Zo ga je voor goud in je relatie (in 9 stappen)

Zo ga je voor goud in je relatie (in 9 stappen) Zo ga je voor goud in je relatie (in 9 stappen) Zo ga je voor goud in je relatie (in 9 stappen)

Huisfilosofe Lisette Thooft vergelijkt de liefde als een alchemistische kolf, waarin een transformatieproces plaatsvindt – die uiteindelijk de liefde bekroont met goud.

Het doel van alchemie, een duizenden jaren oude spirituele wetenschap, is de verbinding van het vrouwelijke en het mannelijke. Elke liefdesrelatie is dan ook een alchemistisch proces. Het besef dat je in je liefdesrelatie een ontwikkeling doormaakt, is diep doorgedrongen in onze cultuur.

Stap 1: Ontwikkel jezelf, ontwikkel je relatie

Alles in de schepping streeft naar perfectie, volgens alchemisten. Dus ook elk mens. Dat is de spirituele reden waarom we liefdesrelaties aangaan met elkaar: om er iets van te leren, om onszelf te perfectioneren. Verwacht dus niet dat je dezelfde blijft in een relatie; het is juist de bedoeling dat je verandert. Het verlangen om één te worden met je tegenpool brengt een proces op gang.

Want in elke relatie wel stukjes van jezelf waarin je radicaal van elkaar verschilt. Dat zijn precies de punten waar je iets aan hebt, in alchemistische zin. Juist daar waar conflicten op de loer liggen en wrijving makkelijk ontstaat, kan de verandering plaatsvinden.

Als beide partners trouw blijven aan zichzelf, aan elkaar en aan de relatie, is er namelijk maar één mogelijkheid: je overstijgt de conflicten door jezelf te ontwikkelen tot een hoger niveau, waar je elkaar wel weer kunt vinden.

Stap 2: Neem elkaars goede eigenschappen over

In de alchemie staat het mannelijke element, het verlangen naar vrijheid, lijnrecht tegenover het vrouwelijke element, het verlangen naar liefde. Dat botst. Maar naarmate het vrouwelijke element meer vrijheid in zichzelf ontwikkelt – dus de eigenschap van haar tegenovergestelde – en het mannelijke element meer liefde, komen ze steeds dichter naar elkaar toe.

Op het dagelijkse niveau leer je in een alchemistische liefdesrelatie van elkaar door elkaars goede eigenschappen langzaam maar zeker over te nemen. De flapuit leert beter te luisteren; de bedachtzame partner leert zich wat krachtiger te uiten. De sloddervos krijgt waardering voor orde, het pietje-precies ontspant zich en kan ook genieten van een gezellige troep.

Stap 3: Zie je partner als spiegel

Een van de kernprincipes van de alchemie is dat alles één is. Daaruit volgt het kernprincipe: zo binnen zo buiten – een beroemde uitspraak die je regelrecht op je relatie kunt betrekken. De buitenwereld is een spiegel voor je, dus ook je geliefde

Zo werkt dit
1. Schrijf de naam van je partner op en daaronder drie eigenschappen die je bewondert. En drie waaraan je een hekel hebt. Streep dan je partners naam door en zet je eigen naam daarvoor in de plaats.

2. De goede eigenschappen heb je in aanleg ook in jezelf; die wil je graag ontwikkelen, daarom ben je op deze man of vrouw gevallen. Vaak waren de eigenschappen waaraan je nu een hekel hebt, precies de dingen waardoor je in het begin werd aangetrokken. Juist dáárom heb je deze partner van het leven gekregen: om jezelf beter te leren kennen.

‘Wie zichzelf kent, kent het al’, zeiden de alchemisten en ook dat is waar. Zelfkennis is het enige wat je in een relatie nodig hebt. Je hoeft je helemaal niet bezig te houden met de fouten van je partner, of met zijn of haar ontwikkeling. Dat wekt altijd weerstand op. En als jij verandert, verandert je verhouding vanzelf mee: zo binnen, zo buiten.

