Ontdek de 3 belangrijkste waarden uit het hindoeïsme

Ontdek de 3 belangrijkste waarden uit het hindoeïsme Ontdek de 3 belangrijkste waarden uit het hindoeïsme Ontdek de 3 belangrijkste waarden uit het hindoeïsme

Religie wordt steeds minder vanzelfsprekend. Veel mensen zoeken zonder religieus kader naar de zin van het bestaan. Niet omdat dat makkelijk is, maar omdat die openheid er is.

Zelfs de meest toegewijde gelovigen kijken verder dan hun leer en traditie. Religie was eeuwenlang de norm die enerzijds voor een moralistisch en helder kader zorgt, maar ook grenzen oplegt en blokkades opwerpt tussen mensen.

Ondanks mijn interesse in culturen en hun achtergrond blijf ik kritisch ten aanzien van religie. Terecht? Deels. Maar feit blijft dat de vijf wereldreligies de basis vormen van onze beschaving. Wat kunnen boeddhisme, hindoeïsme, christendom, jodendom en islam betekenen voor de niet-religieuze, zoekende mens? In dit artikel neem ik het hindoeïsme onder de loep.

Hindoeïsme

Kleurrijk, veelzijdig, polytheïstisch en gericht op verlichting; het hindoeïsme heeft een dynamisch en toegankelijk imago. Onze huidige interesse in yoga, meditatie en spiritualiteit vindt zijn oorsprong in deze godsdienst die in India het grootst is. Het hindoeïsme heeft niet één heilig boek, maar meerdere, waarvan de Bhagavad Gītā één van de bekendste is. Deze geschriften zijn gebaseerd op de Veda’s; dat zijn eeuwenoude op schrift gestelde lofzangen voor de goden die het ontstaan, verloop en teniet gaan van de schepping beschrijven. Het hindoeïsme kent meerdere goden en een eigen geneeswijze, de ayurveda. Een hindoe streeft ernaar volgens de Dharma, de wet van alle dingen, te leven. Drie waarden uit het hindoeïsme waar iedereen wat mee kan.

Dharma en Karma

In het hindoeïsme is wedergeboorte een belangrijk begrip. Je leeft net zoveel levens tot je verlicht bent. Dharma en Karma helpen je daarbij. Dharma staat voor de natuurlijke orde van de dingen: voor het goede doen. Het is de uitdaging voor de mens om volgens Dharma te leven, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. Geeft niet, want daarom is er Karma, wat ‘werking’ betekent: je handelingen bepalen het verloop van je ontwikkeling. Goede daden brengen je dichter bij verlichting, slechte zorgen ervoor dat je een bepaalde situatie nog eens beleeft totdat je volgens Dharma handelt. Met Dharma en Karma kun je milder naar jezelf en naar anderen kijken. Maak fouten om verder te komen en probeer ze vervolgens geen tweede keer te maken. Dharma en Karma zorgen voor structuur en relativering.

 Ayurveda

Welk type dosha ben jij: vata, pitta of kapha? Geen idee? Doe de test. Dosha’s zijn basiskrachten waaruit het menselijk lichaam is opgebouwd. Je temperament, voedingsbehoefte en geestelijke gesteldheid worden erdoor bepaald. Vata staat voor lucht, pitta voor vuur en water, kapha voor water en aarde. Het is de kunst om het evenwicht te bewaren tussen de dosha’s en daarbij kan een ayurvedisch therapeut je helpen. Ben je een pitta en eet je graag pittig? Dan kan er rusteloosheid in je ontstaan die je belemmert. Ben je een vata? Dan kun je je op een stormachtige dag heel licht voelen en is het zaak om te aarden. Waardevol om je daar bewust van te zijn.

Goden

Het hindoeïsme kent vele goden met hun eigen verhalen en tempels. Het interessante is dat ze allemaal samenhangen met een bepaalde thematiek. Zo staat Shiva, bijvoorbeeld, voor transformatie en staat Ganesha je bij tijdens je innerlijke en wereldse reizen. Als je de thema’s en krachten van de goden kent, kan het helpen een kleine beeltenis in je tas te stoppen of op je nachtkastje te zetten. Waarom dat helpt? Omdat je je daarmee bewust bent van je intentie. Waarom heb ik een kleine Shiva in mijn tas zitten? Oh ja, loslaten en transformeren zijn belangrijke thema’s voor mij op dit moment. Lees eens wat over de goden en ontdek wat het je brengt.

Over auteur
Verhalen vertellen en het mystieke onderzoeken; daar houdt tekstschrijver Fabienne Peters zich mee bezig. Haar missie? Op zoveel mogelijk plekken verhalen verspreiden die het leven zowel verdiepen als verzachten. Onderwerpen die raken, die net een beetje verder gaan en/of met één been in de taboesfeer blijven hangen.

Meer lezen over het hindoeïsme?

Meer Happinez?

Volgend artikel
Openheid en inzicht; het boeddhisme in het dagelijkse leven
Openheid en inzicht; het boeddhisme in het dagelijkse leven