Terug naar overzicht

Wees eerlijk over je emoties: dat is beter voor je hart

Categorie
Tekst
Sanne Eva Dijkstra
Wees eerlijk over je emoties: dat is beter voor je hart

Soms vertonen we in romantische vriendschappelijke relaties gedrag dat helemaal niet zo goed is voor onszelf. Zo vinden we het vaak moeilijk om eerlijk te zijn over wat we voelen, bang als we zijn dat eerlijkheid een conflict of zelfs het einde van een relatie veroorzaakt.

Dat die gewoonten slechts zijn voor de geestelijke gezondheid, is algemeen bekend. Maar ook lichamelijk gezien is het verre van gezond om je emoties altijd alleen maar voor jezelf te houden. En de gevolgen kunnen behoorlijk ernstig zijn. Zo blijkt uit nieuw onderzoek dat het opkroppen van gevoelens de cardiovasculaire gezondheid – je hart en vaten dus – van vrouwen negatief beïnvloedt.

Het onderzoek: emotioneel en fysiek

Aan het onderzoek deden 304 niet-rokende vrouwen in de perimenopauze en de postmenopauze mee. Zij gaven onder andere aan in welke mate ze het eens waren met stellingen als ‘voor een ander zorgen betekent dat ik de behoefte van die ander boven mijn eigen behoeften plaats’ en ‘ik laat zelden mijn boosheid zien aan de mensen die dichtbij me staan’. Het onderzoek bevatte ook een fysiek onderdeel. Met behulp van een echo werd gekeken naar de halsslagaderen van elke vrouw, om te bepalen of en in hoeverre er sprake was van opbouw van plaque.

Effect op de halsslagaderen

De resultaten lieten zien dat hoe meer een vrouw haar emoties opkropt, hoe groter de kans is dat ze te maken krijgt met aderverkalking in de halsslagaderen. De halsslagaderen voorzien het hoofd van bloed. Ernstige vernauwingen kunnen leiden tot een beroerte of andere hart- en vaataandoeningen. Dr Stephanie Faubion, medisch directeur van de North American Menopause Society, noemt het onderzoek waardevol omdat de conclusies laten zien wat het mogelijke effect van de emotionele aanleg van vrouwen is op hun fysieke gezondheid. Volgens haar zouden medisch specialisten naast lichamelijke aspecten ook socio-emotionele factoren moeten meenemen bij het voorkomen van gezondheidsproblemen bij hun patiënten.

Maak contact met je emoties

Eerlijk zijn over wat je voelt en vindt is helaas niet zo eenvoudig als het klinkt. Vooral als je een echte binnenvetter bent, kun je dat niet van dag een op dag twee veranderen. Als je gewend bent om je eigen gevoelens stelselmatig te negeren, weet je vaak niet eens meer wát je nu eigenlijk precies voelt. En als je dat al niet kunt benoemen, is erover praten al helemaal lastig. Gelukkig baart oefening kunst.

Er zijn verschillende dingen die je kunt doen om weer meer in contact te komen met je emoties. Zo helpt het om regelmatig te schrijven over je gevoelens in een dagboek. Zorg er ook voor dat je af en toe heel bewust even bij jezelf incheckt (mediteren is hier heel geschikt voor): waar pieker je over, hoe voel je je? Als je zelf weer vertrouwd bent met wat er in je omgaat en weet wat jij wel en niet nodig hebt, is het makkelijker om daar eerlijk over te zijn tegen anderen.

Meer lezen over emoties?

Door anderen gelezen