Terug naar overzicht

In gesprek met zenmeester Bernie Glassman

Categorie
In gesprek met zenmeester Bernie Glassman

Liefdevol, met compassie doen waar de situatie op dit moment om vraagt. Dat is wat de Amerikaanse zenmeester Bernie Glassman (75) zijn leerlingen voorhoudt én in de praktijk brengt in zijn sociaal geëngageerde projecten. ‘Met een open houding zeg je: ik geef om wat hier gebeurt.’

Retraites en maatschappelijke projecten

Groot spiritueel leraar Bernie Glassman is een van de pioniers van de Amerikaanse zenbeweging Zen-peacemakers, bekend en bemind vanwege zijn maatschappelijke projecten in de achterbuurten van New York en retraites op ongebruikelijke plaatsen, zoals Auschwitz.

Drie leefregels

Belangrijk in de Zen Peacemakers-beweging zijn drie leefregels, die Bernies visie op zen samenvatten. De eerste leefregel is het niet weten, de bereidheid om controle over een situatie los te laten. De tweede leefregel is erkennen wat er is: of dat nu vreugde is of lijden. En tot slot: het overgaan tot de daden die voortkomen uit deze houding van niet –weten en erkennen wat is.

Kennis

Deze visie impliceert niet dat je kennis los moet laten: hoe meer kennis je hebt, hoe beter. Het probleem ontstaat pas wanneer je gehecht raakt aan wat je weet, als je het leven tegemoet treedt met één stukje kennis heel stevig in je handen geklemd.

Alles is één

Verlichting betekent voor Bernie het ervaren van onderlinge verbondenheid, de eenheid van alles zien. Je kunt het aan het gedrag van mensen merken, wanneer ze zo’n gevoel van verbondenheid hebben ervaren. Ze zien in dat de ander óók jou is, en dat wanneer je voor de ander zorgt, je ook voor jezelf zorgt.

Meer over Bernie Glassman lees je in het interview met de zenmeester in Happinez ‘Peace of mind’.

Wil je meer inspirerende interviews lezen? In het boek ‘Geluk geef je door’ zijn de twintig mooiste interviews uit Happinez gebundeld. Boeiende gesprekken met onder andere boeddhist Thich Nhat Hanh, filosoof Alain de Botton en yogi Max Strom.

Door anderen gelezen