Terug naar overzicht

Wat we kunnen leren van de natuur

Categorie
Tekst
Susan Smit
Wat we kunnen leren van de natuur

Vanochtend ging ik even op een bankje zitten en keek naar het water van de gracht. Het kabbelde rond bootjes en schitterde in de ochtendzon. Ik voelde mijn schouders, opgetrokken door gepieker over een probleem, ontspannen. Hoe kon ik me nog langer zo verzetten als ik dit deinende water zag? Ik zou het obstakel accepteren en een manier vinden om mijn eigen weg te vervolgen, zoals het water deed met de bootjes.

Als je het even niet meer weet, als alle theorieën en filosofieën over hoe te leven je gekunsteld voorkomen en je niet meer weet wat waar is, kijk dan naar de natuur. Wandel er niet alleen doorheen om je hoofd leeg en helder te krijgen, je zintuigen aangescherpt en je hart open, maar observeer en reflecteer ook. Als je beziet hoe de natuur werkt, kun je daaruit namelijk lessen trekken voor je eigen leven. En daar is niets gekunstelds aan.

De antwoorden op de vragen ‘hoe kan ik omgaan met tegenslagen?’, ‘hoe ben ik van nut?’ en ‘hoe vind ik geluk?’ heb ik altijd gevonden in de processen in de natuur, in de cyclus der dingen. Alles in de natuur zoekt de beste omstandigheden op, groeit naar het licht, beweegt in cirkels en als mens doe je er goed aan hetzelfde te doen.

Laat de wetten binnen

We zijn als mensen niet verheven boven de natuur, maar maken er onderdeel van uit. De natuur en onze natuurlijke instincten worden vaak voorgesteld als iets primitiefs waaraan we ons moeten ontworstelen. Het is niet nodig om het aardse te ontstijgen om tot verlichting of beschaving te komen. Mensen staan niet boven natuurwetten. De wetten laten zich in ons lichaam, onze geest en onze ziel gelden – onherroepelijk, altijd.

Heb vertrouwen

‘Zo boven, zo beneden’, zeggen natuurvolkeren. Wat op aarde geldt, geldt ook voor het bovennatuurlijke en wat voor het tastbare vlak opgaat, gaat ook voor het niet-materiele, geestelijke vlak op. Zie bijvoorbeeld hoe alles voortdurend verandert in de natuur, hoe de seizoenen zich afwisselen, hoe leven afsterft, weer opkomt, groeit en bloeit. Energie of levenskracht gaat nooit verloren, het verandert alleen van vorm. Houd dus nergens te krampachtig aan vast, maar beweeg mee en heb vertrouwen dat de dingen hun loop hebben. Als je iets verliest, krijg je er iets anders voor terug. Neem afscheid en verwelkom.

Stel je open

Diversiteit en polariteit zijn twee andere belangrijke principes in de natuur: in verscheidenheid en tegengesteld zijn ontstaat de grootste kracht. Dat geldt voor de natuur – die zich door het creëren van miljoenen verschillende levensvormen verzekert van overleving en evolutie – maar ook voor mensen. Als we ons openstellen voor andere levensstijlen, andere visies dan de onze, worden we uitgedaagd om onze horizon te verbreden en groeien we. Alle verschillende typen persoonlijkheden, met hun unieke kwaliteiten en behoeftes, zorgen voor een sterke, evenwichtige maatschappij. Wees niet bang voor meningen of levenshoudingen die afwijken van de jouwe. Laat duizend bloemen bloeien. Snuif hun geur op en voel je rijk.

Meer Happinez?

Door anderen gelezen