Terug naar overzicht

Wat je nog niet wist over Dierendag

Categorie
Wat je nog niet wist over Dierendag

Op 4 oktober krijgt de kat een extra knuffel en de parkiet een pluim. Maar hoe komen we eigenlijk aan deze speciale dag voor dieren? Vier dingen over Werelddierendag.

1. Het idee dat dieren rechten hebben en bescherming 
verdienen, stamt uit de negentiende eeuw. Zo is dieren mishandeling in Nederland sinds 1886 een misdrijf. Het was in kringen van internationale dierenbeschermings organisaties dat in 1929 het initiatief werd genomen voor een wereldwijde Dierendag. Bij ons vond de eerste editie plaats in 1930.

2. Dierendag is gekoppeld aan de feestdag van Sint Franciscus, de dertiende-eeuwse heilige die als een groot dierenvriend wordt gezien. Maar dat idee past niet bij het middel eeuwse denken. Franciscus had een grote bewondering voor Gods schepping, maar ook hij zal dieren vooral als functioneel hebben beschouwd. Het beroemde verhaal van zijn preek voor de vogeltjes kan ook worden uitgelegd als terecht wijzing van zijn menselijke toehoorders: als jullie zo slecht naar mij luisteren, kan ik net zo goed tegen de vogels praten.

3. In sommige kerken, met name in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, worden rond 4 oktober speciale kerkdiensten voor dieren gehouden. Allerlei ‘creatures 
great and small’, komen met hun baasjes naar de kerk om gezegend te worden. In het Belgische Saint Hubert vindt ook een dergelijke mis plaats, maar dan in november. 
Het ritueel is hier gekoppeld aan Sint Hubertus, de naamgever van het plaatsje en beschermheilige van de jagers. Niet elk dier valt dus binnen het bereik van deze zegen.

4. Bij al die gezellige – en door de commercie slim gevoede – extra aandacht voor je eigen trouwe pup of gup, dreigt 
de oorspronkelijke bedoeling van dierendag wat naar 
de achtergrond te verdwijnen. Dierendag gaat in de eerste plaats over de dieren die geen rechten hebben: angora konijnen die levend worden 
geplukt bijvoorbeeld, of kuikens die in zes weken worden vetgemest tot plofkip. 
Kijk op dierenbescherming.nl wat jij hieraan kunt doen.

 

Door anderen gelezen