Alles wat je wilt weten over de zin van het bestaan

Alles wat je wilt weten over de zin van het bestaan Alles wat je wilt weten over de zin van het bestaan Alles wat je wilt weten over de zin van het bestaan

Over de zin van het leven wordt al eeuwenlang gefilosofeerd, met een schat aan wijze, grappige, inspirerende of motiverende citaten als resultaat. 

Wat is de zin van het leven? Het is een vraag die nooit unaniem beantwoord zal worden. De een vindt het antwoord in zichzelf, door zich te richten op zelfontplooiing en geluk na te streven. Anderen vinden zingeving in anderen, door medemensen te helpen en een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Sommigen geloven dat het leven erom draait God te dienen, weer anderen denken dat het leven louter toeval is en volkomen zinloos. Het kan inspirerend en motiverend zijn om over deze vraag na te denken, maar ook frustrerend of verwarrend.

Hoewel de vraag heel persoonlijk is, hoef je het mysterie van het leven niet in je eentje uit te pluizen. Al eeuwenlang zijn grote denkers je voorgegaan en zij hebben hun gedachtespinsels gelukkig niet voor zichzelf gehouden. Professor Richard Kinnier van de Arizone State University onderzocht citaten van honderden bekende persoonlijkheden over de zin van het leven. Uiteindelijk wist hij tien thema’s te onderscheiden. 

Leven is genieten

‘Het leven vindt zijn zin en vervulling in het verspreiden van vreugde’ – Maharishi Mahesh Yogi

‘Leven is geen kwestie van mijlpalen, maar van momenten’ – Roze Fitzgerald Kennedy

‘Er is geen weg naar geluk. Geluk is de weg’ – Gautama Siddharta

‘De zin van het leven is de zin om te leven’ – Remco Campert

We zijn hier om anderen te helpen

‘Mijn troost en geluk vind ik in het dienen van alles wat leeft, omdat de essentie van het goddelijke de som is van al het leven’ – Mahatma Gandhi

‘Alleen een leven dat voor anderen wordt geleefd, is een waardevol leven’ – Albert Einstein

‘De hardnekkigste en dringendste vraag in het leven is: ‘Wat doe je voor anderen?” – Martin Luther King

We moeten zelf zin aan het leven geven

‘De dood die heb je al, bedoel ik, maar het leven is wat je er zelf van weet te maken’ – Gerard Reve

‘Het gaat niet om de zin van het leven in het algemeen, maar om de specifieke zin van iemand persoonlijk leven op een bepaald moment. De vraag in het algemeen stellen, is aan een schaakkampioen vragen: ‘Meester, zeg me, wat is de beste zet van de wereld?” – Viktor Frankl

‘Heb het leven lief boven alles in de wereld… heb het lief, en bekommer je niet om de logica, nee, bekommer je niet om de logica; alleen dan zal je de zin van het leven begrijpen’ – Fjodor Dostojevski

‘Een zinvol en betekenisvol leven vind je door je niet teveel op jezelf te richten, maar als het ware uit jezelf te stappen en je te verbinden met (of bij te dragen aan) iets wat groter is dan jezelf.’ – Emily Esfahani Smith

Het leven is zinloos

‘We zijn hier omdat één bijzondere groep vissen merkwaardig gevormde vinnen had die konden veranderen in benen voor op het land levende wezens; omdat kometen op de aarde insloegen en de dinosaurussen uitroeiden, waardoor zoogdieren een kans kregen die ze anders niet gehad hadden; omdat de aarde nooit helemaal bevroren is tijdens een ijstijd; omdat een klein taai ras dat een kwart miljoen jaar geleden in Afrika is ontstaan er tot nu toe met hangen en wurgen in geslaagd is te overleven. We mogen dan verlangen naar een “hoger” antwoord – maar dat is er niet. Deze verklaring, al lijkt zij op het eerste gezicht verontrustend, zo niet angstwekkend is uiteindelijk bevrijdend en verheugend. De zin van het leven kunnen we niet eenvoudigweg afleiden uit natuurlijke feiten. De antwoorden moeten we zelf construeren – met al onze wijsheid en ons gevoel voor ethiek. Er is gaan andere weg’ – Stephan Jay Could


We zijn hier om God te dienen

‘Wij zijn geboren om de glorie van God die in ons leeft zichtbaar te maken. Die leeft niet slechts in enkelen van ons, maar in iedereen’ – Nelson Mandela

‘Alle rijkdom op deze aarde, alle rijkdom onder de aarde en alle rijkdom in het heelal is als een vleugeltje van een mug vergeleken met de rijkdom die we in het hiernamaals zullen ontvangen. Het leven op aarde is maar een voorbereiding op de eeuwigheid die veel belangrijker is dan de kortstondige genoegens die ons hier verleiden’ – Muhammad Ali

Het leven is een strijd

‘Het leven is één godvergeten vreselijke klus’ – Charles Dickens

‘Lijden en nederlagen horen bij het leven. Niemand kan dat voorkomen. Maar het is beter om enkele slagen te verliezen in de strijd voor je dromen, dan verslagen te worden zonder ooit te weten waarvoor je hebt gestreden’ – Paulo Coelho

We zijn er om de samenleving te dienen

‘Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien’ – Mahatma Gandhi

‘Als je niets gevonden hebt om voor te sterven, heb je geen reden om te leven’ – Malcolm X

‘We hebben de aarde niet als een kostbare erfenis in beheer, maar wij hebben haar van onze kinderen te leen’ – Prins Claus von Amsberg

‘Echt levensgeluk verkrijg je door je in te zetten voor een groot en belangrijk doel… door uitgeput te zijn als je op de schroothoop wordt gegooid… door een natuurkracht te zijn in plaats van een koortsig, egoïstisch brokje kwalen en klachten’ – George Bernard Shaw

We zijn hier om wijsheid na te streven

‘Een leven waar niet serieus over nagedacht wordt, is het leven niet waard’ – Plato

‘Het leven is een reeks van botsingen met de toekomst; het is niet de som van wat we geweest zijn, maar wat we graag zouden willen zijn’ – José Ortega y Gasset

‘Te zijn wat we zijn en te worden wat in ons vermogen ligt, is het enige doel van het leven’ – Robert Louis Stevenson

De zin van het leven is een mysterie

‘Het leven is een grote verrassing. Ik zie niet in waarom de dood niet een nog grotere zal zijn’ – Vladimir Nabokov

‘Als we op die vraag waarom wij en het heelal bestaan het antwoord vinden, zou dat de opperste triomf zijn van het menselijk verstand – want dan zouden we de geest van God kennen’ – Stephen Hawking

Het leven is absurd

‘Leven is iets om te doen als je niet in slaap kunt komen’ – Fran Lebowitz

‘Als we bedenken dat we allemaal gek zijn, verdwijnen de raadsels en verklaart het leven zich vanzelf’  – Mark Twain

‘Er is geen spoortje bewijs voor het idee dat het leven een serieuze zaak is’ – Brendan Gill

‘Het leven is veel te belangrijk om serieus te nemen’ – Oscar Wilde

Beeld: fotografie door Dana van Leeuwen 

Over auteur
Freelance journalist Joanne Wienen blijft (met vallen en opstaan) altijd zoeken naar het geheim van een gelukkig, gezond en gebalanceerd leven. Ze schrijft artikelen over alles wat ze tijdens die levensreis meemaakt en leert.

Meer lezen over de zin van het bestaan?

Dit is de sleutel tot een betekenisvol leven.

Volgend artikel
Zie je vaak dezelfde getallen terug? Dit is de betekenis
Zie je vaak dezelfde getallen terug? Dit is de betekenis