Keltische feesten: vier het begin en het hoogtepunt van de seizoenen

Keltische feesten winnen steeds meer aan populariteit, ook al zijn de jaarfeesten onderdeel van een enorm oude, Europese natuurreligie. De Kelten stonden maar liefst acht keer per jaar stil bij bijzondere overgangsmomenten, die allen verband houden met het begin of het hoogtepunt van de seizoenen die wij nu kennen. Happinez huisheks Susan Smit verdiept zich al tijden in de gebruiken van de Kelten. Zij legt uit wat er tijdens de Keltische feesten precies gevierd wordt en waarom dit nog steeds actueel is. 

"De laatste tijd komen er berichten op sociale media voorbij over de ‘summer solstice’ en de lente-equinox, net zoals je een jaar of vijf geleden ineens mensen, van wie je het nooit zou verwachten, kon horen praten over de ‘volle wolfsmaan’ en de nieuwe maan. Mij maakt dat als moderne heks heel gelukkig, want het betekent dat er weer oog is voor de cyclus van de zon en de maan die in oude tijden centraal stond. Het is niet langer vreemd om stil te staan bij de jaarfeesten van de oude Europese natuurreligie, die nog even actueel zijn als toen. Want er mag dan veel veranderen, maar niet aan het ritme van de natuur." Benieuwd geworden naar de Keltische jaarfeesten? Lees dan verder en ontdek meer over de acht feesten en waar deze voor staan.

Deel met vrienden:

De acht jaarfeesten

De acht jaarfeesten houden verband met de zonnecyclus en de landbouw en vieren elk begin en hoogtepunt van de vier seizoenen. Deze feesten staan in Europa al eeuwenlang onder verschillende namen bekend, met tradities en betekenissen die in accent van elkaar verschillen. De komst van het christendom betekende niet meteen het einde van de vollemaanvieringen en jaarfeesten. De twee religies hebben eeuwenlang vreedzaam naast elkaar bestaan. Vanaf het moment dat er pogingen werden ondernomen om het volk te bekeren, benoemde de steeds machtiger wordende Kerk alles wat niet christelijk was als ‘heidens’ en niet-christenen ‘ketters’ (in Engeland pagan en pagans). Sommige rituelen en jaarfeesten waren zo sterk verankerd in de Europese cultuur, vooral op het platteland, dat ze niet gemakkelijk uit te bannen waren. In veel gevallen werden ze simpelweg omgevormd tot christelijke feesten.

Het vieren van de acht jaarfeesten maakt je bewuster van het veranderen van de seizoenen, van de circulaire beweging van ontkiemen, opbloeien, afsterven, rusten en weer opnieuw ontkiemen in de natuur, van het geruststellende ritme daarvan. Dat herhalende ritme is overal om je heen – er zit een hele wereld te wachten tot jouw zintuigen verscherpen en je het opmerkt. Je hoeft er niet voor op het platteland te wonen of groene vingers te hebben. Hieronder staan de acht jaarfeesten, met een affirmatie die voor mij de essentie ervan uitdrukt.

Direct naar:

Yule of Midwinter (21 december)

Imbolc (1 of 2 februari)

Ostara of lente-equinox (rond 21 maart)

Beltane of meifeest (van 30 april op 1 mei)

Litha of Midzomer (21 juni)

Lughnasadh of Lammas (1 augustus)

Mabon of herfstequinox (rond 21 september)

Samhain of Halloween (van 31 oktober op 1 november)

Yule of Midwinter (21 december)

‘Ik sta in verbinding met het grote geheel en geef me over aan het hogere dat me begeleidt.’

Yule vindt plaats tijdens het Wintersolstitium (de langste nacht van het jaar, ook wel de zonnewende genoemd). Hierna wint de zon weer aan kracht. Yule wordt ook wel het Midwinterfeest genoemd, waarbij het terugkeren van het licht wordt gevierd.

Thema’s: overdenking, aanvaarding (dat het donker bij het leven hoort), rust, afscheid, wijsheid, mysterie.

