What’s in it for us? Waarom we wel wat minder egoïstisch in de liefde mogen zijn

What’s in it for us? Waarom we wel wat minder egoïstisch in de liefde mogen zijn What’s in it for us? Waarom we wel wat minder egoïstisch in de liefde mogen zijn What’s in it for us? Waarom we wel wat minder egoïstisch in de liefde mogen zijn

Autonomie en zelfontplooiing is belangrijk, maar voor een duurzame liefde is het ook van belang om de wensen en behoeften van de ander voorop te zetten. Hoe je dat doet? Door de liefdestaal van je partner te leren kennen én spreken.

We leven in een tijd waarin de banden in de samenleving steeds losser worden. Dat zie je bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, waar het vaste dienstverband steeds vaker plaatsmaakt voor flexwerken en freelance overeenkomsten. En we zien het in relaties. Er zijn meer scheidingen, eenoudergezinnen en samengestelde gezinnen dan ooit. Volgens experts zijn deze fenomenen logische gevolgen van de individualistische samenleving. Toch is de menselijke behoefte om ergens bij te horen en ons te hechten nog onverminderd groot. Net als ons verlangen naar duurzame liefde.

What’s in it for us?

Wanneer we een relatie aangaan, doen we dat (meestal) met de intentie dat zo lang mogelijk vol te houden. Het ideaal van blijvende liefde bestaat nog altijd, maar misschien zijn we een beetje uit het oog verloren hoe zo’n duurzame relatie er in de praktijk uitziet. We hechten enorm veel belang aan waarden als autonomie en zelfontplooiing, maar vergeten dat een relatie ook vaak geven en nemen is. Niet ‘what’s in it for me’, maar ‘what’s in it for us’.

Water bij de wijn

Begrijp me niet verkeerd, persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing zijn heel belangrijk. Wie van een ander wil houden moet immers eerst van zichzelf houden. Maar in een relatie is het minstens zo belangrijk dat je soms water bij de wijn doet en compromissen sluit. Kortom: liefde is heel erg gebaat bij een beetje onbaatzuchtigheid. Dat we zo nu en dan bereid zijn iets voor de ander te doen zonder dat we daar zelf voordeel uit halen.

Online training Tantra & seksuele energie

  • Voel je lichter, vrijer én levenslustiger

  • Meer uit je hoofd zijn en meer in contact met je lichaam

  • Meer dan 5.925 trainees gingen je voor

Onbaatzuchtig zijn betekent niet dat je over je heen laat lopen of jezelf wegcijfert, maar wel dat je altijd op zoek blijft gaan naar de ander. Dat je niet altijd puur vanuit je eigen perspectief handelt, maar bereid bent je écht te verdiepen in de wensen en verlangens van de ander. Dat betekent: écht luisteren, je in de ander inleven en soms iets doen wat tegen je eigen wensen ingaat. Als beide partners op die manier gaan denken, zal de liefde daar van profiteren.

Leer elkaars taal spreken

Om de ander wat vaker tegemoet te komen, is het heel belangrijk om te begrijpen welke liefdestaal je partner spreekt. Volgens relatietherapeut Gary Chapman tonen mensen liefde op verschillende manieren. De één doet het door cadeautjes te geven, de ander door huishoudelijke klusjes te doen en weer een ander door lichamelijke aanraking (lees hier meer over de verschillende liefdestalen). Wanneer je elkaars taal leert verstaan én spreken, is het veel makkelijker om die diepere connectie met elkaar op te zoeken.

Jonathan Bakker kwam tien jaar geleden zelf in aanraking met de theorie van de liefdestalen en was meteen geïntrigeerd. “Het was echt een openbaring toen ik vlak voordat ik ging trouwen het boek van Gary Chapman las. Ik ontdekte bijvoorbeeld dat ik mijn liefde op een andere manier uitte dan mijn vrouw. Waar ik lichamelijke aanraking heel belangrijk vond, hechtte zij waarde aan het samen dingen ondernemen. Het klinkt te simpel voor woorden, maar het is zo’n krachtig inzicht als je van elkaar weet welke liefdestaal je spreekt.”

Samen werken aan een sterkere relatie

Om andere stellen te helpen, maakte hij de website liefdestalen.nl waar iedereen via een simpele test kan uitzoeken welke liefdestaal hij of zij spreekt. Later bedacht hij ook LoveSync, een online zelfhulpprogramma waarin stellen in zes weken op een laagdrempelige manier hun relatie kunnen verbeteren. “Wanneer mensen ongelukkig zijn in hun relatie kunnen ze naar een relatietherapeut of gaan. Maar voor de meeste mensen is dat drie stappen te ver. Een programma als LoveSync is laagdrempeliger, maar zorgt er wel voor dat er weer echte gesprekken worden gevoerd en het leert je de liefdestaal van je partner te spreken. Het is belangrijk dat je je blijft verdiepen in je partner en inleven in wat hij of zij belangrijk vindt. Daarmee zet je eigenlijk je eigen wensen en behoeftes ondergeschikt aan die van je partner. Ik ben van mening dat een relatie zal verbeteren als je je partners wensen boven die van jezelf zet.”

Meer Happinez?

Over auteur
Freelance journalist Joanne Wienen blijft (met vallen en opstaan) altijd zoeken naar het geheim van een gelukkig, gezond en gebalanceerd leven. Ze schrijft artikelen over alles wat ze tijdens die levensreis meemaakt en leert.
Volgend artikel
Waarom dit kleine woordje dé sleutel is tot een goede relatie
Waarom dit kleine woordje dé sleutel is tot een goede relatie