Terug naar overzicht

Ontdek wat jouw hechtingsstijl is

Categorie
Tekst
Sanne Eva Dijkstra
Ontdek wat jouw hechtingsstijl is

Durf je je gevoelens niet te tonen tegenover je partner? Twijfel je vaak of je lief echt wel van je houdt? Of hebben jullie steeds dezelfde ruzie?

Als je keer op keer tegen dezelfde obstakels aanloopt in relaties, zou dat wel eens veroorzaakt kunnen worden door je hechtingsstijl – of die van je partner. Deze manier van hechten is ontstaan in je kindertijd en bepaalt grotendeels hoe je in een relatie staat.

Jong geleerd…

De hechtingstheorie werd ontwikkeld door psychiater John Bowlby. Hij was de eerste die opmerkte hoe belangrijk de relatie van een kind met zijn of haar ouders of verzorgers is, en hoeveel invloed deze heeft op de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling én de manier van hechten in relaties als het kind eenmaal volwassen is. Waren jouw ouders liefdevol en knuffelig, bijvoorbeeld, dan heb je waarschijnlijk een heel andere hechtingsstijl dan iemand die opgroeide met afstandelijke of onvoorspelbare verzorgers.

Wil je weten wat jouw hechtingsstijl is? Doe dan deze test.

Bowlby bestudeerde de band tussen talloze kinderen en hun verzorgers en onderscheidde drie basisstijlen op het gebied van hechting. Dit zijn ze, en dit betekenen ze voor je relaties:

1. Veilige hechtingsstijl

Als je als kind al geleerd hebt om anderen te vertrouwen, is het ook op latere leeftijd makkelijker om te durven rekenen op mensen in je omgeving. Mensen met een veilige hechtingsstijl hebben niet of nauwelijks last van jaloerse of onzekere gevoelens en bezitterig gedrag. Herkenbaar? Lucky you! Je bent op je gemak in intieme relaties en brengt graag tijd met je lief door, maar laat je geluk niet alleen van hem of haar afhangen. Je voelt je veilig en zeker in een relatie en houdt rekening met de wensen van de ander, maar geeft ook zelf je verlangens en behoeften aan.

2. Angstige hechtingsstijl

Kon je als kind niet of nauwelijks rekenen op je ouders of verzorgers, of kreeg je weinig aandacht? Dan kan het als volwassene moeilijk zijn blind te vertrouwen op de mensen die belangrijk voor je zijn. Tegelijkertijd vind je het ook lastig om op jezelf te vertrouwen. Iemand met een angstige hechtingsstijl voelt zich onzeker in relaties en is vaak overgevoelig voor het gedrag en de sociale signalen van mensen in de directe omgeving. Geldt dit voor jou, dan heb je waarschijnlijk veel behoefte aan bevestiging, ben je het liefst heel dichtbij je lief en maakt het je onzeker als je partner apart van jou activiteiten wil ondernemen. In extreme vormen kan dit er zelfs toe leiden dat je je lief zo wantrouwt dat je hem of haar voortdurend controleert.

3. Vermijdende of afwijzende hechtingsstijl

Ben je in de steek gelaten door een ouder, of zorgde jij meer voor hem of haar dan andersom? Dan zou je nu wel eens vermijdend of afwijzend kunnen reageren op hechting. Als dit je hechtingsstijl is, ben je zeer gesteld op je onafhankelijkheid. Hierdoor bewaar je afstand en ben je voor anderen een gesloten boek. Misschien ga je intieme relaties zelfs helemaal uit de weg, zodat je ook niet teleurgesteld kunt worden. Of je probeert wel om relaties op te bouwen, maar ze blijven niet: je vertelt jezelf keer op keer dat je geen relatie kunt onderhouden, en als je er dan toch aan begint, stel je je zo krampachtig op dat de relatie geen standhoudt. Die cirkel is moeilijk te doorbreken.

Angstig, vermijdend of afwijzend? Geen paniek!

Veel mensen hebben een gemengde hechtingsstijl. Zelfs als je je over het algemeen veilig voelt in je relatie, kun je dus af en toe gedrag vertonen dat meer past bij een angstige of vermijdende hechtingsstijl. Maar ook als jouw hechtingsstijl overwegend angstig, vermijdend of afwijzend is, hoeft dit niet te betekenen dat je geen gezonde relaties kunt aangaan. Het helpt al enorm als je je ervan bewust bent waar bepaalde problemen met gehechtheid vandaan komen. Het is dan makkelijker om bij jezelf te herkennen als je gedrag onnodig of onredelijk is, waardoor je kunt proberen om anders te reageren. Zit je hechtingsstijl jou – en je relaties – echt in de weg? Dan kan therapie je helpen om gedragspatronen te leren herkennen en doorbreken.


Lees ook

Door anderen gelezen