Deze zintuigen ontwikkelen zich als je kind 14-21 jaar oud is

Deze zintuigen ontwikkelen zich als je kind 14-21 jaar oud is Deze zintuigen ontwikkelen zich als je kind 14-21 jaar oud is Deze zintuigen ontwikkelen zich als je kind 14-21 jaar oud is

In de periode van 14 tot 21 jaar groeit je kind op tot een zelf nadenkend, bezield mens. Gevoed door sociale ontmoetingen, muziek en biografische verhalen, gaat hij zijn idealen ontwikkelen en neemt hij zijn plek in in de wereld.

Als ouder heb je in deze fase veel minder te zeggen over je kind. Je bent vooral het voorbeeld hoe je tot originele en eigen gedachten, standpunten en meningen komt én daarbij empathisch blijft voor de denkbeelden van anderen. Dit allemaal terwijl de zintuigen van je kind zich ontwikkelen.

Dit zijn de bijbehorende zintuigen

Gehoorzin – luisteren met je hart

Dit zintuig laat ons letterlijk horen, maar ook luisteren. Pubers oefenen nu in het luisteren naar de wereld om ze heen, wat nog best moeilijk kan zijn, want luisteren is horen met je hart. Het is horen met aandacht, in verbondenheid met jezelf en de wereld om je heen. Gehoorzin is ook het zintuig waarmee je innerlijk hoort wat de ander van iets vindt. Wat klinkt er door in een stem? In dit luisteren ontwikkelt je kind zijn innerlijk moreel. Hoe kan ik iemand helpen? Hoe kan ik me verbinden met ‘het goede’ en wegblijven bij ‘het slechte’?

Online training Intuïtie

  • Je intuïtie als tool voor een lichter leven

  • Kom in contact met je zesde zintuig

  • Video’s en oefeningen inclusief advies van medium Janneke Leber

Als je als ouder liefdevolle grenzen wil bieden, heb je dit zintuig nu hard nodig. Bijvoorbeeld om de vraag te horen die achter de vraag ligt die het kind stelt.

Woord-zin – jezelf leren uiten

Nu ontdekt je kind de kracht van het woord en het vermogen om met eigen woorden zijn innerlijke wereld naar buiten te brengen. Ineens kun je gesprekken met je kind hebben over hoe iets voelt, waar dat eerder nog niet mogelijk was. Ook beginnen kinderen soms te schrijven, een dagboek bij te houden of te dichten nu ze woorden kunnen vinden voor wat ze diep in zichzelf ervaren.  


Denk-zin – een eigen mening

Met de denk-zin ontdekt je kind hoe het zijn gedachten onder woorden kan brengen en gaat het zijn eigen, vrije gedachten vormen. Samen met de gehoorzin en de woord-zin ontwikkelt zich nu een mening en een idee over welke standpunten hij wil innemen in de wereld.

Ik-zin – wie je in wezen bent

Dit is de kroon op alle zintuigen. De ik-zin laat zien wie wij in ons diepste wezen zijn. De kapitein op het levensschip die werkelijk weet wat goed voor ons is. Niet alleen voor jezelf, maar ook in relatie met de medemens en de wereld. Als alle zintuigen goed ontwikkeld zijn, staat hier een stevig, evenwichtig, warm en ontwikkeld mens dat weet wie hij is, wat hij wil en vindt, maar die ook compassie en liefde kan voelen voor alles en iedereen met wie hij verbonden is.

Tekst: Sarah Domogala 

Voor dit artikel is geput uit de wijsheid en het schrijven van Rudolf Steiner, Loïs Eigenraam, Michaela Glückler, Monique Wortelboer en Dr. Albert Soesman 

Meer lezen over kinderen?

Lees hier 10 tips voor ouders van hooggevoelige kinderen

Volgend artikel
Dit is een brief die elke (ouder met) puber moet lezen
Dit is een brief die elke (ouder met) puber moet lezen