Ontdek de kernwaarden van het jodendom

Ontdek de kernwaarden van het jodendom Ontdek de kernwaarden van het jodendom Ontdek de kernwaarden van het jodendom

Wereldreligies zoals het hindoeïsme, boeddhisme, christendom, jodendom en de islam hebben een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van onze samenleving. En hoewel je geen religie nodig hebt om de zin van het leven te onderzoeken, zijn er in deze geloofstradities universele lessen en prachtige wijsheden te vinden.

Je las al over de waarden van het hindoeïsme, boeddhisme en christendom; ontdek wat het jodendom kan betekenen voor de al dan niet religieuze, zoekende mens.

Jodendom

Ruim een eeuw voor Christus ontstaat het jodendom; een geloof én volk met een turbulente geschiedenis. Jahweh (God) schept de aarde in zeven dagen, met zaterdag als rustdag (sjabbat). Over Jahweh praten joden zelden. De woorden van aartsvaders Abraham, Isaak en Jakob en profeet Mozes zijn voor hen van belang. De eerste vijf boeken van het Oude Testament vormen de Thora, alle boeken van de Hebreeuwse bijbel samen de Tenach. Wat joden bindt, is niet zozeer één leer, maar geschiedenis, gedragsregels en tradities. Welke waarden uit het jodendom kunnen voor iedereen van belang zijn?

Gezamenlijke kracht

De geschiedenis van het jodendom is turbulent met de holocaust als onbeschrijflijk dieptepunt. Antisemitisme, Jodenhaat, komt helaas nog steeds voor. De oorsprong van dit verzet tegen joden gaat terug naar het naast elkaar bestaan van het christen- en jodendom vanaf het begin van de jaartelling. Het jodendom bestond al en het christendom groeide hard. Dat deed de onderlinge verstandhouding geen goed. De Joden kregen de schuld van de kruisiging van Jezus en werden door de eeuwen heen uitgesloten van het dagelijkse leven. Zo mochten ze zich in de middeleeuwen bijvoorbeeld niet aanmelden bij ambachtsgildes, dus werkten ze als zelfstandigen. Dit maakt hen tot een eigengereid volk met een traumatisch verleden, maar met een onuitputtelijke bron van gezamenlijke kracht.

Zelfstandigheid

De ziel is zuiver bij geboorte en mensen hebben een vrije wil; dat is de basis van het joodse geloof. Als joodse kinderen dertien worden, vieren ze hun bar of bats mitswa (bar voor jongens, bats voor meisjes). Dit houdt in dat kinderen vanaf dat moment worden gestimuleerd zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leven. Daar komt flink wat bij kijken: geboden, verboden, tradities en ethiek worden onderwezen door de Rabbijn. Deze overgang zorgt ervoor dat kinderen op cruciale leeftijd in de prepuberteit begeleid en aangemoedigd worden voor zichzelf te staan en een eigen plek in te nemen.

Geestelijke begeleiding

Jodendom is niet alleen religie, de Joden vormen een volk, ook bekend als Israëlieten. Deze identiteit wordt van moeder op kind doorgegeven. Niet alle Joden zijn dus gelovig. Voor de Rabbijn, de joodse geestelijke, maakt dat geen verschil. Alle joden zijn met hun verhalen en vragen welkom bij de Rabbijn voor advies en geestelijke begeleiding.

Meer lezen over het jodendom?

  • De vijf religies van de wereld van Henk Schouten
  • Jodendom. Een heldere inleiding van Lou Evers

En ook…

  • Lees de hele serie over wereldreligies
  • Ontdek karma. Wat zijn jouw karmische patronen?
  • De magische werking van bijgeloof in moeilijke tijden
  • Geloof jij in een volgend leven? Dit is alles wat je wilt weten over reïncarnatie
Over auteur
Verhalen vertellen en het mystieke onderzoeken; daar houdt tekstschrijver Fabienne Peters zich mee bezig. Haar missie? Op zoveel mogelijk plekken verhalen verspreiden die het leven zowel verdiepen als verzachten. Onderwerpen die raken, die net een beetje verder gaan en/of met één been in de taboesfeer blijven hangen.
Volgend artikel
Heldervoelend? Deze brief is voor jou
Heldervoelend? Deze brief is voor jou