Creatief denken en leven: wat is creativiteit?

Fotografie Beeld Alia Wilhelm
Creatief denken en leven: wat is creativiteit? Creatief denken en leven: wat is creativiteit? Creatief denken en leven: wat is creativiteit?

In dertien lessen leren we je creatiever denken en leven. In de eerste les leggen we de link tussen creativiteit en loslaten. Want uiteindelijk is creatief zijn niets minder dan vrij zijn van vooroordelen, angsten en verwachtingen.

Creatief zijn betekent buiten de gebaande paden treden, op het gebied van waarnemen, denken en doen. Het betekent dat je iets nieuws ziet, vindt, doet of maakt. Creativiteit heeft te maken met originaliteit, maar ook met inventiviteit en met daadkracht. Het is het creëren van iets nieuws, wat meestal verrassend en vaak nuttig is.

Een frisse, onbevangen blik

Veel mensen vinden zichzelf niet creatief. Omdat ze niet goed kunnen schilderen of nauwelijks een poppetje kunnen tekenen, want creativiteit wordt al snel gekoppeld aan kunst. Maar dat is maar één manier om creatief te zijn – al kan kunst maken je inderdaad helpen om los te komen van vaste gedachtepatronen en scheppen kunstenaars constant nieuwe dingen.

Je kunt ook creatief leven. Dat betekent dat je mogelijkheden en kansen ziet en die aangrijpt, of dat je met nieuwe oplossingen voor oude problemen komt.

In alle gevallen heeft creativiteit te maken met loskomen van vastgeroeste patronen. Soms heb je er dus een beetje lef voor nodig, de moed om gewoonten of denkbeelden te doorbreken. Eigenlijk gaat creativiteit dus over loslaten. Vrij zijn van vooroordelen, angsten, verwachtingen. In deze lessen leer je om optimaal te profiteren van wat je aan creativiteit in je hebt. Met een frisse blik, onbevangen.

Oefening 1: Activeer je hersenhelften

Onze hersenen bestaan uit twee delen, de linker- en rechterhersenhelft. Elke helft bezit speciale eigenschappen. De linkerhersenhelft heeft betrekking op onze rationele vermogens, de rechterhersenhelft is verantwoordelijk voor een meer creatieve manier van denken. Je functioneert optimaal wanneer beide helften even goed zijn ontwikkeld en goed in contact met elkaar staan. Je kunt beide helften activeren door afwisselend de linkerelleboog langzaam naar de rechterknie te brengen en omgekeerd. Door het overschrijden van de middellijn van het lichaam wordt de samenwerking tussen linker- en rechterhersenhelft gestimuleerd.

Oefening 2: Verken het onbekende

Zet deze week een stapje in een wereld die niet de jouwe is. Ga bijvoorbeeld naar een bingoavond, dierenwinkel, eroticabeurs of tractorrace – het maakt niet uit waar je naartoe gaat, als het voor jou maar iets ongewoons is. Probeer er ook een tijdje te blijven en je over te geven aan de sfeer. Noteer je ontdekkingen.

Oefening 3: Registreer je kronkels

Leg elke dag een nieuwe gedachte vast! Creatieve mensen maken het ontastbare tastbaar. In ons hoofd kronkelen miljoenen gedachtesprongen. Registreer de interessante kronkels. Je kunt jezelf daarin trainen door aan het eind van de dag datgene te noteren wat het meeste indruk op je heeft gemaakt. Hierdoor word je ook alerter op je omgeving. Je hoeft geen pagina’s vol te schrijven; een paar zinnen met opvallende vondsten of gedachten volstaat.

In dertien lessen leren we je creatiever denken en leven. Bekijk hier de volgende les.

Volgend artikel
De drie dingen die ik leerde van J.K. Rowling
De drie dingen die ik leerde van J.K. Rowling