Stap 4: Zorg voor genoeg warmte

Als een relatie bevriest, is er geen ontwikkeling meer mogelijk. Ruzies en conflicten zijn altijd nog beter dan ijzige beleefdheid en afstandelijkheid. De prettigste warmte is natuurlijk de gloed van de liefde, van de wederzijdse aantrekkingskracht. Maar als die tijdelijk verflauwt, wat in elke relatie voorkomt, is wrijvingswarmte beter dan géén warmte. Laat het maar knetteren.

Stap 5: Houd jullie intimiteit binnenshuis

Een hermetisch gesloten relatie betekent dat de intimiteit tussen de geliefden binnenshuis blijft, alleen bestemd voor de partners zelf, de ingewijden. Vreemdgaan slaat een heftig energetisch lek in een relatie. Maar ook intieme details over je partner vertellen aan vrienden en vriendinnen slaat de kolf lek, net als klagen of roddelen. Wat je te zeggen hebt, zeg dat aan je partner zelf, niet aan buitenstaanders.

Als je het echt niet meer uithoudt, zoek dan in elk geval een vriend van de relatie op voor je ontboezemingen – iemand die net zo sympathiek staat tegenover je partner als tegenover jou en die je als het ware terugduwt naar je partner, je confronteert met jezelf, niet meegaat in je klachten of beschuldigingen.

Stap 6: Onthoud dat je relatie altijd in ontwikkeling is

Als een relatie de wittebroodsweken van de verliefdheid voorbij is, komen ze vroeg of laat in de zwarte fase van het proces terecht: de verbrandingsfase. Dat is een moeilijke periode waarin je je aan elkaar begint te ergeren, waarin je de illusies die je koesterde over je geliefde kwijtraakt; die verbranden tot as.

Daarna volgt, als het goed is, een witte fase: er komt helderheid. Je doorziet het proces, je begrijpt wat er speelt. Maar je staat nog tegenover elkaar. In de rode fase verbind je je opnieuw met elkaar, maar op een hoger niveau van bewustzijn. Het probleem is opgelost, de spanning wijkt en de lucht is weer blauw. Tot je tegen het volgende obstakel oploopt… Want dit hele proces gaat gewoon door, zolang de relatie duurt.

Stap 7: Vind de juiste balans

In een relatie bestaat er ook zoiets bestaat als een energetische in- en uitademing. Je kunt niet altijd samen op de bank zitten – en je moet ook niet altijd los van elkaar je eigen gang gaan: er moet een ritme zijn, een balans in beweging.

Stap 8: Geef het tijd

Werk hard aan je relatie, maar ga niet hollen. Begrijp en accepteer dat elk proces zijn eigen tempo heeft, zijn eigen tijd neemt. Soms kan het lijken of er nooit iets verandert, of je telkens weer dezelfde problemen tegenkomt. Maar is dat echt zo? Of ben je toch veranderd, ben je minder bang of minder agressief geworden, kun je er beter mee omgaan dan vroeger?

Een ontwikkelingsproces is een spiraal: je komt wel vaak dezelfde punten tegen, maar telkens op een volgende ring van de spiraal, steeds ietsje hoger. Heb geduld. Wanhoop nooit. Probeer het telkens weer opnieuw. Een relatiedagboek bijhouden helpt om de subtiele vooruitgang te zien.

Stap 9: Blijf trouw aan jezelf

Voor de alchemisten was ‘het kleine werk’ dat wat zij in hun laboratoria deden – het experimenteren met kwikzilver, zwavel en andere stoffen. ‘Het grote werk’ was het gebed, de verbinding met God.  Zo is ook de relatie nooit het allerbelangrijkste, maar je eigen verbinding met de Bron, oftewel: je spirituele ontwikkeling. Als je dat voor ogen houdt, helpt dat om trouw aan jezelf te blijven, en daardoor ben je beter in staat om een goede partner te zijn.

Volgend artikel
Als je dit doet, komt de liefde vanzelf
Als je dit doet, komt de liefde vanzelf