Ken jij deze astrologische stromingen al?

Ken jij deze astrologische stromingen al? Ken jij deze astrologische stromingen al? Ken jij deze astrologische stromingen al?

Volgens de Maya’s heeft de zon twintig verschillende stralen die afwisselend op ons schijnen. Dat zijn de zonnezegels, zeg maar de ‘sterrenbeelden’ van de Maya-astrologie. Zo zijn er meer astrologische stromingen. We lichten er vier uit, naast die van de Maya’s ook de Chinese, de Vedische en de spirituele.

Vedische astrologie

Karma & remedies

De Vedische astrologie, ook wel Indiase astrologie of Jyotish genoemd, heeft haar wortels in de Vedische cultuur. Die zou enkele duizenden jaren oud zijn en werd eerst mondeling doorgegeven, om daarna te zijn beschreven in de Veda’s, de oudste hindoegeschriften. Jyotish is Sanskriet voor ‘wetenschap van het licht’. Net als de westerse astrologie heeft deze vorm van astrologie zich in de loop van de tijd ontwikkeld. Aanvankelijk werden de sterrenstanden bekeken om het meest geschikte tijdstip te bepalen voor bijvoorbeeld religieuze ceremonies of landbouw. Pas veel later werden ook persoonlijke geboortehoroscopen gemaakt.

Oorsprong

Waar de zon in de westerse astrologie een grote rol speelt, daar is de oude Indiase astrologie gebaseerd op de maan. Als iemand in India naar je ‘sterrenbeeld’ vraagt, wil hij of zij niet je zonneteken weten, maar het teken waarin je ascendant en de maan staan. Beide systemen maken gebruik van een andere dierenriem. De westerse astrologie gebruikt de tropische dierenriem, die eenvoudig gezegd uitgaat van de seizoenen; het lentepunt is daarbij vastgesteld op 0 graden Ram. Maar doordat de aardas een beetje ‘wiebelt’, verschuift dit lentepunt in werkelijkheid heel langzaam. Jyotish werkt met de siderische dierenriem, en die is gebaseerd op de daadwerkelijke posities van de sterren.

Vaste sterren aan de hemel

Indiase astrologie richt zich op 27 verschillende nakshatra’s, vaste sterren in de hemel. Elk van die sterren wordt bekrachtigd door een andere hindoegod. Veelzeggend voor de persoonlijke horoscoop is in welke nakshatra de maan staat. Het karakter en de belevenissen (zoals die in de Veda’s zijn beschreven) van de hindoegod die bij jouw nakshatra hoort, zijn van symbolische betekenis voor jouw persoonlijkheid en leven.

Astrologie en je geboortehoroscoop

  • Online training met 8 lessen van Happinez astroloog Johanna Blok

  • Ontdek wat jouw persoonlijke planeten, huizen en aspecten over je onthullen

  • Cadeau: Happinez notebook

De moderne Vedische astrologie werkt net als de westerse met twaalf tekens en huizen (levensgebieden, zou je kunnen zeggen). En met negen ‘planeten’. Dit zijn Surya (de zon), Chandra (de maan), Budha (Mercurius), Shukra (Venus), Mangal (Mars), Guru (Jupiter), Shani (Saturnus), Rahu (de noordelijke maansknoop, het punt waar de baan van de zon en de maan elkaar kruisen) en Ketu (de zuidelijke maansknoop).

Karakter

In een Vedisch astrologieconsult speelt het ‘lezen’ van je karma een grote rol. Wat voor karma heb je opgedaan, in dit leven en in vorige levens, en hoe kun je dit op een bij jou passende manier oplossen om je geestelijk verder te ontwikkelen? Hiervoor kunnen je heel praktische remedies aan de hand worden gedaan: een bepaalde meditatie of yogahouding beoefenen, een mantra reciteren of een specifiek kristal gebruiken. Ook of en hoe je matcht met een liefdespartner is van oudsher een specialisatie van Jyotish.

Bron o.a. ‘De kracht van Indiase astrologie’, Willem Simmers, uitgeverij Brave New Books

Chinese astrologie

Dieren & meebewegen

Deze vorm van astrologie is verbonden met de taoïstische en boeddhistische filosofie. In de Chinese astrologie wordt niet gekeken naar de positie van de zon, maan en planeten tegen de achtergrond van de sterrenhemel op het moment van geboorte, maar krijgt elk jaar een dierenteken toebedeeld. Dat jaar start tijdens het Chinese nieuwjaar, in januari of februari. Meestal is dit de dag van de tweede nieuwe maan na de winterzonnewende (soms de derde nieuwe maan). Weet jij al wat jouw jaardier is? Bereken je Chinese sterrenbeeld hier.

