Verander je karma, verander je leven: met dit vierstappenplan neem je je leven in eigen hand

Verander je karma, verander je leven: met dit vierstappenplan neem je je leven in eigen hand Verander je karma, verander je leven: met dit vierstappenplan neem je je leven in eigen hand Verander je karma, verander je leven: met dit vierstappenplan neem je je leven in eigen hand

Je lot ligt niet vast, je kunt het in eigen hand nemen. De grote vraag is natuurlijk: hoe? Door je karma te beïnvloeden en te veranderen. Onderstaand vierstappenplan helpt je hierbij.

Stap 1: Doorgrond de kringloop

Als je een kraan opendraait, gaat het water stromen: dit is een handeling waarbij het gevolg direct te zien is. De gevolgen van je karma hebben vaak een langere adem en zijn lastiger te herkennen. Om positief karma te creëren moet je bepaalde samenhangen leren begrijpen. Het is belangrijk om daarbij de blik ook naar binnen te richten.

Voor alles wat ons overkomt zijn externe factoren aan te wijzen, maar de kunst is om je af te vragen: wat voor gevolgen heeft mijn eigen gedrag? Als je inziet dat je zélf diegene bent die de richting bepaalt, kun je beginnen met richting geven, in plaats van vergeefs op hulp van buiten te wachten.

Stap 2: Jezelf onderzoeken

De tweede stap is het opmaken van de balans: in welke levenssituatie bevind ik me en hoe ben ik hier terechtgekomen? Het ‘nu’ is weliswaar van voorbijgaande aard, maar kan interessante ontdekkingen opleveren. Blijf bij dit zelfonderzoek ontspannen en vrij van oordeel. Het helpt om de dingen te accepteren zoals ze zijn.

Er zijn drie gebieden om je aandacht naar uit te laten gaan: wat denk ik? Wat voel ik? Hoe handel ik? Je kunt op zoek gaan naar een thema in je leven. Patronen en thema’s zeggen meer dan tijdelijke stemmingen en vertellen je iets over je waarden. En daar, in je waarden, ligt het geheim om je van negatief karma te bevrijden.


Stap 3: Een beslissing nemen

Je kunt actief voor het goede kiezen. Het hier en nu is het gevolg van eerdere beslissingen en door datgene wat je gisteren hebt besloten, ben je geworden wat je vandaag bent. En door wat je vandaag beslist, geef je je toekomst vorm. Je karma ontstaat soms vanuit onbewuste keuzes, ingegeven door je waarden.

Negatieve gemoedstoestanden zoals angst, onzekerheid of verveling kunnen bepaald gedrag veroorzaken en het kan wel jaren duren voordat je dat beseft. Wie echt iets wil veranderen, heeft wilskracht en daadkracht nodig. Een goede beslissing is een belofte aan jezelf.

Stap 4: Aandacht ontwikkelen

Als je niet bewust leeft, kun je door gebrek aan alertheid zeeën van slecht karma creëren. Door aandacht kun je je bevrijden uit karma dat is ontstaan door gedachten en reacties die een eigen leven zijn gaan leven. Niet de gebeurtenissen in ons leven zijn beslissend voor ons karma, maar onze reacties daarop. Vaak komen die reacties voort uit gewoonte.

Leven op de automatische piloot zorgt ervoor dat je steeds dezelfde patronen herhaalt. Als je diep ademhaalt en niet impulsief reageert, is er meer ruimte om aandachtig te zijn. Met die aandacht kun je bewust voor het goede kiezen en je karma positief beïnvloeden. Tel eens wat vaker tot tien, of slaap er een nachtje over.

Meer lezen over je leven veranderen?

Waarom het veranderen van je wachtwoord de sleutel is tot het veranderen van je leven.

Volgend artikel
De kunst van veranderen
De kunst van veranderen