in de speeltuin zit. Afspraken maken tijdens een saaie vergadering. Televisiekijken met een tweede of derde scherm erbij. Een stuk schrijven of leren terwijl je naar een discussieprogramma luistert. Huiswerk maken en tegelijkertijd sociale media in de gaten houden. Handig toch, multitasken? Nou nee, dus.

Multitasken werkt dus niet (echt niet! geloof het nou!)

Het lijkt logisch. Als je twee dingen tegelijk doet, doe je twee keer zoveel in dezelfde tijd. Toch? Nou nee. Dat je als multitasker meer gedaan krijgt is een hardnekkige mythe. Multitasken bestaat niet. Wat er gebeurt: je brein schakelt voortdurend tussen twee taken. Maar bij elke schakeling gaat er een beetje energie verloren.

Het is alsof je tijdens het plantjes water geven als een dolle met je gieter heen en weer zwiept tussen twee planten. Is dat slim? Nee. Het water gaat er voor de helft naast, de ene plant verzuipt, de andere verdroogt, je wordt er moe van en je raakt geïrriteerd, je moet allemaal extra werk doen (dweilen!). Kortom: je werkt je uit de naad en de planten verpieteren, met jou erbij.

En dan nu het alternatief (denk hier even een lief muziekje): je geeft de planten rustig één voor één water. Je bent twee keer zo snel klaar, je hebt tijd om de plantjes aandachtig te bekijken, je geeft ze nog wat mest als ze dat nodig hebben, je neuriet er een liedje bij, je zaait nog wat bij, je bindt nog wat op – aan het eind van de week leun je moe maar voldaan achterover en je ziet alle bloemen bloeien.

Maar het is zo léuk!

Oké, we lieten ons even meeslepen, maar je snapt het punt. De vraag is natuurlijk: waarom multitasken we nog? Nou: het is leuk. Het voelt zo stoer. Zo van drukdrukdruk. Zo van ‘laat mij maar even’. Zie bijvoorbeeld deze heerlijke persiflage op het live interview van de BBC met een Korea-deskundige (bij wie halverwege zijn kinderen het kantoor binnenkwamen).

Dan heb je nog de beeldvorming. Je bent een vrouw, dus je kunt toch multitasken? Dan kun je dit of dat er toch nog wel even bij doen? Nou, oké, vrouwen kúnnen misschien iets beter multitasken dan mannen, omdat ze vaker oefenen. Maar ook vrouwen bereiken meer als ze monotasken. We kunnen er hier tientallen onderzoeken bij halen, maar je merkt het nog het beste als je het zelf een keer probeert. Ben je in de speeltuin, kijk dan naar je kind, speel met je kind, observeer, geniet ervan. Doe thuis in één keer achter elkaar de mails. Neem deel aan die vergadering, stel vragen, wees actief. En maak daarna even snel die afspraken.

De magie van monotasken

Dan ontdek je vanzelf de magie van monotasken, zoals schrijfster en mindfulness-fan Annie Wood beschrijft in dit stuk in de Huffington Post. Die magie houdt in dat je rústig wordt, als je maar één ding tegelijk hoeft te doen. Het werkt kalmerend om je op één ding te concentreren. Eigenlijk is het zo logisch, als je monotasken even op één lijn zet met mindfulness. Met je volle aandacht één ding doen is niet alleen leuker, je komt ook gemakkelijker in een staat van flow. Wanneer je totaal in iets opgaat, je beste werk levert, de tijd vliegt, en je na een tijdje niet weet wat er is gebeurd, maar ineens is het af.

Hoe schakel je over op monotasken?

Je kúnt dat doen door je handen in de lucht te gooien en te roepen ‘Ik kan niet multitasken’. Dat is de strategie van de strategische incompetentie, waar we eerder al een stukje over schreven. Maar misschien is het (zoals lezeres Inge Schultinga destijds terecht opmerkte), beter om nog een stap verder te gaan en aan te geven dat je het niet wílt doen.

Wees assertief, en hou voet bij stuk. Leg uit dat multitasken niet werkt, en dat je dingen ná elkaar doet, omdat je ze je volle aandacht wilt geven. Een vuistregel: hoe drukker je het hebt, hoe minder tijd je hebt om te multitasken.

Monotasken doe je zo.

  • Vermijd afleidingen, ga eventueel offline.
  • Reserveer een tijdslot en zet een timer.
  • Schiet je iets belangrijks te binnen? Schrijf het op een apart papiertje en leg het opzij.
  • Leg aan je omgeving uit dat je niet wilt multitasken, omdat het niet efficiënt is.

Momenten voor jezelf

Misschien helpt het ook om monotasken te zien als een moment voor jezelf. Het is zalig om je op één ding te kunnen concentreren en dat ook áf te maken, zonder elke minuut je aandacht weer op iets anders te richten.

Monotasken is niet alleen leuker, het levert ook echt meer op. Maar dit is het mooiste: dat je na een dag monotasken het gevoel hebt dat je écht iets hebt vandaan, in plaats van het nare gevoel dat de dag tussen je vingers is doorgeglipt. En dat is pas écht een cadeau.

Lezen

Devora Zack, ‘Singletasken. Stop met multitasken. Doe één ding tegelijk’ (Anderz). Zenmonnik Paul Loomans besloot niet meer met to-do lijstjes te werken omdat hij merkte dat tijdsurfen veel leuker en efficiënter is – ook zijn advies is: stop met multitasken. ‘Neem de tijd’ zegt ook Lisette Thooft, dat is de manier om je leven eenvoudiger te maken en tussen het innerlijke en uiterlijke tumult te laveren.

Door anderen gelezen