Omring je met vrienden die juist niet op je lijken

Omring je met vrienden die juist niet op je lijken Omring je met vrienden die juist niet op je lijken Omring je met vrienden die juist niet op je lijken

We omringen onszelf vaak met mensen die op ons lijken, maar wat als we juist het contrast opzoeken en ons omringen met onze tegenpolen? Zulke vrienden zijn een verrijking van het leven.

Hoeveel lijk jij op je goede vrienden? De kans is groot dat er nogal wat overeenkomsten zijn. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, denk: een ouder stel dat bevriend is met een student, een academicus die bevriend is met een stratenmaker, een man en een vrouw die één op één beste vrienden zijn of mensen van verschillende etniciteiten. Dat is natuurlijk geweldig, maar toch zijn zulke relaties vaak uitzonderingen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt namelijk dat vrienden vaak op elkaar lijken met betrekking tot sociaaldemografische kenmerken (bijvoorbeeld opleiding, etniciteit, leeftijd en geslacht).

Vriendschap is: op elkaar lijken

We komen onszelf dus tegen in onze vrienden. Totdat het leven een andere wending neemt dan, want wanneer vrienden zich niet langer in dezelfde levensfase bevinden, groeien ze vaak uit elkaar. Dat zie je bijvoorbeeld bij veel mensen die hun eerste kind krijgen. Na een paar jaar bestaat een groot deel van de vriendenkring dan uit mensen die óók kinderen hebben. Socioloog Beate Volker doet onderzoek naar vriendschap en noemt dat een normale ontwikkeling: “Het komt deels omdat je andere interesses hebt dan je vrienden zonder kinderen, maar ook omdat je opeens op andere plekken komt waar je nieuwe mensen tegenkomt: in de crèche en in de speeltuin. Vriendschappen die ondanks dit soort verschillen toch stand houden, zijn heel puur,” zegt ze in een interview met New Scientist.

Van een andere kant bekijken

Door vrienden om ons heen te verzamelen die praktisch hetzelfde zijn als wijzelf komen we nauwelijks in aanraking met andere wereldbeelden, andere perspectieven en andere meningen. Ook die vriendschappen kunnen geweldig en verrijkend zijn, maar wat levert de andere kant ons op? “Stel: je zit met een dilemma. Dikke kans dat je vrienden die op jou lijken daar ook mee worstelen. Het kan dan nut hebben om andere mensen uit je omgeving te raadplegen, die anders tegen de zaak aankijken. Een buurman of zwakke vriendschap kan je mogelijk verder helpen dan die hele hechte vriend die een kopie van jou is. Vraag jezelf dus vaker af: wil ik een nieuw inzicht of alleen bevestiging krijgen door naar mijn spiegelbeeld te kijken?”


Succes trekt succes aan

Ook de Engelse psychologe Lynda Field zegt iets soortgelijks. Zij deed onderzoek naar mensen met weinig zelfvertrouwen en ontdekte dat zij zich vaak bedreigd voelen door succesvolle personen. Liever gaan ze om met mensen die het minder goed doen dan zijzelf, zodat ze zich niet vervelend hoeven te voelen. Maar je kunt het ook anders bekijken: dat je van die succesvolle mensen kunt leren, zonder dat jij je minder hoeft te voelen. Iedereen is immers waardevol en goed, precies zoals hij of zij is. Field zegt: ‘Succes trekt succes aan, net zoals negativiteit meer negativiteit aantrekt. Ga om met mensen die je bewondert en je wordt gestimuleerd om zelf succes tot stand te brengen.’

Een verrijking van het leven

Beide wetenschappers zeggen eigenlijk: jezelf omringen met mensen die anders zijn dan jij is een verrijking voor je leven. Doordat ze je iets kunnen leren, een ander inzicht kunnen bieden of een oplossing weten voor problemen waar jij en de mensen die op je lijken massaal tegenop lopen. Omring je met mensen die je stimuleren het beste uit jezelf te halen en je inspireren en motiveren dat alles mogelijk is. Omring je met mensen die al verder zijn in het leven dan jij, zodat jullie van elkaars visie en denkwijze kunnen leren. Op die manier worden vriendschappen een nóg grotere verrijking van je leven.

Over auteur
Freelance journalist Joanne Wienen blijft (met vallen en opstaan) altijd zoeken naar het geheim van een gelukkig, gezond en gebalanceerd leven. Ze schrijft artikelen over alles wat ze tijdens die levensreis meemaakt en leert.

Meer lezen over vriendschap?

Vriendschaps-numerologie: ontdek het thema van jullie vriendschap.

Volgend artikel
Voel jij je soms alleen? Zo maak je nieuwe vrienden, let maar op!
Voel jij je soms alleen? Zo maak je nieuwe vrienden, let maar op!