Gebruiken: bouw kampvuren, hang wintergroene takken zoals hulst, klimop of maretakken in huis, versier een naaldboom (die we tegenwoordig kerstboom noemen), steek kaarsen aan als symbool van het licht dat de duisternis zal overwinnen. Kom samen rond de donkerste dagen van het jaar, deel je mindwinterwensen en drink warme wijn.

Imbolc (1 of 2 februari)

‘Ik bereid me voor en zuiver om al wat passend is te kunnen verwelkomen.’

Dit feest wordt Imbolc genoemd, naar het Keltische bolc (buik), dat verwijst naar de buik van Moeder Aarde. Alles wat in de grond ligt te sluimeren wordt gewekt door het toenemende licht en glimpen van onverwachte warmte al kan het nog ijzig koud zijn. Het feest hangt samen met het reinigen en ploegen van de aarde om de akkers na de winter weer vruchtbaar te maken.

Thema’s: reiniging, zuivering (het Latijnse februa betekent zuivering), voorbereiding.

Gebruiken: plant bloembollen, steek kaarsen en vuren aan om het licht aan te moedigen, reinig je huis door de bezem erdoorheen te halen (tegen de klok in), met salie te beroken en met rozenwater te besprenkelen, volg een vastenkuur of sapkuur, probeer oude vastgeroeste gewoonten en remmingen te doorbreken.

Ostara of lente-equinox (rond 21 maart)

‘Ik voel me herboren.’

Tijdens de lente-equinox, ook wel lente-evening genoemd, is dag en nacht, licht en duister precies even lang. Het lentefeest wordt gevierd tussen zaaien en oogsten. Het is de tijd dat het zaad ontkiemt. Het heeft de bedoeling de groeikracht te versterken en de winter terug te dringen. De Kelten noemden het lentefeest overigens ‘Ostara’, vernoemd naar de Germaanse godin van de Dageraad en de vruchtbare aarde.

Thema’s: evenwicht op weg naar groei, vruchtbaarheid, iets nieuws beginnen, latente kracht activeren.

Gebruiken: eieren, oeroud symbool van vruchtbaarheid en nieuwe levenskracht, leegblazen en beschilderen, eieren verstoppen, versierde eitjes en knutselwerkjes ophangen in takken (wat later de paastakken werden genoemd). Zaden opladen en zaaien.

Beltane of meifeest (van 30 april op 1 mei)

‘Ik vraag de kracht om te groeien, de moed om te ontwikkelen en de liefde om tot volle wasdom te komen.’

Dit feest wordt Walpurgnisnacht of Beltane genoemd. Het Ierse Beltane betekent bel-fire, en inderdaad is het een feest waarbij van oudsher vreugdevuren werden ontstoken om overheen te springen. Zo hoog als er gesprongen werd, zo hoog zouden de gewassen groeien. Het is het feest van bloei en bevruchting, waarbij er door jongens en meisjes om de meiboom wordt gedanst (dit gebeurt nog steeds op de vrije school).

Thema’s: levenslust, seksualiteit, bevruchting (ook symbolisch), het ontmoeten van de innerlijke man of vrouw in jezelf, plannen vormgeven.

Gebruiken: dauwtrappen, dansen om de Meipaal of Meiboom en deze met linten omwikkelen, vreugdevuren bouwen, bloemenkransen maken om aan de deur te hangen en in je haar te dragen.

Litha of Midzomer (21 juni)

‘Ik eer en vier mijn eigen levenskracht en het leven om me heen.’

Litha vindt plaats tijdens de zomerzonnewende. Dat is (hier op het noordelijk halfrond) de langste dag van het jaar, waarna het zonlicht weer zal afnemen. Litha wordt ook wel Midzomer(nacht) of Zomersolstitium genoemd. Dit is een vreugdevol feest, in afwachting van de oogst die op het land staat te rijpen. De vruchtbare vereniging van de zon en de aarde wordt gevierd als de vereniging van de Godin en de God. De Midzomernacht wordt gezien als een magische nacht waarin alles mogelijk is. Litha is een bloemenfeest waarbij de groei van de natuur en in ons leven gevierd wordt.

