Stilte is een ruimte, geen leegte

Stilte is een ruimte, geen leegte Stilte is een ruimte, geen leegte