Wat gebeurt er als de passie in een lange relatie is uitgedoofd? Dat hangt af van jezelf

Wat gebeurt er als de passie in een lange relatie is uitgedoofd? Dat hangt af van jezelf Wat gebeurt er als de passie in een lange relatie is uitgedoofd? Dat hangt af van jezelf Wat gebeurt er als de passie in een lange relatie is uitgedoofd? Dat hangt af van jezelf

In een lange relatie zijn er altijd periodes waarin het vuur van de passie even op een laag pitje staat. Uit een nieuw onderzoek blijkt dat de manier waarop je hierover denkt veel invloed heeft op de duurzaamheid van de relatie.

“Hij en zij nemen rustig de tijd om tweemaal per week te gaan dineren in een restaurant met kaarslicht. Een heerlijk etentje en een dansje na. Hij iedere vrijdag, zij iedere dinsdag.”

Het is een van de vele plagerijen die je weleens hoort als het over lange relaties en huwelijken gaat. Grappen die voortkomen uit het idee dat zo’n lange verbinding tussen twee mensen onmogelijk nog spannend kan zijn. Een relatie begint met een explosie aan verliefdheid, chemie en sterke emotionele verbondenheid (oftewel: passie). Maar al snel dooft dat vuur der passie langzaam uit, tot het uiteindelijk niet meer is dan smeulende as. En de relatie vooral nog een praktische aangelegenheid is.

Passie

Het is niet zo’n romantisch vooruitzicht, maar wel een hardnekkige aanname die in de moderne maatschappij voortleeft. Want als er geen passie is, kun je er maar beter mee stoppen, toch? Een onderzoek van Northwestern University richt zich op die vraag. De onderzoekers ontdekten dat niet de daadwerkelijke mate van passie in een relatie belangrijk is voor het voortbestaan ervan. Wel de manier waarop erover gedacht werd.

Wat als je gelooft dat de passie niet terugkeert als deze verloren is? De onderzoekers wilden uitvinden in hoeverre die aanname invloed had op de kwaliteit van de relaties zelf. Daarom vroegen ze honderden deelnemers vragenlijsten in te vullen over de staat van hun relatie, de mate van toewijding aan hun partner en hoe ze dachten over het concept ‘passie’.

Het gaat om de mindset

Hun bevindingen zijn niet per se verrassend, maar wel interessant. Als er sprake was van weinig passie in relaties ging dat vaak hand in hand met weinig toewijding, maar dit was vooral zo bij mensen die geloofden dat passie een vergankelijk iets is dat nooit hervonden kan worden als het eenmaal kwijtgeraakt is. Met andere woorden: mensen die geloven dat het onmogelijk is een ingedutte relatie weer passievol te maken, waren minder toegewijd aan hun partner en dachten er sneller over na hun relatie te beëindigen als ze even in een dipje zaten.

Een zwartgallige kijk op lange, passieloze relaties is dus een soort self-fulfilling prophecy. Natuurlijk voel je je minder toegewijd aan een relatie wanneer er totaal geen sprake is van passie. Maar deze studie bewijst dat mensen die geloven dat passie kán terugkeren, een grotere kans hebben op een lang en gelukkig samenzijn, ongeacht of er op dit specifieke moment wel of geen sprake is van passie.

Reden genoeg om optimistisch te blijven dus.

Meer Happinez?

Over auteur
Johanna Blok is, naast haar werk als schrijver en journalist, astroloog. Johanna deelt de wijsheid en troost die ze zelf heeft ervaren binnen astrologie graag met anderen.
Volgend artikel
Heeft jouw partner een ander dieet?
Heeft jouw partner een ander dieet?