Je kunt geboren zijn in het jaar van de Rat, de Os, de Tijger, het Konijn, de Draak, de Slang, het Paard, de Geit (of het Schaap), de Aap, de Haan, de Hond of het Varken. De twaalf tekens hebben elk hun eigen eigenschappen. Ze worden gecombineerd met de vijf elementen hout, vuur, aarde, metaal en water, en met het principe van yin en yang.

Oorsprong

De oorsprong van het gebruik van deze dierenkarakters is moeilijk te achterhalen. Een bekende mythe, die veel varianten kent, is dat Boeddha alle dieren uitnodigde voor een banket. In de race daarnaartoe kwamen maar twaalf dieren opdagen. De volgorde waarin ze arriveerden, bepaalde de Chinese kalender, en hun gedrag tijdens de race kleurde de aan de dierentekens toegeschreven eigenschappen. Sommige wetenschappers denken dat de twaalfjarige kalender stamt van vroege astronomie waarbij de planeet Jupiter werd gevolgd, die in twaalf jaar een baan om de zon maakt.

Er zijn veel verschillende varianten van deze vorm van astrologie. In het westen is de astrologie van de Vier Pilaren het bekendst. Die vier pilaren worden bepaald door het geboorteuur, de geboortedag, de geboortemaand en het geboortejaar, die elk een bijbehorend dier, element en yin of yang karakter hebben. Ze zeggen iets over je persoonlijkheid en je levenslot. Ook kunnen ‘gelukkige perioden’ worden berekend.

Karakter

Volgens de Chinese filosofie is het leven veel minder maakbaar dan we in het westen geneigd zijn te denken. Heb je een ‘slecht jaar’, dan heeft het geen zin je daartegen te verzetten, maar kun je dat beter accepteren en wachten tot een betere tijd aanbreekt. Verdriet gaat vanzelf wel weer over in geluk, pech wordt uiteindelijk omgebogen in gunstige omstandigheden. Uit de Chinese astrologie spreekt een groot respect voor de natuur en haar ritmen. Wat je wel actief zelf kunt doen, is yin en yang in balans brengen. Advies om je leven in evenwicht te brengen en mee te stromen met het kosmische ritme is een belangrijk onderdeel van een Chinees astrologieconsult.


Maya astrologie

Scheppingskracht & levenspad

De oude Maya’s, die in Midden-Amerika woonden, hadden een ongelofelijk gedetailleerde kennis van de astronomie. Ze hanteerden wel zeventien verschillende kalenders, sommige op basis van de cyclus van de maan, andere op veel grotere bewegingen in de kosmos. De ons bekendste kalender is de Tzolkin, die 260 dagen telt. In deze voor de Maya’s heilige kalender grijpen verschillende cycli in elkaar.

Oorsprong

Volgens de Maya filosofie ontvangen wij via de zon energie en informatie van wat de Maya’s Hunab Ku noemden: de centrale zon van het universum, het galactisch centrum, de ‘kosmische baarmoeder’ waaruit al het leven ontstaat. De energie die uit de Hunab Ku stroomt zou via de sterren, die als lenzen werken, naar ons toe stromen. In ons zonnestelsel is die ster de zon. Deze heeft volgens de Maya astrologie twintig stralen die afwisselend op ons schijnen, de zonnezegels. Dit zijn, zeg maar, de Maya ‘sterrenbeelden’. Ze geven de twintig verschillende aspecten van de scheppingskracht weer. De twintig zonnezegels zijn onderverdeeld in vier kleuren, die elk voor een fase van het scheppingsproces staan: beginnen (rood), verdiepen of verfijnen (wit), transformeren (blauw) en voltooien (geel).

Levenspad

In de Tzolkin herhaalt zich ook een cyclus van dertien dagen. Elke schepping bestaat volgens de Maya’s uit dertien stappen, of tonen. Dit zijn de bewegingen die nodig zijn om iets te creëren. De dertien tonen vormen samen een zogenoemde wavespell (golf, of ‘levenspad’) van dertien dagen. Je Maya horoscoop bestaat uit het zonnezegel dat bij de dag van je geboorte hoort – Rode Draak, Witte Wind, Blauwe Nacht, Geel Zaad, Rode Slang, Witte Wereldoverbrugger, Blauwe Hand, Gele Ster, Rode Maan, Witte Hond, Blauwe Aap, Gele Mens, Rode Hemelwandelaar, Witte Tovenaar, Blauwe Adelaar, Gele Krijger, Rode Aarde, Witte Spiegel, Blauwe Storm of Gele Zon – en de toon van dat moment en het levenspad waarin je bent geboren.

