Maak kennis met de Vedische astrologie

Maak kennis met de Vedische astrologie Maak kennis met de Vedische astrologie Maak kennis met de Vedische astrologie

Naast de Chinese en westerse astrologie is er de Vedische astrologie uit India. Over deze astrologie werd al geschreven in de Veda’s – Indiase heilige geschriften – en het is vermoedelijk de grondlegger van de westerse astrologie.

De westerse en de Vedische astrologie werken met nagenoeg dezelfde planeten, huizen en dierenriemtekens, met als grootste verschil dat de westerse astrologie gebaseerd is op de zon (lentepunt) en de Indiase op de actuele stand van de sterren.

Het lentepunt verschuift ten opzichte van de sterren, dus de stand van de dierenriemtekens in een Vedische horoscoop is niet gelijk aan de westerse. Dat maakt niet uit, want ze vullen elkaar aan. Waar de westerse horoscoop zich richt op de psychologische ontwikkelingen en de tropische dierenriem, richt de Indiase horoscoop zich op karma, spiritualiteit en de siderische dierenriem. Inzicht in de interactie tussen jou en de kosmos? Een inkijkje in de Vedische astrologie.

Belangrijkste teken: ascendant

Een westerse horoscoop is een cirkel waarin de huizen, planeten en tekens een plaats hebben. Door middel van lijnen worden verbanden tussen tekens en planeten weergegeven. Een Vedische horoscoop ziet er heel anders uit. Het is een vierkant waarin de huizen een vaste plaats hebben. De plaats van de dierenriemtekens in deze huizen wisselt, afhankelijk van het teken van de ascendant in de horoscoop. De ascendant (sterrenconstellatie die opkwam tijdens je geboorte) is het belangrijkste teken in de Vedische astrologie waar dat in de westerse astrologie het zonneteken is. De ascendant vertelt over je persoonlijkheid, fysiek en drijfveren. Dit teken komt in het eerste huis te staan en daarna volgen de andere tekens (die in de horoscoop een cijfer hebben) op volgorde in de daaropvolgende huizen. Voor een beeld van hoe dit eruit ziet, bereken en bekijk je je Vedische horoscoop.

Een voorbeeld van een Vedische horoscoop.

 

Huwelijksdag berekenen

In de Vedische astrologie zijn zeven planeten Zon, Maan, Mars, Mercurius, Jupiter, Venus en Saturnus belangrijk, samen met maanknopen Rahu en Ketu. Opvallend is dus dat generatieplaneten Pluto, Neptunus en Uranus geen plaats hebben in deze horoscoop. De planeten en maanknopen hebben gunstige of ongunstige effecten die in je geboortehoroscoop prijsgeven wat in jouw leven in evenwicht is of juist voor chaos zorgt. De Indiase astrologie wordt veel gebruikt om op vooraf berekende, gunstige momenten dingen te laten plaatsvinden. Denk aan een huwelijk, zakelijke overeenkomst of geboorte. Ook wordt er bijvoorbeeld mee berekend of relaties een liefdevolle toekomst tegemoet gaan. Geen overbodige luxe.

Weldoeners en boosdoeners

De planeten kennen volgens de Vedische astrologie dus weldoeners en boosdoeners met elk hun eigen karaktereigenschappen. Dit is niet altijd hetzelfde, want staan ze in hetzelfde huis met een andere planeet, kunnen ze van rol veranderen. De Zon (boosaardig) staat voor zelfbewustzijn, de Maan (weldoener bij wassende, boosdoener bij afnemende Maan) voor emotie, Mars (boosdoener) voor kracht, Mercurius (weldoener indien alleen of met andere weldoener, boosdoener met andere boosdoener) voor kennis, Jupiter (weldoener) voor geluk, Venus (weldoener) voor schoonheid, Saturnus (boosdoener) voor verdriet, Ruhu (boosdoener) voor verlangen en Ketu (boosdoener) voor uitdagingen.

Huiselijke sfeer

Deze planeten en maanknopen bepalen samen met de dierenriemtekens de sfeer van het huis waar ze in staan. De twaalf huizen hebben net als in de westerse astrologie thema’s als innerlijke belevingswereld (vierde huis), relaties en romantiek (zevende huis) of werk en roeping (tiende huis). Een analyse van planeten en tekens in de verschillende huizen levert een compleet plaatje op van de uitdagingen en successen op jouw levenspad.

Meer weten?

De Vedische astrologie echt begrijpen vraagt om studie en onderzoek, net als de westerse. Snel inzicht in je Vedische horoscoop krijgen? Volg een cursus, workshop, laat je horoscoop duiden of duik in bijvoorbeeld deze boeken:

Meer Happinez?

Over auteur
Verhalen vertellen en het mystieke onderzoeken; daar houdt tekstschrijver Fabienne Peters zich mee bezig. Haar missie? Op zoveel mogelijk plekken verhalen verspreiden die het leven zowel verdiepen als verzachten. Onderwerpen die raken, die net een beetje verder gaan en/of met één been in de taboesfeer blijven hangen.
Volgend artikel
Deze plant past bij jouw sterrenbeeld
Deze plant past bij jouw sterrenbeeld