Thema’s: extase, vreugde, zelfverwezenlijking, succes, samenzijn, verwezenlijken van projecten.

Gebruiken: wakker blijven op Midzomernacht en de zon zien ondergaan en opkomen, plukken van Sint-Janskruid, het symbool van de zomerzonnewende, het drogen en onder je kussen leggen, bloemenkransen maken, kruiden met een magische betekenis in het vuur werpen met een wens.

Lughnasadh of Lammas (1 augustus)

‘Ik geef en ontvang ruimhartig en met oog voor evenwicht.’

Het eerste oogstfeest wordt ook wel Lughnasadh genoemd, naar de Keltische zonnegod Lugh die zich met de donkere aarde verenigt. De zonnekracht neemt af, zodat de gewassen stoppen met groeien en de eerste oogst kan worden binnengebracht. Vroeger werd van de eerste oogst een graanfiguur gevlochten of broodpop gebakken. Ook in je leven kun je merken dat je kunt oogsten wat je hebt gezaaid en verzorgd.

Thema’s: oogsten, overvloed, dankbaarheid, offeren voor het grote geheel, de dynamiek van geven en nemen.

Gebruiken: gevlochten broden bakken, een uitgebreid diner geven met al het voedsel van het seizoen en samenkomen, stilstaan bij wat jij kunt offeren voor een groter doel, bewust iets cadeau geven en ontvangen.

Mabon of herfstequinox (rond 21 september)

‘Ik ben dankbaar voor alles wat me is toegevallen en afgenomen, met vertrouwen in de wijsheid van het universum.’

Op Mabon zijn de nacht en dag, het licht en donker, precies even lang. Dit evenwicht, waarna de balans doorslaat naar het duister, wordt herfstevening of herfstequinox genoemd. Het is de tijd waarop de tweede oogst wordt binnengehaald. Mabon is een feest van balans en dankzeggen aan het zonlicht en de vruchten van de zomer. Ook is dit een geschikt moment om los te laten wat je niet meer dient de komende periode, zoals de bomen hun bladeren loslaten.

Thema’s: evenwicht op weg naar verval, dankbaarheid, het ervaren van het wonder, loslaten wat niet meer passend is.

Gebruiken: een ‘hoorn des overvloeds’ maken met vruchten, noten en ander voedsel, altaar versieren met balderen, beukennoten, dennenappels, besjes, overdenken van de zegeningen van de zomer.

Samhain of Halloween (van 31 oktober op 1 november)

‘Ik zie mijn angsten onder ogen en eer de doden en de dood als onderdeel van de cyclus van bestaan.’

Samhain markeert het begin van een nieuwe cyclus; op deze dag begint het Keltische nieuwjaar. Het is het feest van het binnentreden van de donkerste periode van het jaar. Het leven trekt zich terug in de onderaardse schoot van Moeder Aarde om daar afgebroken en getransformeerd te worden tot nieuw leven. De naam Samhain zou volgens sommigen afgeleid zijn van het Latijnse semen (zaad) dat zich in deze tijd van het jaar in de grond nestelt. Halloween komt van het Ierse All Hallows Eve, wat je kunt vertalen als ‘de avond van alles wat heilig is’. Volgens legenden zou de sluier tussen de werelden op deze nacht het dunste zijn, zodat je in contact kun treden met overleden dierbaren, gidsen en het goddelijke. Het is de avond om de doden te herdenken en te eren, maar ook om je eigen angsten en onzekerheden onder ogen te zien en een plek te geven.

Thema’s: afscheid, het onderzoeken en verdrijven van angsten, het verborgene, eren van de doden, dingen achter je laten.

Gebruiken: het uithollen van een pompoen, er ogen, een neus en een mond uitsnijden en een kaarsje in plaatsen om het eeuwige licht binnen vergankelijke vormen te symboliseren, een kaarsje opsteken bij een foto van een overleden dierbaren en verhalen over hen vertellen, een oranje kaars voor het raam in de vensterbank zetten en aansteken om het huis te beschermen.

Meer weten? In Susans werkboek ‘Magisch dagboek’, te koop in de Happinez webshop, kun je er zelf mee aan de slag.