Karakter

Je horoscoop geeft je kosmische scheppingskracht aan, je talenten, je lichte kanten en ook je schaduwzijden. Door kennis daarvan, en door de Maya kalender te volgen, die de potentiële scheppingskracht van elke nieuwe dag aangeeft, kun je gebruikmaken van de creatieve energie van het moment. Elke dag weer, en met elke nieuwe cyclus die voorbijkomt kun je een stapje dieper gaan. Met de talenten die je hebt meegekregen en ondersteund door de kosmos, kun je steeds meer vormgeven aan het leven waarvan je droomt – dat je met je gedachtekracht schept. Maya astrologie helpt je een bewuste schepper te zijn.

Spirituele astrologie

Maansknopen & de ziel

De westerse astrologie kent allerlei ontwikkelingen en vertakkingen, zoals klassieke astrologie, psychologische astrologie en medische astrologie. Een andere, vrij nieuwe stroming is die van de spirituele astrologie. Waar het in een ‘gewone’ horoscoopduiding vaak gaat over je karakter, typerend gedrag en psychologische ontwikkeling, kijkt deze stroming naar het gebied van de ziel. Wat komt de ziel in dit leven ervaren? En wat zijn mogelijke invloeden van vorige levens of voorouders op je leven nu?

Oorsprong

Het ontwikkelingspad van de ziel wordt weergegeven door de maansknopen; punten waar de zonnebaan en de baan van de maan elkaar kruisen. De zuidelijke maansknoop geeft in de horoscoop aan wat je kent en kunt vanuit vorige levens. Dat is bekend terrein voor je ziel. Het tegenoverliggende punt, de noordelijke maansknoop, geeft de ontwikkeling aan waar je naar verlangt, het nieuwe dat je ziel wil ontdekken.

Ook Pluto – die in de astronomie niet meer wordt gezien als planeet – heeft te maken met de ziel. In het gebied (huis) van de horoscoop waar Pluto staat, kom je datgene tegen waarvoor je zowel het bangst bent als wat je het diepst drijft en fascineert. Als je uiteindelijk in de overgave kunt gaan (bij Pluto hoort de uitspraak ‘Niet mijn wil geschiede, maar uw wil geschiede’) en de angst doorleeft, kan die transformeren in liefde. Want uiteindelijk ís de ziel liefde.

Zwarte lichten

Nog een onderdeel van spirituele astrologie zijn de zogenoemde ‘zwarte lichten’: de zwarte zon en zwarte maan. Dit zijn geen bestaande hemellichamen, maar berekende punten in de ruimte. Zo is de zwarte maan het punt van de baan die de maan om de aarde maakt, dat het verst van de aarde af staat. Het gebied waar de zwarte maan in je horoscoop staat, geeft je kosmische wijsheid aan. Hier ‘weet’ je gewoon, bijvoorbeeld hoe relaties werken, of waar het in werk om draait. Vaak word je als kind afgewezen op deze aangeboren wijsheid, en moet je wat hobbels over om je deze kosmische kernkwaliteit weer toe te eigenen.

De zwarte zon geeft het punt in je horoscoop aan waar je niet geconditioneerd bent door je omgeving of familie. Hier zit je pure eigenheid.

Asteroïden

En dan zijn er ook nog de asteroïden, kleine hemellichamen waarvan er ontelbare zijn en er steeds meer worden geïdentificeerd door astronomen. Vaak worden ze genoemd naar figuren uit de Griekse mythologie, zoals de centaurs: half mens, half paard. Chiron is daarvan de bekendste. Deze centaur was volgens de mythologie ongeneeslijk gewond geraakt, maar werd een meester in de geneeskunde. In de horoscoop geeft Chiron ook een soort ‘pijnpunt’ aan, waar je anderen door jouw ervaring mee kunt helpen helen. Andere centaurs zijn Pholus en Nessus; deze geven in de horoscoop thema’s aan die vanuit de voorouders komen.

Karakter

De spirituele astrologie biedt een breder, of hoger, perspectief dan dat van het dagelijks leven. Een duiding van de spirituele punten in je horoscoop kan je iets vertellen over wat je ziel hier op aarde komt doen: welke lessen je je hebt voorgenomen te leren, welke ervaringen je wilt opdoen of uitwerken en wat voor wijsheid je hebt meegenomen naar dit aardse bestaan.

*Dit artikel komt uit de Happinez Astrologie Guide.

Meer astrologische stromingen ontdekken?

Sjamanistische astrologie: ontdek jouw teken.

Over auteur
Volgend artikel
Welke van de vier typen Vissen ben jij?
Welke van de vier typen Vissen ben jij?