Creatief denken en leven: wat brengt creativiteit je?

Creatief denken en leven: wat brengt creativiteit je? Creatief denken en leven: wat brengt creativiteit je? Creatief denken en leven: wat brengt creativiteit je?

Waarom we allemaal onze creatieve kracht zouden moeten gebruiken? Omdat er niets is wat mensen zo gul, levendig, stoutmoedig en meedogend maakt, zo onverschillig voor vechten en het beter is dan het verzamelen van spullen en geld.

Volgens Van Dale is creativiteit ‘scheppend vermogen’. En waar zouden we zijn zonder dat vermogen? Dan zou er niets nieuws, moois, slims en inspirerends worden bedacht. Creatieve mensen zijn bovendien zelfbewuster, meer ontspannen, vreedzamer en positiever. Omdat ze weten dat er altijd wel een oplossing te bedenken is, voelen ze zich veiliger, en ze komen tot betere prestaties. Daar vaart de hele wereld wel bij.

Veel mensen komen niet bij hun creativiteit, omdat ze al hun energie besteden aan de dagelijkse beslommeringen of aan de dromen en plannen van anderen. Zo raak je ‘jezelf’ al snel een beetje kwijt. Op het moment dat je dat beseft en je je los weet te maken van andermans verwachtingen en je eigen patronen, ben je beter in staat je eigen grenzen, dromen en doelen onder woorden te brengen.

Ruimte scheppen voor creativiteit maakt dat je flexibeler wordt en dat je neiging om je naar de grillen van anderen te richten, afneemt. Je zult een groter gevoel van autonomie ervaren en meer mogelijkheden zien. Naarmate je leert je eigen kracht te herkennen, voeden en beschermen, zul je steeds verder boven je onzekerheid en frustraties uitgroeien. Je zelfvertrouwen zal toenemen en je zult de confrontatie met je helden, dromen, wensen, angsten en overwinningen aandurven. Die ervaring zal je afwisselend opwinden, boos, bang, blij en hoopvol maken. Authentieke gevoelens, die je jezelf mag toestaan. Het maakt je een vrijer en gelukkiger mens.

Onbevangen als een kind

Van nature is iedereen creatief, maar door opvoeding, omstandigheden en onderwijs neemt dit vermogen vaak snel af. Kennis ‘stampen’ en regels volgen zet vooral onze rationele linkerhersenhelft aan het werk. Bovendien zijn onze hersenen gemakzuchtig; ze volgen het liefst de gebaande paden en patronen. Kinderen maken alles voor het eerst mee en zijn nog ongeremd nieuwsgierig. Kinderen die voor het eerst naar school gaan, stellen meer dan zestig vragen per dag. Wanneer we met pensioen gaan, stellen we er nog maar zes. Volwassenen bedenken gemiddeld drie tot zes alternatieven voor een probleem; een kind bedenkt er wel tien keer zoveel.


Rust helpt

Ieder mens is dus in wezen creatief. Dat de een creatiever is dan de ander heeft vooral te maken met vaardigheden en ervaring. Iedereen is ook creatief op andere gebieden of op verschillende momenten. Het ene moment heb je wel duizend invallen, een andere keer schiet je niks te binnen. Rust speelt een belangrijke rol. In een ontspannen situatie ben je het meest creatief. Niet voor niets krijg je de beste invallen onder de douche, tijdens het afwassen of wanneer je midden in de nacht wakker wordt.

Oefening 1: drink veel

Een advies dat uit veel hersenonderzoek naar voren komt, is: drink veel (maar eet weinig). Drink een paar keer verdeeld over de dag twee volle glazen water. Bijvoorbeeld vlak voordat je een prestatie moet leveren. Dit verbetert de overdracht van signalen via de zenuwbanen en verhoogt het vermogen van het bloed om zuurstof te transporteren.

Oefening 2: concentratie

Nog een oefening voor het activeren van de beide hersenhelften. Kruis, terwijl je zit of staat, losjes je benen. Kruis tegelijkertijd je armen en handen met de duimen naar beneden, pak beide handen vast en breng ze vervolgens onder de kin. Plaats de tong tegen het verhemelte, alsof je een L zegt. Blijf drie minuten in deze houding.

Oefening 3: Nadi shodhana

Nadi shodhana is een ademhalingsoefening uit de yogatraditie, waarbij je afwisselend door je linker- en rechterneusgat in- en uitademt. Deze oefening heeft een kalmerende invloed op het zenuwstelsel, vermindert stress en stimuleert helder denken. Onbewust ademen we vaak meer door het ene neusgat dan door het andere, waardoor onze energie niet optimaal is. Een optimale energie bestaat uit evenveel vrouwelijke energie (maanenergie, links/rechts?) als mannelijke energie (zonne-energie, links/rechts?). Met nadi shodhana breng je je logische brein in balans met je artistieke brein.

  • Doe je ogen dicht en sluit met je rechterduim je rechterneusgat af. Adem in 3 tellen in door het linkerneusgat.
  • Sluit met de vingers van je rechterhand het linkerneusgat af en adem in 3 tellen uit door je rechterneusgat.
  • Adem in 3 tellen in door je rechterneusgat, sluit af en adem in 3 tellen uit door je linkerneusgat. Herhaal deze cyclus.

In dertien lessen leren we je creatiever denken en leven. Bekijk hier de volgende les die ingaat op het uit je comfort zone stappen.

Volgend artikel
4 tips voor meer inspiratie en creativiteit
4 tips voor meer inspiratie en creativiteit