Waarom er zoiets bestaat als intuïtie (volgens de wetenschap)

Waarom er zoiets bestaat als intuïtie (volgens de wetenschap) Waarom er zoiets bestaat als intuïtie (volgens de wetenschap) Waarom er zoiets bestaat als intuïtie (volgens de wetenschap)

Er is kennis, er is informatie, maar er is ook zoiets als een diep innerlijk weten. Maar wat is dat innerlijke weten, waar komt het vandaan en hoe kom je eraan?

Soms word je ’s ochtends wakker en plotseling wéét je iets. Iets wat je de vorige dag nog niet wist. In de nacht, als je waakbewustzijn uitgeschakeld is, kan er uit de diepten een weten naar boven komen waar je met al je verwoede gedenkt en gepieker van overdag niet bij kon komen. Het is niet voor niets een goede raad: slaap er eens een nachtje over.

Het is net of we toegang kunnen krijgen tot een groter, dieper reservoir aan kennis en informatie als we niet helemaal wakker zijn, als we niet op onze hoede zijn, minder geconcentreerd aan het denken dan normaal. Dat reservoir zit natuurlijk in ons onbewuste – maar wat dat onbewuste precies is, daarover bestaat nog allerminst duidelijkheid.

Voorspellende dromen bestaan echt

Spirituele ervaringen geven toegang tot een veel groter bewustzijn. Voorspellende dromen bijvoorbeeld bestaan echt. De spiritueel leraar Barry Long zei zelfs dat we vrijwel alles wat we meemaken, van te voren al eens gedroomd hebben – maar het meeste onthouden we niet.

Online training Intuïtie

  • Je intuïtie als tool voor een lichter leven

  • Kom in contact met je zesde zintuig

  • Video’s en oefeningen inclusief advies van medium Janneke Leber

Ook in diepe meditatie komen er vaak glasheldere inzichten naar boven. Mensen met bijna -doodervaringen vertellen soms dat ze een ‘voorschouw’ kregen van de toekomst, of dat ze het hele patroon van leven en dood in één kleurrijk patroon voor zich zagen en begrepen. Dat is dan later niet in woorden uit te leggen; het past gewoon niet in ons veel kleinere denkkader.

Innerlijke wijsheid volgens de wetenschap

De gangbare opvatting van de materialistische wetenschap op dit moment is dat ons bewustzijn wordt geproduceerd door onze hersencellen. Buiten onze hersens is er dus geen bewustzijn mogelijk, laat staan kennis.

Maar er zijn steeds meer wetenschappers, zoals arts en schrijver Arie Bos, die een totaal ander idee hebben. Zij stellen dat onze hersenen eerder een soort filters vormen. Er is in het universum een oceaan van informatie, waarin wij bij wijze van spreken ronddobberen. De hersenen doseren al die informatie tot verdraagbare, menselijke porties.

‘Ons gewone bewustzijn verwerkt informatie in taal,’ legt Bos in zijn boek uit, ‘en dat is altijd lineair; eerst komt het ene feitje, dan het andere. Maar de werkelijkheid is niet lineair, alles gebeurt tegelijkertijd. Ook spirituele ervaringen zijn holistisch, niet lineair: ze bestaan vaak uit beelden die alles tegelijk laten zien.


Waarom intuïtie zo mysterieus is

Als je een belangrijke beslissing moet nemen krijg je vaak de raad om een lijst te maken met voordelen en nadelen. Maar zelfs al is je lijst voordelen nog zo lang en je lijst nadelen nog zo kort, toch kun je ineens volkomen gevoelsmatig of intuïtief besluiten om die keuze niet te maken. Met een flits van inzicht weet je dat het niet goed voor je is. Hoe beter je jezelf kent en hoe meer overzicht je hebt over je leven, hoe vaker je zulke flitsen van inzicht hebt.

Waar intuïtief weten overgaat in iets mysterieuzers, iets paranormaals, is onduidelijk. Brandweerlieden kunnen soms intuïtief precies het moment aanvoelen waarop ze echt het brandende huis moeten verlaten, voordat het instort. Dat zou je nog kunnen verklaren door te wijzen op hun ervaring: ze horen het misschien aan de manier waarop het hout kraakt of het vuur buldert wanneer het gevaarlijk wordt.

Intuïtie is misschien gestolde ervaring: je let beter op minieme details die een beginneling niet opmerkt, gewoon omdat je getraind bent geraakt om erop te letten. Maar dat verklaart lang niet alles.

Vreemder is al dat sommige vrouwen weten dat ze zwanger zijn vóórdat ze dat kunnen weten, als er nog helemaal geen uiterlijke tekenen van zijn. Ze ‘weten het gewoon’ en ze weten het zeker. Hun lichaam weet het en communiceert die wetenschap aan hun bewustzijn.

Kan die linkerhersenhelft even zijn kop houden?

Het is dus duidelijk dat er allerlei wetenschappers zijn die zoiets als ‘innerlijk weten’ serieus nemen.

‘De geestelijke wereld krijgt pas toegang tot je, als je linkerhersenhelft zijn kop houdt,’ zegt Bos. In de linkerhersenhelft zitten de taalgebieden van Broca en Wernicke, legt hij uit, die een rol spelen bij het begrippen vormen en het oordelen.

Je linkerhersenhelft stil houden betekent dus dat je je gewone waakbewustzijn, dat voortdurend bezig is om te oordelen, passeert, om toegang te krijgen tot een diepere bron. Vandaar dat mediteren zo belangrijk is in alle spirituele tradities: daarmee passeer je ook dat gewone waakbewustzijn met zijn voortdurend oordelende stemmetje.

Meer lezen over je intuïtie?

Er zijn diverse methoden om toegang te krijgen tot dat veel grotere kosmische bewustzijn waaruit innerlijk weten, nieuwe ideeën en inzichten geboren worden. Met deze 4 methodes laat je je intuïtie spreken.

Volgend artikel
15 affirmaties om je intuïtie te versterken
15 affirmaties om je intuïtie te versterken